Course: Evolutional Biology

« Back
Course title Evolutional Biology
Course code KBI/0073
Organizational form of instruction Lecture + Lesson
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester -
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Ipser Jan, RNDr. CSc.
Course content
1. Princiles of biological evolution. Relations between chemical and biological evolution. 2. Evolution teory - historical overview. 3. Interactions: evolution - phylogeny - ontogeny. 4. Molecular evolution. 5. Cellular and cubcellular (organellar) evolution. 6. Deterministic and stochastic models of population processes. 7. Speciation. 8. Natural selection. Fisher´s theoreme. 9. Role of mutation, migration and selection in evolution. 10. Darwinism and neodarwinian concenptions of evolution. 11. Genetic drift. Theory of (near) neutral selection. 12. Origin of live vs evolution. 13. Evolution (theory) vs creationism (theory). 14. Application of evolution biology in praktice.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The aim of the course is to provide information on microevolution and macroevolution, principles, mechanisms and strategies of the biological systems evolution, origin of life, evolution theories, evolution vs creation hypotheses and theories, philosophical and methodological aspects of the evolution. Introduction to Biology or Cellular and General Biology.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Darwin Ch. O vzniku druhů přírodním výběrem.. Praha, 1953.
  • Dawkins R. Sobecký gen. Mladá Fronta Praha,. 1998.
  • Dostál P. a kol. Historický vývoj organismů.. UK Praha, 2004.
  • Flegr J. Evoluční biologie.. Academia Praha, 2005.
  • Margulisová L. Symbiotická planeta.. Academia Praha, 2004.
  • Markoš A. Povstávání živého tvaru.. Vesmír Praha, 1998.
  • Rosypal S. a kol. Nový přehled biologie.. 2003.
  • Rosypal S. Fylogeneze, systém a biologie organismů.SPN Praha: 744pp. 1992.
  • Zrzavý J., Storch D., Mihulka S. Jak se dělá evoluce.. Paseka Praha, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester