Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obecná příprava

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KEMA/W0007 Komunikační a prezent.dovednosti Zimní a letní Čeština 2  
OSL/4008 Anglický jazyk I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům