Course: Human Biology and Genetics

« Back
Course title Human Biology and Genetics
Course code KBI/P408
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vašinová Karina, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Human histology - overview. 2. Osteology. 3. Myology. 4. Nervous system. 5. Sensory system. Skin. 6. Cardiovascular system. 7. Respiratory system. 8. Renal system and excretion. 9. System of endocrine glands. 10. Reproduction system. 11. Human embryology. Pregnancy and childbirth (delivery). 12. Postnatal development. 13. Genetics of normal traits. 14. Hereditary diseases.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The aim of the course is to provide information on human anatomy, histology, embryology, biological and cultural antropology, athropogenetics, heredity of normal human traits, hereditary diseases and genetic consulting, and on the modern methods used in human and medical genetics. Biology and Ecology of Man (part I, at least) or Genetics.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Čihák, R. Anatomie člověka I. - III. díl. Grada Publishing, Praha,. 1997.
 • Čihák,R. Anatomie I.,II.,III.,Grada,Praha. 2001.
 • Dylevský I. Základy funkční anatomie. Poznání Olomouc, 2011.
 • Grim M, Druga R. et al. Základy anatomie I. Obecná anatomie a pohybový systém Praha, Karolinum Galén , 2001.
 • Grim, M., Druga, R. et al. Základy anatomie. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém Praha, Karolinum Galén , 2005.
 • Grim, M., Druga, R. et al. Základy anatomie. 5. Anatomie krajin těla Praha, Karolinum Galén, 2002.
 • Houštěk J. a kol. Dětské lékařství, Avicenum Praha, 1990.
 • Kunzel. D. Lidský organismus ve zdraví a nemoci, Avicenum Praha, 1990.
 • Machová J. Biologie člověka pro učitele, Karolinum Praha, 2002.
 • Machová, J. Biologie člověka pro učitele.. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-7184-867.
 • McCracken T. 3D Nový atlas anatomie člověka. Columbus Praha, 2003.
 • McMinn R.M.H., Hutchings R.T. Barevný atlas anatomie člověka. Slovart Bratislava, 1992.
 • Müllerová L. Biologie člověka a zdravotní prevence, UJEP PF, 2001.
 • Novotný I, Hruška M. Biologie člověka, Fortuna Praha, 2000.
 • Novotný I., Hruška M. Biologie člověka, Fortuna Praha, 2000.
 • Rokyta R. a kol. Fyziologie, ISV Praha, 2000.
 • Vacek Z. Histologie a histologická technika I. část. Institut pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Brno, 1995.
 • Vokurka M. Praktický slovník medicíny, Maxdorf Praha, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Biology (A14) Biology courses 2 Summer
Faculty of Science Biology (A8) Biology courses 2 Summer