Course: Regional Geography of the World A

« Back
Course title Regional Geography of the World A
Course code KGEO/0038
Organizational form of instruction Lecture
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
?The Old world?. The 21st century - century of Asia? The Clash of civilizations? China, Japan, South Asia. Southeast Asia. West Asia. Africa - the troublous continent. Arabian Africa. Sub-Saharan Africa. African union.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Encyclopedia Britannica. Chicago, 1999..
 • Lexikon zemí 2000. Fortuna Print, Praha 1999. 503 s..
 • National Geographic; Geografické rozhledy.
 • The World Almanac. New York, 1999.
 • The World Book Encyclopedia. USA - UK,. 1999.
 • ANDĚL J., MAREŠ R. "Nový svět" - Amerika, Austrálie a Oceánie. Encyklopedický přehled zemí. Země světa do kapsy III. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000, 285 s..
 • ANDĚL J., MAREŠ R., PEŠTOVÁ J. Přehled geografických místopisných názvů pro studenty učitelství - obor geografie. PF UJEP, Ústí n.L. 2000, 47 s..
 • ANDĚL J., MAREŠ R. "Starý svět" - Asie a Afrika. Encyklopedický přehled zemí. Země světa do kapsy III. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 1999, 399 s..
 • BIČÍK I. a kol. Lidé na Zemi. Česká geografická společnost, Praha 1995, 47 s..
 • Kolektiv. Encyklopedie Zeměpis světa. Columbus Praha 1994, 512 s..
 • SKOKAN L., BURSA M., PEŠTOVÁ J. Geografické tabulky. Scientia, Praha 2000, 150 s..
 • SKOKAN, L., HRALA, V., VITVAROVÁ, I. Geografie světového hospodářství. SNTL, Alfa, Praha, 1988. 328 s..
 • ŠINDLER P., BAAR V. Regionální geografie světa a oceánů. Pedagogická fakulta v Ostravě. 1988.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester