Course: Physical Education and Didactics I

« Back
Course title Physical Education and Didactics I
Course code KF/TVF15
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Havel Zdeněk, doc. PhDr. CSc.
 • Balkó Štefan, PhDr. Ph.D.
 • Kabešová Hana, PhDr. Ph.D.
Course content
Lecture topics: 1. Importance, content and forms of physical education in physiotherapy. 2. Terminology and graphic presentation of movement. 3. Importance and way of stretching the most often shortened muscle groups. 4. Importance and way of strengthening the most often weakened muscle groups. 5. Correct and incorrect posture, the proportion of muscle groups. 6. Construction of a training unit. 7. Development and diagnosis of power abilities. 8. Development and diagnosis of speed abilities. 9. Development and diagnosis of coordination abilities 10. Development and diagnosis of mobility abilities 11. Revision Seminar Topics: 1. The principles of stretching muscle groups. 2. Stretching. 3. Stretching exercises. 4. The principles of stretching. 5. Callanetics. 6. Back muscles strengthening exercises. 7. Abdominal strengthening exercises. 8. Arrangement of a training unit. 9. Presentation of a training unit. 10. Presentation of a training unit.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The course is conceived as theoretical - practical. It is the basis for following physiotherapy subjects. The aim is to manage stated physical activities and to develop the skills in order to apply them in physiotherapy included graphic presentation of movement and terminology.
Subject Knowledge: Student can explain an importance of exercising during healing process and can describe construction of a training unit .Student knows the terminology. Subject Skills: Student knows the stretching technique for shortened muscle groups and can choose appropriate way for strengthening weakened muscle groups. Student is able to recognise correct and incorrect posture.
Prerequisites
Conditional subject was not determined.

Assessment methods and criteria
unspecified
Graphic presentation of an exercise unit. Active 80% participation in seminars.
Recommended literature
 • Další odborná literatura - odborné časopisy.
 • BĚLKOVÁ, T. Plavání v pohybovém režimu zdravotně oslabených a tělesně postižených. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova, 51 s.. 1988.
 • DOBEŠ, M., DOBEŠOVÁ, P. Cvičíme na velkém míči. 1.vyd. Havířov: Domiga, 49 s. ISBN 80-902222-0-X. 1996.
 • DOBEŠOVÁ, P. Cvičíme s měkkým míčem. 1.vyd. Havířov: Domiga, 2001. 34 s. ISBN 80-902222-2-6.
 • FIALOVÁ, L. Aktuální témata didaktiky. Praha: UK 2010. ISBN 978-80-246-1854-8..
 • Havel, Z. et al. Rozvoj a diagnostika silových schopností.. Ústí nad Labem, 2009.
 • Hnízdil, J., & Havel, Z. Rozvoj a diagnostika koordinačních a pohyblivostních schopností.. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela., 2010.
 • HOCH, M. a kol. Teorie a didaktika plavání. 1.vyd. Praha: SPN,. 1985.
 • HOCH, M., KLASOVÁ, D. Teorie a didaktika plavání. 2.vyd. Praha: SPN, 171 s.. 1987.
 • KADEŘÁVKOVÁ, K. Didaktika tělesné výchovy. 1.vyd. Praha: Avicenum, 452 s.. 1998.
 • KUČERA, M. Tělovýchovné lékařství pro studium rehabilitace. 1.vyd. Praha: SPN, 96 s. ISBN 80-7066-025-2.
 • PECHOVÁ, J. Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami. 1.vyd. Praha: Portál, 135 s. ISBN 80-7178-448-6. 2000.
 • PILS-SAMEKOVÁ, H. Cvičme s dětmi. 1.vyd, Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas, 121s. ISBN 80-25-0339-0. 1993.
 • POCHOPOVÁ, M. Pohybová léčba u srdečně chorých. 2.vyd. Brno: IDVPZ, 127 s.. 1994.
 • ROCK, C.- M. Thera-band - základní cvičení. Dr.Bruger-Institut GmbH, Curych, 49 s.. 1993.
 • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy.1.vyd. Praha: Karolinum, 170 s. ISBN 80-7184-659-7.
 • STRNAD, P. Vybrané kapitoly z tělesné výchovy zdravotně oslabených.. Praha: Olympia, 1987.
 • SVATOŇ, M., Tupý, J. Program zdravotně orientované zdatnosti.1.vyd. Praha: NS Svoboda, 78 s. ISBN 80-7178-448-6. 1997.
 • ŠTERC, J. Názvosloví základní a rekreační tělesné výchovy. 2.vyd. Praha: Olympia, 298 s.. 1979.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Physiotherapy (P15) Health service 1 Winter