Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Teorie vojenského umění

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KHI/0659 Zbraně,zbroj a válečnictví ve středověku Zimní a letní Čeština 4