Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Pedagogika, učitelství a sociální péče

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CCV/G4060 Základy speciální pedagogiky I Zimní Čeština 3  
CCV/G4613 Úvod do didaktiky Letní Čeština 2  
CCV/S4044 Terapie hrou Letní Čeština 2  
CJP/D001 Angličtina Zimní a letní Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CPP/0001 Pedagog. praxe - vych- KS Zimní a letní Čeština 6  
CPP/0003 Pedagog. praxe I (10 dní) -1.s+sp Zimní Čeština 4  
CPP/0004 Pedagog. praxe I (10 dní) -Vych. Zimní Čeština 4  
CPP/0005 Pedagog. praxe I (20 hod.) -1.st.KS Zimní Čeština 6  
CPP/0006 Pedagog. praxe II (20 dní) -1.s+sp Letní Čeština 8  
CPP/0008 Pedagog. praxe II (20 dní) -Vych. Letní Čeština 8  
CPP/0009 Pedagog. praxe II (20 hod.) -1.st.KS Letní Čeština 6  
CPP/0010 Pedagog. praxe III (10 dní) -Vych. Letní Čeština 4  
CPP/0012 Pedagog. praxe III (30 dní) -1.s+sp Letní Čeština 12  
CPP/0013 Pedagog. praxe IV (30 dní) -1.s+sp Zimní Čeština 12  
CPP/0014 Pedagog. praxe IV (30 dní) -Vych. Zimní Čeština 12  
CPP/0015 Pedagog. praxe V (10 dní) -Vych. Zimní Čeština 4  
CPP/0020 Pedagogická praxe v MŠ II - MŠk Letní Čeština 2  
CPP/0021 Pedagogická praxe v MŠ I. - MŠk Zimní Čeština 2  
CPP/0022 VK - Asistent učitele - 1.st. I Zimní Čeština 3  
CPP/0023 VK - Individ. pedagog. praxe - 1.st. I Zimní Čeština 3  
CPP/0025 VK - Individ. pedagog. praxe - vych. I Zimní Čeština 3  
CPP/0026 VK - Asistent učitele - 2. a 3. st. I Zimní Čeština 3  
CPP/0027 VK- Individ. pedag. praxe- 2.a 3.st. I Zimní Čeština 3  
CPP/0028 Pedagogická praxe I - PVČ Letní Čeština 5  
CPP/0029 Pedagogická praxe II - PVČ Letní Čeština 5  
CPP/0030 Pedagogická praxe III - PVČ Zimní Čeština 5  
CPP/0031 Pedagogická praxe I - PVČ KS Letní Čeština 5  
CPP/0032 Pedagogická praxe II - PVČ KS Letní Čeština 5  
CPP/0033 Pedagogická praxe III - PVČ KS Zimní Čeština 5  
CPP/0034 VK - Asistent učitele - 1.st. III Zimní Čeština 3  
CPP/0035 VK - Individ. pedagog. praxe - 1.st. III Zimní Čeština 3  
CPP/0037 VK - Individ. pedagog. praxe - vych. III Zimní Čeština 3  
CPP/0038 VK - Asistent učitele - 2. a 3. st. III Zimní Čeština 3  
CPP/0042 VK - Asistent učitele - 1.st. II Letní Čeština 3  
CPP/0043 VK - Asistent učitele - 1.st. IV Letní Čeština 3  
CPP/0044 VK - Individ. pedagog. praxe - 1.st. II Letní Čeština 3  
CPP/0045 VK - Individ. pedagog. praxe - 1.st. IV Letní Čeština 3  
CPP/0048 VK - Individ. pedagog. praxe - vych. II Letní Čeština 3  
CPP/0049 VK - Individ. pedagog. praxe - vych. IV Letní Čeština 3  
CPP/0050 VK - Asistent učitele - 2. a 3. st. II Letní Čeština 3  
CPP/0051 VK - Asistent učitele - 2. a 3. st. IV Letní Čeština 3  
CPP/0062 Pedagogická praxe v MŠ III. - MŠk Zimní Čeština 3  
CPP/0064 Průběžná pedagogická praxe MŠ Letní Čeština 2  
CPP/0065 Pedagogická praxe v MŠ I. - MŠ Zimní Čeština 2  
CPP/0066 Pedagogická praxe v MŠ II - MŠ Letní Čeština 2  
CPP/0068 Pedagogická praxe v MŠ III. - MŠ Zimní Čeština 3  
CPP/0070 VK - Asistent učitele - 1.st. V Zimní Čeština 3  
CPP/0071 VK - Individ. pedagog. praxe - 1.st. V Zimní Čeština 3  
CPP/0073 VK - Individ. pedagog. praxe - vych. V Zimní Čeština 3  
CPP/0074 VK - Asistent učitele - 2. a 3. st. V Zimní Čeština 3  
CPP/0076 VK - Asistent učitele - 1.st. VII Zimní Čeština 3  
CPP/0077 VK - Individ. pedagog. praxe - 1.st. VII Zimní Čeština 3  
CPP/0079 VK - Individ. pedagog. praxe - vych. VII Zimní Čeština 3  
CPP/0080 VK - Asistent učitele - 2. a 3. st. VII Zimní Čeština 3  
CPP/0083 VK - Asistent učitele - 1.st. VI Letní Čeština 3  
CPP/0084 VK - Individ. pedagog. praxe - 1.st. VI Letní Čeština 3  
CPP/0086 VK - Individ. pedagog. praxe - vych. VI Letní Čeština 3  
CPP/0087 VK - Asistent učitele - 2. a 3. st. VI Letní Čeština 3  
CPP/0089 VK - Asistent učitele - 1.st. VIII Letní Čeština 3  
CPP/0090 VK - Individ. pedagog. praxe- 1.st. VIII Letní Čeština 3  
CPP/0092 VK - Individ. pedagog. praxe- vych. VIII Letní Čeština 3  
CPP/0093 VK - Asistent učitele - 2. a 3. st. VIII Letní Čeština 3  
CPP/0097 VK - Asistent pedagoga v MŠ Zimní a letní Čeština 10  
CPP/0100 VK - Asistent pedagoga/vychovatele pro z Zimní a letní Čeština 10  
CPP/0101 VK - Asistent v zařízeních sociální péče Zimní a letní Čeština 10  
CPP/6012 Souvislá pedagogická praxe I Letní Čeština 4  
CPP/6013 Souvislá pedagogická praxe II Zimní Čeština 4  
CPP/6014 Souvislá pedagogická praxe III Letní Čeština 4  
CPP/6048 Klinická pedagogická praxe Letní Čeština 3  
CPP/6049 Řízená pedagogická praxe Zimní Čeština 6  
KAJ/A4111 Úvod do historie Velké Británie Zimní Angličtina 3  
KAJ/A4112 Úvod do historie USA Zimní Angličtina 3  
KAJ/A4113 Historie Velké Británie a USA Zimní Angličtina 2  
KAJ/A4114 Úvod do studia jazyka Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4115 Úvod do studia literatury Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4116 Řečové dovednosti v AJ Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4117 Seminář anglického jazyka 1 Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4118 Literatura pro děti a mládež Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4121 Fonetika a fonologie Letní Angličtina 4  
KAJ/A4122 Seminář anglického jazyka 2 Letní Angličtina 4  
KAJ/A4123 Písemný projev v AJ 1 Letní Angličtina 4  
KAJ/A4124 Britská literatura 1 - do konce 18. st. Letní Angličtina 4  
KAJ/A4125 Britská kulturní studia 1 Letní Angličtina 3  
KAJ/A4126 Jazyk a komunikační technologie 1 Letní Angličtina 3  
KAJ/A4127 Souborná zkouška z AJ 1 Zimní a letní Angličtina 6  
KAJ/A4131 Morfologie anglického jazyka Zimní Angličtina 5  
KAJ/A4132 Seminář anglického jazyka 3 Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4133 Písemný projev v AJ 2 Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4134 Britská literatura 2 - vyb.kap. z 19 st. Zimní Angličtina 3  
KAJ/A4135 Britská kulturní studia 2 Zimní Angličtina 3  
KAJ/A4136 Jazyk a komunikační technologie 2 Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4137 Jazyk a komunikační technologie 1 + 2 Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4141 Syntax anglického jazyka Letní Angličtina 5  
KAJ/A4143 Akademický mluvený projev v AJ Letní Angličtina 3  
KAJ/A4144 Britská literatura 3 Letní Angličtina 3  
KAJ/A4145 Britská kulturní studia 3 Letní Angličtina 3  
KAJ/A4146 Souborná zkouška z AJ 2 Letní Angličtina 4  
KAJ/A4147 Britská literatura 2 + 3 Letní Angličtina 2  
KAJ/A4149 Bakalářský seminář Letní Angličtina 2  
KAJ/A4151 Lexikologie a sémantika AJ Zimní Angličtina 6  
KAJ/A4152 Angličtina v preprim. a ml. škol. věku Zimní Angličtina 3  
KAJ/A4153 Americká literatura 1 Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4154 Americká kulturní studia 1 Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4155 Úvod do didaktiky anglického jazyka Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4162 Americká literatura 2 Letní Angličtina 4  
KAJ/A4163 Americká kulturní studia 2 Letní Angličtina 4  
KAJ/A4164 Americká literatura 1+2 Letní Angličtina 6  
KAJ/A4165 Bakalářská práce Letní Angličtina 8  
KAJ/A4171 Akademické psaní Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4172 Tvůrčí dramatika Zimní Angličtina 3  
KAJ/A4173 Kritické čtení Letní Angličtina 3  
KAJ/A4174 Literární překlad Letní Čeština 3  
KAJ/A4175 Analýza textu Letní Angličtina 2  
KAJ/A4176 Literatura zemí Commonwealthu Letní Angličtina 3  
KAJ/A4177 Multikulturní svět Letní Angličtina 2  
KAJ/A4400 SZZ Anglický jazyk a literatura Zimní a letní Angličtina 0  
KAJ/A4411 Teoretická gramatika Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4412 Didaktika literatury pro 1. a 2.stupeň Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4413 Didaktika anglického jazyka 1 Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4414 Didaktika anglického jazyka 1 Zimní Angličtina 1  
KAJ/A4415 Pragmatika Zimní Angličtina 2  
KAJ/A4421 Aktuální otázky oboru - literatura Letní Angličtina 3  
KAJ/A4422 Didaktika anglického jazyka 2 Letní Angličtina 3  
KAJ/A4423 Metody výuky žáků mladšího školního věku Letní Angličtina 2  
KAJ/A4424 Příprava výukových materiálů Letní Angličtina 2  
KAJ/A4425 Vývoj anglického jazyka Letní Angličtina 2  
KAJ/A4426 Rozvoj jazykových dovedností 1 Letní Angličtina 2  
KAJ/A4427 Diplomový seminář Letní Angličtina 2  
KAJ/A4428 Souvislá pedagogická praxe 1 Letní Angličtina 5  
KAJ/A4431 Didaktika anglického jazyka 3 Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4432 Sociolingvistika Zimní Angličtina 2  
KAJ/A4433 Akademický písemný projev Zimní Angličtina 3  
KAJ/A4434 Metody hodnocení žáka a studenta Zimní Angličtina 1  
KAJ/A4435 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní Angličtina 5  
KAJ/A4441 Principy osvojování jazyka Letní Angličtina 5  
KAJ/A4442 Aktuální otázky oborové didaktiky Letní Angličtina 6  
KAJ/A4443 Diplomová práce Letní Angličtina 8  
KAJ/A4471 Analýza textu Letní Angličtina 4  
KAJ/A4472 Souhrn literárních směrů Letní Angličtina 4  
KAJ/A4473 Rozvoj jazykových dovedností 2 Letní Angličtina 4  
KAJ/A4600 SZZ Anglický jazyk a literatura Zimní a letní Angličtina 0  
KAJ/A4611 Teoretická gramatika Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4612 Didaktika literatury pro 1. a 2.stupeň Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4613 Didaktika anglického jazyka 1 Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4614 Didaktika anglického jazyka 1 Zimní Angličtina 4  
KAJ/A4615 Pragmatika Zimní Angličtina 2  
KAJ/A4621 Aktuální otázky oboru - literatura Letní Angličtina 3  
KAJ/A4622 Didaktika anglického jazyka 2 Letní Angličtina 3  
KAJ/A4623 Příprava výukových materiálů Letní Angličtina 2  
KAJ/A4624 Metody výuky žáků mladšího školního věku Letní Angličtina 2  
KAJ/A4625 Rozvoj jazykových dovedností 1 Letní Angličtina 2  
KAJ/A4626 Vývoj anglického jazyka Letní Angličtina 2  
KAJ/A4627 Diplomový seminář Letní Angličtina 2  
KAJ/A4628 Souvislá pedagogická praxe 1 Letní Angličtina 5  
KAJ/A4631 Didaktika anglického jazyka 3 Zimní Angličtina 3  
KAJ/A4632 Sociolingvistika Zimní Angličtina 2  
KAJ/A4633 Akademický písemný projev Zimní Angličtina 2  
KAJ/A4634 Metody hodnocení žáka a studenta Zimní Angličtina 1  
KAJ/A4635 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní Angličtina 5  
KAJ/A4641 Principy osvojování jazyka Letní Angličtina 5  
KAJ/A4642 Aktuální otázky oborové didaktiky Letní Angličtina 6  
KAJ/A4643 Diplomová práce Letní Angličtina 8  
KAJ/A4671 Analýza textu Letní Angličtina 4  
KAJ/A4672 Souhrn literárních směrů Letní Angličtina 4  
KAJ/A4673 Rozvoj jazykových dovedností 2 Letní Angličtina 4  
KAJ/SZZ01 SZZ - angl. jazyk a literat s did. ZŠ Zimní a letní Angličtina 0  
KAJ/SZZ02 SZZ - angl. jazyk a lit. s did. JO Zimní a letní Angličtina 0  
KAJ/SZZ04 SZZ - AJ pro 2.st. ZŠ - NMgr. Zimní a letní Angličtina 0  
KAJ/0217 Organizace mezinárodní konference Zimní a letní Angličtina 2  
KAJ/0218 Výuka nejmladších žáků v praxi Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/0219 Twentieth Century American Poetry Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/0220 Debata: Současná témata v Britské próze, Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/0221 Rasa a občanská práva v kultuře USA Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/0222 Studijní skupina pro výzkum afroamerické Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/0223 Novinářská angličtina Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/4000 SZZ Anglický jazyk a literatura Zimní a letní Čeština 0  
