Course: Medical Physical Education

« Back
Course title Medical Physical Education
Course code KF/ZTVF5
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kabešová Hana, PhDr. Ph.D.
 • Tichá Kateřina, PhDr. Ph.D.
Course content
Seminar topics: 1. The initial exercise positions. 2. Training of individual types of breathing. 3. Straightening means application for an increased thoracic kyphosis, lumbar lordosis and scoliosis posture. 4. Straightening means application for disorders of the hip joint and flat feet. 5. Straightening means application for the weakening of cardiovascular system, metabolic and endocrine weakening. 6. Straightening means application in gynaecologic weakening, neurological and sensory weakening. 7. Revision.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The course is conceived as theoretical. Students will gain the information about methodical procedures in case of musculoskeletal, respiratory and cardiovascular system weakening. Its content follows the knowledge of physical education and describes the application of medical physical education in physiotherapy.
Subject knowledge: Students can define and analyse individual types of weakening. Subject Skills: Students can design an exercise plan and the program in individual indicated areas.
Prerequisites
Conditional subject was not determined.

Assessment methods and criteria
unspecified
Active participation in seminars - 80%. A written elaboration of the program covering the issues of medical physical education according to teacher's task.
Recommended literature
 • ADAMÍROVÁ, J. a kol. Zdravotní tělesná výchova.1.vyd. Praha: Olympia, 115 s.. 1988.
 • Bursová, M. Kompenzační cvičení.. Praha: Grada., 2005.
 • DOBEŠOVÁ, P. Cvičíme s měkkým míčem. 1.vyd. Havířov: Domiga, 2001. 34 s. ISBN 80-902222-2-6.
 • GUTH, A. Propedeutika v rehabilitácii. 1. vyd.. Bratislava: Liečreh, 1994. ISBN 80-900 463-9-8.
 • GÚTH, A. Vyšetrovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. 2.vyd. Bratislava: Liečreh. Gúth, 458 s. ISBN 80-88932-02-05 (dop: str. 67-69). 1998. ISBN 80- 88932-02-.
 • HAVEL, Z., HNÍZDIL, J. et al. . Rozvoj a diagnostika silových schopností, Ústí nad Labem: UJEP PF 2009. ISBN: 978-80-7414-189-8..
 • HAVEL, Z., HNÍZDIL, J. et al. Rozvoj a diagnostika koordinačních a pohyblivostních schopností, Banská Bystrica: UMB PF. 2010. ISBN: 978-80-8083-950-5..
 • KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy (průprava ke správnému držení těla). 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 238 s.. 1997.
 • KOL. AUTORŮ. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 213 s. ISBN 80-7169-187-9. 1996.
 • KYRALOVÁ, M. & MATOUŠOVÁ, M. Zdravotní tělesná výchova II. část. 1.vyd.Praha : ASPV,1992.. Praha: Onyx, 1996. ISBN 80-85 228-39-4.
 • RAŠEV, E. Škola zad. DIREKTA, 1992..
 • SRDEČNÝ, V. a kol. Tělesná výchova zdravotně oslabených. 2.vyd. Praha: SPN, 253 s.. 1982.
 • STRNAD, P. Vybrané kapitoly z tělesné výchovy zdravotně oslabených.1.vyd. Praha: Olympia, 165 s.. 1987.
 • WESTERKAMP, R., MATERNA, A. Zdravá a pružná záda: cviky na posílení a uvolnění zad, na zmírnění bolestí, sestavy při chronických potížích s krční a bederní páteří, speciální programy pro děti a seniory, škola zad v době těhotenství, správné sezení. Praha: Ikar, 2007. 143s. ISBN 978-80-249-0929-5..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Physiotherapy (P15) Health service 3 Summer