Course: Methods of biological studies II

« Back
Course title Methods of biological studies II
Course code KBI/P205
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kubát Karel, doc. RNDr. CSc.
  • Němcová Lenka, RNDr. CSc.
Course content
Part I. Diversification of occurence of algae and sponges in nature, methods of their collection, preparation and preservation in the collection. Part II. Diversification of occurence of moss and vascular plants in nature, methods of their collection, preparation and preservation in the collection.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Diversification of occurence of algae, sponges, moss and vascular plants in nature, methods of their collection, preparation and preservation in the collection.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Deyl M. et Hísek. Naše květiny. Praha.. 2001.
  • Dostál J. Klíč k úplné květeně ČSR. Ed. 1, 2. Praha, 1954,. 1958.
  • Dostál J. Nová květena ČSSR. Praha,. 1989.
  • Křísa B. et Prášil K. (red.). Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu. UK Praha,. 1994.
  • Kubát a kol. Klíč ke květeně České republiky, Praha, 927 pp.. 2002.
  • Machová I. , Kubát K. Zvláště chráněné druhy rostlin Ústecka. Academia Praha.. 2004.
  • Slavík J. /red./. Květena České republiky. Vol. 1-. Praha, 1988-..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester