Předmět: Tělovýchovné lékařství

« Zpět
Název předmětu Tělovýchovné lékařství
Kód předmětu KE/TVL
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky unspecified
Studijní praxe unspecified
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Neckář Pavel, MUDr.
Obsah předmětu
Témata seminářů : 1.týden: Zátěžové testy bez přístrojového vybavení 2.týden: Zátěžové testy s přístrojovým vybavením u trénovaného a u pacientů s ICHS 3.týden: Stanovení tréninkové zátěže 4.týden: Zátěžové testy obvodových tepen 5.týden: Spirometrie 6.týden: Kaliperace 7.týden: BMI 8.týden: Kraus - Weber test zdatnosti 9.týden: Praktický nácvik poradenství pohybového režimu pacienta .

Studijní aktivity a metody výuky
Přednášení
Výstupy z učení
Předmět poskytuje znalosti o koncepci oboru, zabývá se pohybovými aktivitami jednotlivých věkových kategorií, únavou, přetížením a přetrénováním sportovců. Znalosti zde získané využijí studenti v odborné praxi.
Studenti získají znalosti o koncepci oboru, zabývají se pohybovými aktivitami jednotlivých věkových kategorií, únavou, přetížením a přetrénováním sportovců. Znalosti zde získané využijí studenti v odborné praxi. Cílem je aplikace vědomostí pro výběr pohybových aktivit pacienta a pro výběr aktivit v jednotlivých věkových obdobích, výběr aktivit v primární i sekundární prevenci.
Předpoklady
Není stanoven podmiňující předmět.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zpracování protokolu - laboratoř funkční diagnostiky.
Doporučená literatura
  • KUČERA, M. Tělovýchovné lékařství pro studium rehabilitace.1. vyd. Praha, SPN, 96 s. ISBN 80-7066-02 -2. 1989.
  • MÁČEK, M., VÁVRA, J. Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. 1.vyd. Praha, Avicenum, 1988.195 s..
  • SOBOTKA, P. Patologická fyziologie. Praha, Karolinum, 1998 161 s. ISBN 80-7066-479-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr