Course: Biology of Plants I

« Back
Course title Biology of Plants I
Course code KBI/P204
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Němcová Lenka, RNDr. CSc.
Course content
Plant morphology The plant cell. The cell cycle, mitosis. Meiosis and its importance. Primary and secondary plant tissues. The structure and development of the plant body; roots, stems, leaves, flowers, seeds, fruits; inflorescences. Plant ecology. Abiotic factors and limits. Niche. Types of competition. Herbivorous predation. Succession.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
Plant cell, tissues and organs. Life cycle, reproduction and spreading of plants. Plants and their environment.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Begon, Harper a kol. Ekologie, jedinci, populace a společenstva. Nakl. UP Olomouc.. UP Olomouc, 1997.
 • Hagara L., Antonín V., Baier J. Houby.- Aventinum, Praha.. 2000.
 • Hindák F. a kol. Sladkovodné riasy.- SPN Bratislava.. 1978.
 • Hudák J. a kol. Biológia rastlín. Bratislava,. 1991.
 • Jankovský L. Viry, prokaryota, řasy, houby a lišejníky.- MU Brno.. 1997.
 • Kalina T. et Váňa J. (2006). Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Karolinum Praha.. Karolinum Praha, 2006.
 • Kalina T. Systém a vývoj sinic a řas.- UK Praha.. 1994.
 • Keizer G. J. Encyklopedie hub.- Rebo Productions, Praha.. 1998.
 • Kremer B.P. et Muhle H. Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty. Knižní klub Praha.. 1998.
 • Křísa B. et Prášil K. (red.). Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu. UK Praha,. 1994.
 • Moravec J. Fytocenologie. Academie Praha, 403pp. 1994.
 • Papoušek T. Velký fotoatlas hub z jižních Čech. T. Papoušek, České Budějovice.. T. Papoušek, České Budějovice, 2003.
 • Pazourek J., Votrubová O. Atlas of plant anatomy. Praha,. 1997.
 • Poulíčková A., Jurčák J. Malý obrazový atlas našich sinic a řas.- UP Olomouc.. 2001.
 • Rosypal a kol. Nový přehled biologie. 2003.
 • Slavíková Z. Morfologie rostlin. Skriptum.. Praha, 2002.
 • Svrček M. /red./. Klíč k určování bezcévných rostlin.- SPN Praha.. 1976.
 • Váňa J. Systém a vývoj hub a houbových organismů.- UK Praha.. 1996.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester