Course: Didactics in Biology I

« Back
Course title Didactics in Biology I
Course code KBI/P108
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Drbalová Kateřina Radana, Mgr.
Course content
General and specific regularities of teaching of biology. The studentes preparing for pedagogical practice. Discuss form of seminar enables to use his own experiences, to apply and give reasons for opinions and proposals, to model situations in class.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
General and specific regularities of teaching of biology. The studentes preparing for pedagogical practice. Discuss form of seminar enables to use his own experiences, to apply and give reasons for opinions and proposals, to model situations in class.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Křísa B. et Prášil K. (red.). Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu. UK Praha,. 1994.
  • KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996.
  • Maslowski O. Didaktika biologie.- UP Olomouc.. 1990.
  • Moodle - KBI. Veškeré podklady pro studium jsou aktualizovány na Moodle - Teorie vyučování biologie - Didaktika..
  • Petty,G. Moderní vyučování, Praha, Portál. 2002.
  • Švecová M., Čížková V., Růžková I., Stoklasa J. Cvičení z didaktiky biologie I.- UK Praha.. 2000.
  • Švecová M., Matějka D., Horychová I. Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. UK Praha.. UK Praha, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Teaching of Biology for Secondary Schools (A14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Science Teaching of Biology for Secondary Schools (A7) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Science Teaching of Biology for Secondary Schools (A7) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Science Teaching of Biology for Secondary Schools (A14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Science Teaching of Biology for Secondary Schools (A14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Science Teaching of Biology for Secondary Schools (A7) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter