Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti psychologie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCJ/W0061 VK- Prezentační dovednosti Zimní a letní Čeština 2  
KE/KPE5 Klinická psychologie Letní Čeština 1  
KE/PSPE1 Psychologie a klinická psychologie I Zimní Čeština 1  
KE/PSPE2 Psychologie a klinická psychologie II Letní Čeština 3  
KE/PSP1 Psychologie a klinická psychologie I Zimní Čeština 1  
KE/PSP2 Psychologie a klinická psychologie II Letní Čeština 3  
KE/PSYE5 Psychologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KE/PS082 Psychologie a klinická psychologie II Letní Čeština 4  
KE/ZPSE5 Zdravotnická psychologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KF/PSYF5 Psychologie Zimní Čeština 2  
KMG/DPSTR Psychologie trhu Zimní Čeština 3  
KMG/W1006 VK- Sociální psychologie Zimní a letní Čeština 2  
KOPA/KPS1 Klinická psychologie I - Čeština 1  
KOPA/KPS1W Klinická psychologie I Zimní Čeština 2  
KOPA/KPS2W Klinická psychologie II Letní Čeština 1  
KOPA/KPS91 Klinická psychologie I - Čeština 2  
KOPA/OBP1 Obecná psychologie I - Čeština 1  
KOPA/OBP1W Obecná psychologie I Zimní Čeština 2  
KOPA/OBP2W Obecná psychologie II Letní Čeština 2  
KOPA/OBP91 Obecná psychologie I - Čeština 2  
KOPA/OBVK Obecná a vývojová psychologie Zimní Čeština 2  
KOPA/PSCW Psychologie sociální Zimní Čeština 1  
KOPA/PSOX Psychologie obecná Zimní Čeština, Angličtina 4  
KOPA/PSVK5 Psychologie Zimní Čeština 2  
KOPA/PSVR Psychologie vývojová Letní Čeština 1  
KOPA/PSVX Psychologie vývojová Letní Čeština, Angličtina 3  
KOPA/PSYV5 Psychologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOPA/PSZR Psychologie ženy Zimní Čeština 2  
KOPA/PSZX Psychologie ženy Zimní Čeština 4  
KOPA/VYP1 Vývojová psychologie I - Čeština 1  
KOPA/VYP1W Vývojová psychologie I Letní Čeština 1  
KOPA/VYP2W Vývojová psychologie II Zimní Čeština 2  
KOPA/VYP91 Vývojová psychologie I - Čeština 1  
KOPA/ZSP1 Zdravotnická a sociální psychologie 1 - Čeština 1  
KOPA/ZSP1X Zdravotnická a sociální psychologie 1 Letní Čeština 1  
KOPA/ZSP2R Zdravotnická a sociální psychologie 2 Zimní Čeština 2  
KOPA/ZSP2X Zdravotnická a sociální psychologie 2 Zimní Čeština 4  
KPF/0500 Kapitoly ze soudobé psychologie Letní Čeština 1  
KPS/E006 Czech Educational system Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/E010 Psychomotor activity in education Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/4821 Ontogenetická psychologie Letní Čeština 3  
KPS/4828 Základy sociální psychologie Letní Čeština 2  
KPS/4831 Sociální psychologie Zimní Čeština 3  
KPS/4832 Sociální psychologie Zimní Čeština 4  
KPS/4853 Psychopatologie Zimní Čeština 4  
KPS/4891 Sociální klima ve škole a na pracovišti Zimní Čeština 1  
KPS/4931 Sociální psychologie I Zimní Čeština 1  
KPS/4933 Sociální psychologie Zimní Čeština 1  
KPS/4937 Sociální psychologie Zimní Čeština 2  
KPS/4937P Sociální psychologie Zimní Čeština 1  
KPS/4941 Pedagogická psychologie Letní Čeština 3  
KPS/4945 Školní a poradenská psychologie Letní Čeština 4  
KPS/4951 Školní a poradenská psychologie Zimní Čeština 2  
KPS/4972 Nadaný žák ve výuce Zimní Čeština 2  
KPS/4981 Psychopatologie dítěte Letní Čeština 2  
KPS/4990 Nadaný žák ve výuce Zimní a letní Čeština 2  
KPS/4991 Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 10  
KPS/4994 Sociální klima školy a třídy Letní Čeština 1  
KPS/4997 Nadaný žák na 1.st. ZŠ Zimní Čeština 2  
KPS/6059 Úvod do psychologie Zimní Čeština 2  
KPS/6060 Psychologie osobnosti Letní Čeština 4  
KSP/ASOPS Sociální psychologie Zimní Čeština 2  
KSP/GSOPS Sociální psychologie Letní Čeština 4  
KSP/GSPSY Psychologie Zimní a letní Čeština 0  
KSP/GUPSY Úvod do psychologie Zimní Čeština 6  
KSP/GUVPS Úvod do psychologie Zimní Čeština 4  
KSP/GZAPS Základy psychologie Zimní Čeština 5  
KSP/KSOPS Sociální psychologie Zimní Čeština 3  
KSP/PSOPS Sociální psychologie Zimní Čeština 3  
KSP/W0035 VK- Úvod do kriminologie Zimní a letní Čeština 2  
KSP/X0035 VK- Úvod do kriminologie Zimní a letní Čeština 2  
KSP/0SOPS Sociální psychologie Zimní Čeština 2  
KSP/6SOPS Sociální psychologie Letní Čeština 4  
KSP/6UPSY Úvod do psychologie Zimní Čeština 6  
KSP/6UVPS Úvod do psychologie Zimní Čeština 4  
KSP/6ZAPS Základy psychologie Zimní Čeština 5  
KSPV/1PSYR Psychologie řízení Letní Čeština 3  
KSPV/1PSY1 Základy psychologie Zimní Čeština 2  
KSPV/1PSY4 Environmentální psychologie Zimní a letní Čeština 2  
KSPV/3PSY Základy psychologie Zimní Čeština 2  
KSPV/4PSY Základy psychologie Zimní Čeština 2  
KSPV/4PSYR Psychologie řízení Letní Čeština 3  
KTMI/KY034 Hygiena a psychologie práce Letní Čeština 2  
KTMI/PY034 Hygiena a psychologie práce Letní Čeština 3  
KTV/0126 Psychologie sportu a TV Zimní a letní Čeština 1  
KVP/564 Psychologie I M vk Zimní Čeština 1  
KVP/565 Psychologie II M vk Letní Čeština 1  
OSL/4015 Sociální psychologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům