Course: Introduction to Energy Management

« Back
Course title Introduction to Energy Management
Course code KEE/KX099
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Síťař Vladislav, Ing. Bc. Ph.D.
  • Šípal Jaroslav, doc. Ing. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Ibler Zdeněk a kol. Energetika - technický průvodce; BEN Praha 2002; ISBN 80-7300-026-1.
  • MATĚNA Š. Výroba a rozvod elektrické energie II; SNTL Praha 1975.
  • Sazima M., Kmoníček V., Schneller a kol. Teplo; SNTL Praha 1989.
  • Šípal J. Moderní předávací stanice. Ústí nad Labem, 2007. ISBN 978-80-7044-924-0.
  • Vlach J. Zásobování teplem a teplárenství; SNTL Praha 1989.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Energetics - Heat Industry (15) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Energetics - Heat Industry (17) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Energetics - Heat Industry (16) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Energetics - Heat Industry (11) Special and interdisciplinary fields 1 Winter