Course: Didactics in Biology II

« Back
Course title Didactics in Biology II
Course code KBI/0016
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester -
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Drbalová Kateřina Radana, Mgr.
Course content
The structure and function of microscope, the fundamentals of work with microscope. Making and observation of microscopical preparation, documentation of biological objects. The determination of a size of objects, immersion, permanent preparations, cut preparations.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The preparation of students for pedagogical practice in the course of study in the form of listenings and their evaluation at schools of various intention.

Prerequisites
unspecified
KBI/0014

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
  • Závazné předpisy MŠMT: Vzdělávací programy, učební osnovy a standardy, učebnice, pracovní sešity, pracovní listy a metodické příručky přírodopisu a biologie na 2. st. ZŠ a SŠ..
  • Křísa B. et Prášil K. /red./. Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu.- UK Praha.. 1994.
  • KYRIACOU Ch. Klíčové dovednosti učitele.- Portál, Praha.. 1991.
  • Maslowski O. Didaktika biologie.- UP Olomouc.. 1990.
  • Petty G. Moderní vyučování. - Portál, Praha.. 1996.
  • Švecová M., Čížková V., Růžková I., Stoklasa J. Cvičení z didaktiky biologie I.- UK Praha.. 2000.
  • Švecová M., Matějka D., Horychová I. Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice. UK Praha.. UK Praha, 2004.
  • Švecová M. Teorie a praxe zařazení školních projektů ve výuce přírodopisu, biologie a ekologie.- UK Praha.. 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester