Course: Forensic Biology

« Back
Course title Forensic Biology
Course code KBI/N008
Organizational form of instruction Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Ipser Jan, RNDr. CSc.
Course content
1. Forensic serology - methods used in forensic practice. 2. Forensic zoology - selected methods used in forensic practice. 3. Forensic botany - selected methods used in forensic practice. 4. Forensic antropology - detection, identification and analysis of human (skeletal) remains. 5. Forensic antropology - PORIDOS (portrait identification system). 6. Forensic antropology - trichology. 7. Forensic genetics - methods used in forensic practice (PCR, sequencing, DNA profilig). 8. FODAGEN system. 9. Role and operation of a biologist at crime scéne. 10. Legislature related to forensic biology and forensic expertises. 11. Interpretation of results of a forensic biology expertise. 12. Introduction to forensic medicine - basic methods. 13. Forensic medicine dissection and post mortem examinations.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The aim of the course is to provide information on basic methods used in the forensic imunology, anthropology, genetics and ecology. Laboratory exercising and the relevant topics on forensic medicine, criminalistics, criminology and legislature are included, too. Introduction to Biology (minimum).

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Související právní předpisy (Trestní zákon, Trestní řád, Zákon o znalcích a tlumočnících apod.)..
 • Billings R. DNA on trial - genetic identification and criminal justice. Cold Spring Harbor Lab. Press 1992..
 • Brüchsweiler W a kol. Hairs and fibres. Zurich 1999..
 • Knobloch E. Lékařská kriminalistika. Avicenum Praha 1974..
 • Stites D.O., Terr A.I. Základní a klinická imunologie. Victoria Publishing Praha 1994..
 • Stloukal M. a kol. Antropologie. Příručka pro studium kostry.. 1999.
 • Straus J. a kol. Kriminalistická technika.. Poloicejní akademie Praha, 2004.
 • Štefan J. a kol. Soudní lékařství a jeho moderní trendy. Grada Praha, 2012.
 • Tesař J. Soudní lékařství. Avicenum Praha 1985 a další..
 • Vondrejs V., Storchová Z. Genové inženýrství I-II.. 1999.
 • Vorel F. a kol. Soudní lékařství. Grada Publishing Praha 1999..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester