Course: Human Biology and Ecology

« Back
Course title Human Biology and Ecology
Course code KBI/K402
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vašinová Karina, Mgr. Ph.D.
 • Drbalová Kateřina Radana, Mgr.
Course content
A. BIOLOGY AND ECOLOGY OF MAN I - ANATOMY 1. Histology - overview. 2. Osteology. 3. Myology. 4. Central nervous system. 5. Peripheral nervous sytem. 6. Sensory system. 7. Cardiovascular system - heart. 8. Cardiovascular system - blood and lymphatic vessels. 9. Respiratory system. 10. Renal system and excretion. 11. Skin and skin derivatives. 12. System of endocrine glands. 13. Reproduction system. B. BIOLOGY AND ECOLOGY OF MAN II - EMBRYOLOGY, ANTHROPLOGY AND ECOLOGY 1. Progenesis and blastogenesis. 2. Organogenesis and organ differentiation. 3. Pregnancy, childbirth (delivery), perinatal and neonatal stage of ontogenesis. 4. Postnatal development. 5. Evolution of hominids. 6. Anthropogenesis. Hominization and sapientation. 7. Palaeoanthropology and historical anthropology. 8. Cultural and social antropology. 9. Ecology of man - autecology. 10. Ecology of man - demecology. 11. Ecology of man - synecology. 12. Biological aspects of social organization of human life. 13. Principles of hygiene, public health and life environment protection.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
This subject is concentred on basic cytology, anatomic systems of human: skeletal system, muscles, blood system and blood vessels, respiratory and digestive system, metabolism, urogenital system, hormones, nervous and sense system. There are also include the basic information about the human immunology, human genetics and ontogenetic dvelopment of the man. Special parts are apply to the most important information about health and the way of living.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Čihák,R. Anatomie I.,II.,III.,Grada,Praha. 2001.
 • Dylevský I. Základy funkční anatomie. Poznání Olomouc, 2011.
 • Grim M, Druga R. et al. Základy anatomie I. Obecná anatomie a pohybový systém Praha, Karolinum Galén , 2001.
 • Grim, M., Druga, R. et al. Základy anatomie. 3. Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém Praha, Karolinum Galén , 2005.
 • Grim, M., Druga, R. et al. Základy anatomie. 5. Anatomie krajin těla Praha, Karolinum Galén, 2002.
 • Houštěk J. a kol. Dětské lékařství, Avicenum Praha, 1990.
 • Kunzel. D. Lidský organismus ve zdraví a nemoci, Avicenum Praha, 1990.
 • Machová J. Biologie člověka pro učitele, Karolinum Praha, 2002.
 • McCracken T. 3D Nový atlas anatomie člověka. Columbus Praha, 2003.
 • McMinn R.M.H., Hutchings R.T. Barevný atlas anatomie člověka. Slovart Bratislava, 1992.
 • Müllerová L. Biologie člověka a zdravotní prevence, UJEP PF, 2001.
 • Novotný I., Hruška M. Biologie člověka, Fortuna Praha, 2000.
 • Rokyta R. a kol. Fyziologie, ISV Praha, 2000.
 • Vacek Z. Histologie a histologická technika I. část. Institut pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Brno, 1995.
 • Vokurka M. Praktický slovník medicíny, Maxdorf Praha, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Science Biology (A7) Biology courses 2 Summer
Faculty of Science Biology (A14) Biology courses 2 Summer