Course: Evolutional Biology

« Back
Course title Evolutional Biology
Course code KBI/K602
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Ipser Jan, RNDr. CSc.
Course content
1. Princiles of biological evolution. Relations between chemical and biological evolution. 2. Evolution teory - historical overview. 3. Interactions: evolution - phylogeny - ontogeny. 4. Molecular evolution. 5. Cellular and cubcellular (organellar) evolution. 6. Deterministic and stochastic models of population processes. 7. Speciation. 8. Natural selection. Fisher´s theoreme. 9. Role of mutation, migration and selection in evolution. 10. Darwinism and neodarwinian concenptions of evolution. 11. Genetic drift. Theory of (near) neutral selection. 12. Origin of live vs evolution. 13. Evolution (theory) vs creationism (theory). 14. Application of evolution biology in praktice.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The aim of the course is to provide information on microevolution and macroevolution, principles, mechanisms and strategies of the biological systems evolution, origin of life, evolution theories, evolution vs creation hypotheses and theories, philosophical and methodological aspects of the evolution. Introduction to Biology or Cellular and General Biology.

Prerequisites
unspecified
KBI/K101
----- or -----
KBI/K108

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Darwin, Ch. O pohlavním výběru. Academia, Praha 2005.
 • Darwin Ch. O vzniku druhů přírodním výběrem.. Praha, 1953.
 • Dawkins, R. Boží blud. Academia, Praha 2009.
 • Dawkins, R. Příběh předka. Academia, Praha 2008.
 • Dawkins R. Sobecký gen. Mladá Fronta Praha,. 1998.
 • Dostál P. a kol. Historický vývoj organismů.. UK Praha, 2004.
 • Dostál P. a kol. Historický vývoj organismů.. UK Praha, 2004.
 • Dostál P. a kol. Historický vývoj organismů.. UK Praha, 2004.
 • Dunbar R. Příběh rodu Homo. Academia, Praha 2009.
 • Flegr J. Evoluční biologie.. Academia Praha, 2005.
 • Flegr J. Evoluční biologie.. Academia Praha, 2005.
 • Flegr J. Zamrzlá evoluce. Academia Praha, 2006.
 • Kovář L. Nevyřešné otazníky evoluce. Rubico, Praha 2003.
 • Lovelock, J.:. Gaia: Živoucí planeta, Praha: MF, 1994..
 • Margulisová, L. Symbiotická planeta. Academia, Praha 2004.
 • Margulisová L. Symbiotická planeta.. Academia Praha, 2004.
 • Markoš A. Povstávání živého tvaru.. Vesmír Praha, 1998.
 • Mayr, E. Co je evoluce? Academia, Praha 2009.
 • Moreland, J. P., Reynolds, J. M. Třikrát evoluce versus stvoření. Návrat domů, Praha 2004.
 • Ohno, S. Evoluce genovou duplikací. Academia, Praha 1975.
 • Přívratský, V. Tvar a prostředí v lidské evoluci. Univerzita Karlova, Praha 2003.
 • Rosypal a kol. Nový přehled biologie. 2003.
 • Rosypal S. a kol. Fylogeneze, systém a biologie organismů.. SPN Praha, 1992.
 • Rosypal S. a kol. Fylogeneze, systém a biologie organismů.. SPN Praha, 1992.
 • Rosypal S. a kol. Nový přehled biologie.. 2003.
 • Tresmontant, C. Základy teologie. Barrister Principal, Brno 1995.
 • Vácha, M. O. Návrat ke stromu života - evoluce a křesťanství. Cesta, Brno 2005.
 • Zrzavý, J., Storch, D., Mihulka, S. Jak se dělá evoluce. Paseka, Praha 2004.
 • Zrzavý J., Storch D., Mihulka S. Jak se dělá evoluce.. Paseka Praha, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Biology (A7) Biology courses 3 Summer