Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Umění a užité umění

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KHI/0647 PVK Vybrané kapitoly z barokního umění I Zimní a letní Čeština 4  
KVV/E001 Painting Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVV/E002 New media art Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVV/E003 Interdisciplinary art course Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům