Course: Physical Education and Didactics II

« Back
Course title Physical Education and Didactics II
Course code KF/TVF25
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Tichá Kateřina, PhDr. Ph.D.
 • Balkó Štefan, PhDr. Ph.D.
 • Vízková Gabriela, Mgr.
Course content
Seminar Topics: 1. Importance, content and forms of physical education in physiotherapy. 2. Exercise unit at the infliction of hip joint. 3. Exercise unit at the infliction of knee joint. 4. Exercise unit at the infliction of shoulder joint. 5. Exercise unit at MB. Bechterev. 6. Exercise unit at incorrect posture. 7. Exercise routine according to Ludmila Mojžíšová. 8. Klappov Climbing. 9. Individual students output. 10. Revision.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The course is conceived as theoretically - practical. It is the basis for physiotherapy subjects. The aim is to manage stated physical activities, development of all movement skills and ability to apply them in physiotherapy included graphic presentation of movement and terminology.
Subject Knowledge: Student can explain an importance of exercising during the treatment process and can describe construction of a training unit Subject Skills: Student knows the stretching technique for shortened muscle groups and can choose appropriate way for strengthening weakened muscle groups in individual types of disability. Student is able to recognise correct and incorrect posture.
Prerequisites
Requirements achieved of subject Physical training and diadctic I.
KE/TVD1
----- or -----
KF/TVD1
----- or -----
KF/TVF15

Assessment methods and criteria
unspecified
Active 80% participation in seminars. A written elaboration of an exercise unit according to the teacher's task.
Recommended literature
 • Další odborná literatura - odborné časopisy.
 • BĚLKOVÁ, T. Plavání v pohybovém režimu zdravotně oslabených a tělesně postižených. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova, 51 s.. 1988.
 • DOBEŠ, M., DOBEŠOVÁ, P. Cvičíme na velkém míči. 1.vyd. Havířov: Domiga, 49 s. ISBN 80-902222-0-X. 1996.
 • DOBEŠOVÁ, P. Cvičíme s měkkým míčem. 1.vyd. Havířov: Domiga, 2001. 34 s. ISBN 80-902222-2-6.
 • FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky. Praha: UK 2010. ISBN 978-80-246-1854-8..
 • Havel, Z. & Hnízdil, J. Rozvoj a diagnostika silových schopností.. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně., 2009.
 • HAVEL, Z., HNÍZDIL, J. et al. Rozvoj a diagnostika koordinačních a pohyblivostních schopností, Banská Bystrica: UMB PF. 2010. ISBN: 978-80-8083-950-5..
 • HOCH, M. a kol. Teorie a didaktika plavání. 1.vyd. Praha: SPN,. 1985.
 • HOCH, M., KLASOVÁ, D. Teorie a didaktika plavání. 2.vyd. Praha: SPN, 171 s.. 1987.
 • KADEŘÁVKOVÁ, K. Didaktika tělesné výchovy. 1.vyd. Praha: Avicenum, 452 s.. 1998.
 • KUČERA, M. Tělovýchovné lékařství pro studium rehabilitace. 1.vyd. Praha: SPN, 96 s. ISBN 80-7066-025-2.
 • PECHOVÁ, J. Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami. 1.vyd. Praha: Portál, 135 s. ISBN 80-7178-448-6. 2000.
 • PILS-SAMEKOVÁ, H. Cvičme s dětmi. 1.vyd, Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas, 121s. ISBN 80-25-0339-0. 1993.
 • POCHOPOVÁ, M. Pohybová léčba u srdečně chorých. 2.vyd. Brno: IDVPZ, 127 s.. 1994.
 • RAŠEV, E. Škola zad. DIREKTA, 1992..
 • ROCK, C.- M. Thera-band - základní cvičení. Dr.Bruger-Institut GmbH, Curych, 49 s.. 1993.
 • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy.1.vyd. Praha: Karolinum, 170 s. ISBN 80-7184-659-7.
 • STRNAD, P. Vybrané kapitoly z tělesné výchovy zdravotně oslabených.. Praha: Olympia, 1987.
 • SVATOŇ, M., Tupý, J. Program zdravotně orientované zdatnosti.1.vyd. Praha: NS Svoboda, 78 s. ISBN 80-7178-448-6. 1997.
 • ŠTERC, J. Názvosloví základní a rekreační tělesné výchovy. 2.vyd. Praha: Olympia, 298 s.. 1979.
 • WESTERKAMP, R., MATERNA, A. Zdravá a pružná záda: cviky na posílení a uvolnění zad, na zmírnění bolestí, sestavy při chronických potížích s krční a bederní páteří, speciální programy pro děti a seniory, škola zad v době těhotenství, správné sezení. Praha: Ikar, 2007. 143s. ISBN 978-80-249-0929-5..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Physiotherapy (P15) Health service 2 Winter