Course: Biological Laboratory Techniques

« Back
Course title Biological Laboratory Techniques
Course code KBI/0002
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester -
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction unspecified
Work placements unspecified
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Drbalová Kateřina Radana, Mgr.
Course content
The structure and function of microscope, the fundamentals of work with microscope. Making and observation of microscopical preparation, documentation of biological objects. The determination of a size of objects, immersion, permanent preparations, cut preparations.

Learning activities and teaching methods
unspecified
Learning outcomes
The structure and function of microscope, the fundamentals of work with microscope. Making and observation of microscopical preparation, documentation of biological objects. The determination of a size of objects, immersion, permanent preparations, cut preparations.

Prerequisites
unspecified

Assessment methods and criteria
unspecified
Recommended literature
 • Beneš J. Optické mikroskopy s vemi vysokým rozlišením. Vesmír 76, 616, 11/1997..
 • Černý J., Plášek J. Zelený fluorescenční protein. Vesmír 88, 228, 4/2009..
 • Frank L. Kam směřuje současná elektronová mikroskopie? Vesmír 83, 2, 3/2004..
 • Habrová V. Biologická technika. Mikroskopické a histologické metody.- SPN Praha.. 1986.
 • Hozák F., Nebesářová J. Současná elektronová mikroskopie v biologii. Vesmír 83, 9, 2004..
 • Mikš A. Zobrazovací metody v optické mikroskopii..
 • Nebesářová J. Elektronová mikroskopie pro biology..
 • Plášek J. Konfokální mikroskop. Vesmír 74, 508, 9/1995..
 • Plášek J. Proměny světelné mikroskopie ve 20. století. Vesmír 83, 146, 3/2004..
 • Plášek J. Prostorové zobrazení preparátů. Vesmír 79, 137, 3/2000..
 • Plášek J., Reischig, J. Kontrast v optické mikroskopii. Vesmír 74, 638, 11/1995. Kontrast v optické mikroskopii. Vesmír 74, 638, 11/1995..
 • Plášek J. Víc než pouhý mikroskop. Vesmír 83, 586, 10/2004..
 • Reischig J. Světelná mikroskopie a analýza obrazu. Vesmír 77, 482, 1998..
 • Reischig J. Utajené pohledy. Vesmír 84, 462, 8/2005..
 • Wolf E. Mikroskopická technika. SZN Praha, 1954..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester