Course: Physical training and didactics II

« Back
Course title Physical training and didactics II
Course code KE/TVD2
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Buchtelová Eva, PhDr. Ph.D.
 • Pechar Vlastimil, Mgr.
Course content
Seminar topics: 1.unit (1.-3.week) Usage of tools in physiotherapy, meaning and usage of physioball, overball, therapyband 2.unit (4.-6.week) Individualy led exercises units, swimming 3.unit (7.-10.week) Games and athletics

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The subject is outlined as theoretical-practical. It is a keystone for teaching of the subject "Basics of Physiotherapy".
Subject is connected to instruction of Physical training and didactic I. It is a base for subject Basics of Physiotherapy. Aim fo this subject is to manage listed kinetic activities and ability to apply them in physiotherapeutical processes including graphic demonstration of movements and terminology.
Prerequisites
Requirements achieved of subject Physical training and diadctic I.
KE/TVD1
----- or -----
KF/TVD1
----- or -----
KF/TVF15

Assessment methods and criteria
unspecified
Individually led exercise units. Active 80% participation
Recommended literature
 • Další odborná literatura - odborné časopisy.
 • BĚLKOVÁ, T. Plavání v pohybovém režimu zdravotně oslabených a tělesně postižených. 1.vyd. Praha: Univerzita Karlova, 51 s.. 1988.
 • DOBEŠ, M., DOBEŠOVÁ, P. Cvičíme na velkém míči. 1.vyd. Havířov: Domiga, 49 s. ISBN 80-902222-0-X. 1996.
 • DOBEŠOVÁ, P. Cvičíme s měkkým míčem. 1.vyd. Havířov: Domiga, 2001. 34 s. ISBN 80-902222-2-6.
 • HOCH, M. a kol. Teorie a didaktika plavání. 1.vyd. Praha: SPN,. 1985.
 • HOCH, M., KLASOVÁ, D. Teorie a didaktika plavání. 2.vyd. Praha: SPN, 171 s.. 1987.
 • KADEŘÁVKOVÁ, K. Didaktika tělesné výchovy. 1.vyd. Praha: Avicenum, 452 s.. 1998.
 • KUČERA, M. Tělovýchovné lékařství pro studium rehabilitace. 1.vyd. Praha: SPN, 96 s. ISBN 80-7066-025-2.
 • PECHOVÁ, J. Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami. 1.vyd. Praha: Portál, 135 s. ISBN 80-7178-448-6. 2000.
 • PILS-SAMEKOVÁ, H. Cvičme s dětmi. 1.vyd, Praha: Nakladatelství Svoboda-Libertas, 121s. ISBN 80-25-0339-0. 1993.
 • POCHOPOVÁ, M. Pohybová léčba u srdečně chorých. 2.vyd. Brno: IDVPZ, 127 s.. 1994.
 • ROCK, C.- M. Thera-band - základní cvičení. Dr.Bruger-Institut GmbH, Curych, 49 s.. 1993.
 • RYCHTECKÝ, A., FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy.1.vyd. Praha: Karolinum, 170 s. ISBN 80-7184-659-7.
 • STRNAD, P. Vybrané kapitoly z tělesné výchovy zdravotně oslabených.. Praha: Olympia, 1987.
 • SVATOŇ, M., Tupý, J. Program zdravotně orientované zdatnosti.1.vyd. Praha: NS Svoboda, 78 s. ISBN 80-7178-448-6. 1997.
 • ŠTERC, J. Názvosloví základní a rekreační tělesné výchovy. 2.vyd. Praha: Olympia, 298 s.. 1979.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester