Course: General and Cell Biology

« Back
Course title General and Cell Biology
Course code KBI/P106
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Ipser Jan, RNDr. CSc.
Course content
1. Characteristics of life. Application of biothermodynamics, sytem and information theory in the study of life. 2. Structure and function of biomacromolecules. 3. Principles of heredity on molecular and cellular level. 4. Cellular metabolism - general overview. 5. Cellular and non-cellular biological systems. 6. General biology of bacterial cell. 7. General biology of plant cell. 8. General biology of animal cell. 9. General biology of viruses. 10. Biological systems and environment. 11. Principles of ecology. 12. Evolution of biological systems. 13. Phylogenesis vs ontogenesis. 14. Taxonomy, classification of biological systems.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The aim of the course is to provide information on the characteristics of life (order, heredity, autoreproduction, responsiveness, adaptation, metabolism, imunity, growth and development, evolution), structure and functions of biological systems, biothermodynamics, ecology, principles of heredity, molecular and cellular basis for evolution.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Alberts, B. a kol. Základy buněčné biologie.. Espero Publishing, Ústí nad Labem., 1998.
 • Dvořák, I., Maršík, F., Andrej, L. Biotermodynamika.. 1982.
 • Hubáček, J., Bezděk, M., Janeček, J. Vybrané kapitoly z molekulární genetiky mikroorganismů.. 1992.
 • Ipser J. Úlohy a praktická cvičení z genetiky, PF UJEP, Ústí nad Labem,. 1991.
 • J. Kubišta. Buněčné základy životních dějů. Scientia. 1998.
 • Nečas O. Obecná biologie. 2001.
 • Nečásek J. a kol. Obecná genetika.. 1979.
 • Romanovský, A. Obecná biologie.. 1985.
 • Rosypal a kol. Nový přehled biologie. 2003.
 • Rosypal S. a kol. Obecná bakteriologie.. 1981.
 • Rosypal, S. Úvod do molekulární biologie. Brno,. 1997.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester