Course: Biological Laboratory Techniques

« Back
Course title Biological Laboratory Techniques
Course code KBI/P114
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Němcová Lenka, RNDr. CSc.
Course content
The structure and function of microscope, the fundamentals of work with microscope. Making and observation of microscopical preparation, documentation of biological objects. The determination of a size of objects, immersion, permanent preparations, cut preparations.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The structure and function of microscope, the fundamentals of work with microscope. Making and observation of microscopical preparation, documentation of biological objects. The determination of a size of objects, immersion, permanent preparations, cut preparations.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Beneš J. Optické mikroskopy s vemi vysokým rozlišením. Vesmír 76, 616, 11/1997..
 • Habrová V. Biologická technika. Mikroskopické a histologické metody.- SPN Praha.. 1986.
 • Hozák F., Nebesářová J. Současná elektronová mikroskopie v biologii. Vesmír 83, 9, 2004..
 • Hrubý K., Pazourková Z. Základy mikroskopické techniky. SPN Praha. 1960.
 • Jurčák J. Základní praktikum z botanické mikrotechniky a rostlinné anatomie.- UP Olomouc.. 1998.
 • Kalina T., Pokorný V. Základy elektronové mikroskopie pro biology.. PřF UK Praha, 1981.
 • Kolektiv autorů. Chov a využití pokusných zvířat. FVU Brno. 1999.
 • LELLÁKOVÁ, F. Zoologická technika. Karolinum, Praha. 1992..
 • Mikš A. Zobrazovací metody v optické mikroskopii..
 • Mráz P., Polónyi J. Metody elektronovej mikroskopie živočíšnych tkanív. Veda Bratislava. 1988.
 • Nebesářová J. Elektronová mikroskopie pro biology..
 • Němec B. a kol. Botanická mikrotechnika. ČSAV Praha 1962.
 • Paleček J. Biologie buňky. Základy mikroskopické cytologie. Základy mikroskopické histologie. - UK Praha. 2000.
 • Plášek J. Proměny světelné mikroskopie ve 20. století. Vesmír 83, 146, 3/2004..
 • Plášek J., Reischig, J. Kontrast v optické mikroskopii. Vesmír 74, 638, 11/1995. Kontrast v optické mikroskopii. Vesmír 74, 638, 11/1995..
 • Rýc M., Čiampor F., Wagner M. Elektronová a imunoelektronová mikroskopie ve virologii. Avicenum Praha. 1988.
 • Wolf E. Mikroskopická technika. SZN Praha, 1954..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Biology (A8) Biology courses 1 Winter