Course: Human Biology and Ecology II

« Back
Course title Human Biology and Ecology II
Course code KBI/0005
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester -
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Trilčová Jana, Mgr.
Course content
1. Progenesis and blastogenesis. 2. Organogenesis and organ differentiation. 3. Pregnancy, childbirth (delivery), perinatal and neonatal stage of ontogenesis. 4. Postnatal development. 5. Evolution of hominids. 6. Anthropogenesis. Hominization and sapientation. 7. Palaeoanthropology and historical anthropology. 8. Cultural and social antropology. 9. Ecology of man - autecology. 10. Ecology of man - demecology. 11. Ecology of man - synecology. 12. Biological aspects of social organization of human life. 13. Principles of hygiene, public health and life environment protection.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The aim of the course is to provide essential information on human anatomy, histology, embryology, health care, public health and preventive medicine, biological antropology and human evolution. Laboratory exercising are included, too. Introduction to Biology. General Zoology.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Aiello L., Dean C. An introduction to human evolutionary anatomy.. 1990.
 • Bencko V. a kol. Hygiena.. 1998.
 • Beneš J. Člověk v zrcadle svého vývoje.. 1979.
 • Beneš J. Člověk.. 1994.
 • Bisborough A. Human evolution.. 1995.
 • Bogucki P. The origin of human society.. 1999.
 • Čeboksarov, N. N., Čeboksarovová, I. A. Národy, rasy, kultury.. 1978.
 • Fetter V. a kol. Antropologie.. 1967.
 • Hajn V. Antropologie I, II.. 1996.
 • Hajn V. Ekologie člověka.. 1999.
 • Kapeller, K., Pospíšilová, V. Embryológia človeka.. 1991.
 • Klein O., Bencko V. Ekologie člověka a zdraví.. 1996.
 • Klementa J. a kol. Somatologie a antropologie.. 1981.
 • Kotulán J. Zdraví a životní prostředí.. 1991.
 • Machová J. Biologie člověka pro speciální pedagogy.. 1993.
 • Marks J. Human biodiversity. Genes, races, and history.. 1994.
 • Mazák V., Burian Z. Pravěký člověk.. 1992.
 • Rosypal S. a kol. Nový přehled biologie.. 2003.
 • Stloukal M. a kol. Antropologie. Příručka pro studium kostry.. 1999.
 • Suchý J. Jak se mění člověk.. 1972.
 • Šerý V. Nemoci na Zemi.. 1979.
 • Vacek Z. Embryologie pro pediatry. 1993.
 • Vančata V. Paleoantropologie - přehled fylogeneze člověka a jeho předků.In.:Panoráma. 2003.
 • Vančata V. Primatologie I, II.. 2002.
 • Wolpoff M.H. Paleoanthropology.. 1999.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester