Course: Biology of Procaryots and Viruses

« Back
Course title Biology of Procaryots and Viruses
Course code KBI/P333
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Ipser Jan, RNDr. CSc.
Course content
1. Morphology of procaryotic cell. 2. Structure of procaryotic cell. 3. Principles of taxonomy and classification of Procaryotes. 4. Physiology and biochemistry of procaryotic cell. 5. Genetics of procaryotic cell. 6. Ecology of Procaryotes. 7. Principles of taxonomy and classification of viruses. 8. Genetics of viruses. 9. Infection process. Strategies of viral reproduction. 10. Biotechnologies based on microbial biosystems. 11. Microbiology applied in agriculture and industry. 12. Microbiology applied in veterinary and human medicine. 13. Infectious diseases. 14. Essential epidemiology.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The aim of the course is to provide information on morphology, classification, taxonomy, ecology, physiology, and genetics of the bakteria and viruses. Selected topics of applied mikrobiology are also discussed. Laboratory exercising of the common microbiological methods are included, too.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • BEDNÁŘ, M. ET AL. Lékařská mikrobiologie. 1. vyd., Praha: Marvil, 1996.
 • Bednář M., Fraňková V. a kol. Lékařská mikrobiologie. Marwill Praha. 1996.
 • Campbell, N. A.; Reece, J. B. Biologie. 2000.
 • Greenwood, D. a kol. Lékařská mikrobiologie. Grada, Praha,. 1999.
 • Hogg Stuart. Essential Microbiology. John Wiley and Sons, USA. 2005.
 • Hubáček J. a kol. Vybrané kapitoly z molekulární genetiky mikroorganismů. Academia, Praha,. 1992.
 • Hubáček J. a kol. Vybrané kapitoly z molekulární genetiky mikroorganismů. Academia, Praha,. 1992.
 • Hubáček, J., Bezděk, M., Janeček, J. Vybrané kapitoly z molekulární genetiky mikroorganismů.. 1992.
 • Kaprálek F. Fiziologie bakterií.. SPN, Praha, 1986.
 • Kaprálek, F. Fyziologie bakterií. SPN, Praha,. 1986.
 • Kaprálek, F. Mikrobiologické praktikum. Karolinum, Praha,. 1999.
 • Kaprálek, F. Základy bakteriologie. UK Karolinum, Praha,. 2000.
 • Kolektiv autorů. Kompendium sanačních technologií, Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., Chrudim 2006. 2006.
 • Kolektiv autorů. Monitorovaná přirozená atenuace ropných uhlovodíků a chlorovaných alifatických uhlovodíků v podzemní vodě, Ministerstvo životního prostředí 2001. 2001.
 • Krumphanzl V. a kol. Mikrobiální technologie, Academia Praha, 1988. 1988.
 • Krumphanzl, V. a kol. Mikrobiální technologie. Academia, Praha,. 1987.
 • Madigan Michael T., Martinko John M. Brock Biology of Microorganisms, eleventh edition, Pearson Prentice Hall. 2006.
 • Němec M., Horáková D. Základy mikrobiologie. MU Brno. 1999.
 • Němec, M., Mazal, P. Cvičení z mikrobiologie. Učební text VŠ. UJEP, Brno,. 1989.
 • Němec, M. Základy mikrobiologie pro učitelské studium, MU Brno, PřF,. 1990.
 • Rosypal S. a kol. Obecná bakteriologie.. 1981.
 • Rosypal, S. a kol. Molekulární genetika. SPN, Praha,. 1989.
 • Rosypal, S. Úvod do molekulární biologie. Brno,. 1997.
 • Schindler, J. Praktikum lékařské mikrobiologie. Nakl. H+H, Praha,. 1993.
 • Snustad D. P., Simmons, M. J. Genetika. Masarykova Univerzita, Brno 2009.
 • Vaníček I. Sanace skládek a starých ekologických zátěží, ČVUT, Praha 2002. Praha, 2001.
 • Vodrážka Z. Biochemie, Academia, Praha. 1999.
 • Vodrážka, Z. Biotechnologie. Academia, Praha,. 1992.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Biology (double subject) (A14) Biology courses 2 Winter
Faculty of Science Biology (double subject) (A14) Biology courses 2 Winter
Faculty of Science Biology (double subject) (A14) Biology courses 2 Winter
Faculty of Science Biology (double subject) (A14) Biology courses 2 Winter