Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Teorie a dějiny umění

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KBO/4006 Úvod do studia literatury I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4007 Dějiny české literatury 19. stol. I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4015 Úvod do studia literatury II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4016 Dějiny české literatury 19. století II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4017 Slovanské literatury I Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4018 Úvod do intermediálních studií Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4023 Dějiny české literatury 20. století I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4025 Teorie literatury Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4032 Dějiny české literatury 20. stol. II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4033 Současná literatura Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4034 Interpretace literárního díla Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4038 Starší česká literatura Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4039 Naratologie I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4040 Literární kritika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4041 Příprava bakalářské práce Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4045 Bakalářský proseminář Letní Čeština 3  
KBO/4047 Literární regionalistka Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4048 Bakalářská práce Letní Čeština 8  
KBO/4049 Máchovské otazníky Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4050 Česká literatura v 50. letech 20. stol. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4053 Literární komparatistika I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4054 Versologie I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4058 Versologie II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4065 Úvod do studia literatury I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4066 Dějiny české literatury 19. stol. I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4071 Úvod do studia literatury II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4072 Dějiny české literatury 19. stol. II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4077 Dějiny české literatury 20. stol. I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4080 Současná česká literatura Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4081 Interpretace literárního díla Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4084 Starší česká literatura Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4086 Literární regionalistika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4088 Bakalářský proseminář Letní Čeština 2  
KBO/4089 Bakalářská práce Letní Čeština 8  
KBO/4090 Naratologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4092 Versologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4103 Didaktika literatury I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4104 Didaktické interpretace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4110 Didaktika literatury II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4116 Vybrané kapitoly ze světové lit. II Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4117 Literatura pro děti a mládež Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4118 Metody literární vědy Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4124 Literatura ve filmu Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4128 Franz Kafka a německy psaná próza Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4132 Didaktika literatury I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4135 Didaktika literatury II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4141 Literatura pro děti a mládež Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4149 Didaktika literatury I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4152 Didaktika literatury II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4158 Vybrané kapitoly ze světové lit. II Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4211 Česká literatura I Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4212 Současná literatura I Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4218 Česká literatura II Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4219 Současná literatura II Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4225 Exkurze Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4232 Tvůrčí psaní Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4233 Literární kritika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4240 Vizuální komunikace Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4246 Interpretace literárního textu Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDT/004 Dějiny umění I (DE,FO,GD) Zimní Čeština 2  
KDT/005 Dějiny umění II (DE,FO,GD) Letní Čeština 3  
KDT/006 Dějiny umění III (DE,FO,GD) Zimní Čeština 2  
KDT/007 Dějiny umění IV (DE,FO,GD) Letní Čeština 2  
KDT/008 Dějiny umění V (DE,FO,GD) Zimní Čeština 3  
KDT/009 Dějiny umění V (FO) Zimní Čeština 3  
KDT/010 Dějiny umění VI (DE,FO,GD) Letní Čeština 2  
KDT/011 Dějiny umění VII (DE,FO,GD) Zimní Čeština 4  
KDT/541 Dějiny umění I M Zimní Čeština 1  
KDT/542 Dějiny umění II M Letní Čeština 4  
KHI/SZZH1 SZZ - Historie Zimní a letní Čeština 0  
KHI/SZZH2 SZZ Historie se zaměřením na vzdělávání Zimní a letní Čeština 0  
KHI/SZZK2 SZZ - Dějiny umění Zimní a letní Čeština 0  
KHI/0659 PVK Zbraně,zbroj a válečnictví Zimní a letní Čeština 4  
KPF/SZZE2 SZZ - Dějiny umění a estetika - ES Zimní a letní Čeština 0