Course: Methodology of Teaching Geography I

« Back
Course title Methodology of Teaching Geography I
Course code KGEO/0002
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pavlasová Zuzana, Mgr.
 • Peštová Jana, PaedDr.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The course is based on the application the general teaching principles. The students will prepare the concrete teaching situations and lessons. In microteaching they get their first pedagogical practise.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Učebnice zeměpisu, pracovní sešity.
 • Vybrané články z našich i zahraničních metodických časopisů (Geografické rozhledy, Biologie, chemie, zeměpis, Geografija v škole, Geographie Heute.
 • Základní pedagogické dokumenty..
 • FUCHS J. Jak se vyučuje zeměpis v zahraničí. Bi, Che, Ze 1992, č. 3, 4..
 • HÁJEK, J. Didaktika zeměpisu. ZČU Plzeň. 1999.
 • KŰHNLOVÁ, H. Vybrané kapitoly z didaktiky geografie I. Karolinum Praha 1997. 55 s..
 • LANGR L. Úloha motivace ve vyučování na ZŠ..
 • PETTY, G. Moderní vyučování. PORTÁL Praha 1996. 380 s..
 • ŠUPKA J., HOFMANN E. Vybrané kapitoly z didaktiky regionální geografie. PF MU Brno, 66 s.. 1990.
 • WAHLA A. Didaktika zeměpisu I. a II. PF Ostrava..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester