Course: Medical staff ethics

« Back
Course title Medical staff ethics
Course code KE/EZPE
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Chrásková Jana, Mgr. Ph.D.
Course content
unspecified

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Prerequisites
Conditional subject was not determined.

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Praha 2000..
 • ANZENBACHER, A. Úvod do etiky. 1. české vyd. z něm. originálu Einfűhrung in die Ethik vyd. Patmos Verlag, Dűsseldorfu,1992, přel. K. Šprunk. Praha: Academia, 2001. 292 s. ISBN 80-200-0953-1..
 • HAŠKOVCOVÁ, H.:. Informovaný souhlas. Praha: Galen, 2007. 104s. ISBN 978-80-7262-497-3.
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. 1. vyd. Praha: Galén, 233 s. ISBN 80-85824-03-5. 1994.
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Práva pacientů. Komentované vydání. Nakl. Aleny Krtilové 1996.
 • Kohák, E. Svoboda, svědomí, soužití. Praha, 2004.
 • KOŘENEK, J. Lékařská etika. Praha: Triton, 2004..
 • MUNZAROVÁ, M. a kol. Proc NE eutanázii, aneb Být, ci nebýt. V kostelním Vydří:Karmelitánské vydavatelství,2008. 87s.ISBN 978-80-7195-258-9.
 • MUNZAROVÁ, M. Vybrané kapitoly z lékařské etiky I. 1.vyd. Brno:LFMU,2002.75s.. 2002. ISBN 80-210-3917-8.
 • MUNZAROVÁ, M. Vybrané kapitoly z lékařské etiky II. 1.vyd. Brno:LFMU,2000.67s.. ISBN 80-210-2416-X.
 • MUNZAROVÁ, M. Vybrané kapitoly z lékařské etikyIII.1.vyd.Brno:LFMU,2000.56s.. 2000. ISBN 80-210-2417-8.
 • MUNZAROVÁ, M. Vybrané kapitoly z lékařské etikyIV.1.vyd. Brno:LFMU,2000.65s.. 2000. ISBN 80-210-2499-2.
 • MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada Publishing, 2005, 156 s.. 2005. ISBN 80-247-1024-2.
 • POLLARD, B. Eutanazie - ano či ne? Praha:Dita, 1995.
 • STÖRING, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1991.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Health Studies Occupational Therapy (A08) Health service 1 Winter