Course: Social Rehabilitation

« Back
Course title Social Rehabilitation
Course code KE/SRE5
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Votava Jiří, doc. MUDr. CSc.
 • Kynštová Hana, PhDr. PhD.
Course content
Lecture Topics: 1. Social rehabilitation as a part of complete rehabilitation. 2. Institutions and specialists performing rehabilitaion. 3. System of laws and ordinances. 4. Areas concerning people with health disability 5. Pensions. 6. Organizations of people with health disability. 7. Status and activity of people with health disability, international conventions and activity. 8. Prescribing spa care aids. 9. Personal assistance, types of institutions, accommodation for people with health disability. 10. Partnership and family of people with health disability, education of children with disability. Seminar Topics: 1. The analysis of social situation of specific clients, evaluation of entitlement to a care contribution. 2. The analysis of social situation of specific clients, evaluation of entitlement to a care contribution. 3. Familiarization with social situation of adults in centres with social care. 4. Familiarization with a social program of some organizations for people with health disability. 5. Analysing the work of occupational therapists and social workers. 6. Personal assistance. 7. Types of institutions. 8. Accommodation for people with health disability. 9. Partnership and family of people with health disability. 10. Revision.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The subject is structured as theoretically-practical. It familiarizes the students with current state of social rehabilitation. It familiarizes students with different forms of social care in institutions for people with health and mental disability and for the seniors. It provides analysis of social documentation.
Subject Knowledge: Student understands treatment and social rehabilitation, the role of occupational therapists and cooperation with social workers and medical specialists. Professional Skills: Student is able to study materials from social area. He is familiarized with specific program and work of social care institutions and organizations of people with health disability.
Prerequisites
Conditional subject was not determined.

Assessment methods and criteria
unspecified
Active attendance at seminar topics, 80% attendance, elaboration nad presentation of seminar essays, oral exame from syllabus topics. Creation of databases of social rehabilitation providers at region of Ústí nad Labem
Recommended literature
 • Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014..
 • Prováděcí vyhlášky - 182/91 Sb. 28/93 Sb..
 • Sociální normy a zákony - Zákon 100/88 Sb..
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře.
 • Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.
 • Zákoník práce.
 • Zákony o zdravotním pojištění + novely.
 • ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení, I. část. 3.vyd. Praha:Karolinum, 2007. 614 s.. 2007. ISBN 978-80-246-1393-2.
 • ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení, II. část. 2.vyd. Praha:Karolinum, 2005. 505 s.. 2005. ISBN 80--246-0875-8.
 • FILIPIOVÁ, D. Život bez bariér. 1998. ISBN 80-7169-233-6.
 • HAVRDOVÁ, E. Je roztroušená skleroza váš problém? 1.vyd. Praha, Unie Roska, sv.4, 1999.153 s..
 • HUŤAŘ, J. Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené.1.vyd. Praha, Sbor zástupců organizací zdravotně postižených, 1995. 23 s..
 • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska.2.vyd. dopl. Praha: Triton, 2006. 173 s.. 2006. ISBN 80-7254-730-5.
 • JESENSKÝ, J. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. 1.vyd. Praha, Karolinum, 1995.159 s. ISBN 80-7066-941-1.
 • Úřad vlády České republiky. Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014. 2010. ISBN 978-80-7440-024-7.
 • VOTAVA, J. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 207 s.. 2005. ISBN 80-246-0708-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Occupational Therapy (P15) Health service 3 Winter