Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obecně odborná příprava

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCJ/W0055 VK- British Massmedia Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/5UNJ NJ- Úvod do odborného jazyka Zimní Němčina 2  
KSP/GPEMA Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 2  
KSP/6PEMA Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0466 PVK Výzkum v biomed. kinantropologii Zimní a letní Čeština 2