KAJ/4012 Úvod do hist. a kult. angl. ml. zemí Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4013 Úvod do studia jazyka Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4014 Úvod do studia literatury Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4015 Literatura pro děti a mládež Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4016 Fonologie a praktická fonetika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4021 Seminář anglického jazyka 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4022 Morfosyntax 1 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4023 Britská literatura 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4024 Angloamerická kulturní studia Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4025 Souborná zkouška z AJ 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4031 Seminář anglického jazyka 3 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4032 Morfosyntax 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4033 Britská literatura 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4034 Kulturně historický kontext Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4041 Seminář anglického jazyka 4 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4042 Lexikologie a sémantika Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4043 Britská literatura 3 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4044 Souborná zkouška z anglického jazyka 2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4051 Americká literatura 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4052 Úvod do didaktiky anglického jazyka Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4053 Stylistika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4054 Lexikologie a sémantika - zkouška Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4055 Bakalářský seminář Zimní Čeština 2  
KAJ/4061 Americká literatura 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4062 Jazyk a komunikační technologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4063 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 8  
KAJ/4071 Akademické psaní Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4072 Tvůrčí dramatika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4073 Angličtina v preprim. a ml. šk. věku Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4074 Literární překlad Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4075 Analýza textu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4076 Literatura zemí Commonwealthu Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4077 Multikulturní svět Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4100 SZZ Anglický jazyk a literatura Zimní a letní Čeština 0  
KAJ/4111 Úvod do historie Velké Británie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4112 Úvod do historie USA Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4113 Historie Velké Británie a USA Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4114 Úvod do studia jazyka Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4115 Úvod do studia literatury Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4116 Řečové dovednosti v AJ Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4117 Seminář anglického jazyka 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4118 Literatura pro děti a mládež Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4121 Fonetika a fonologie Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4122 Seminář anglického jazyka 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4123 Písemný projev v AJ 1 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4124 Britská literatura 1 - do konce 18. st. Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4125 Britská kulturní studia 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4126 Jazyk a komunikační technologie 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4127 Souborná zkouška z AJ 1 Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4131 Morfologie anglického jazyka Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4132 Seminář anglického jazyka 3 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4133 Písemný projev v AJ 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4134 Britská literatura 2 - vyb.kap. z 19 st. Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4135 Britská kulturní studia 2 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4136 Jazyk a komunikační technologie 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4137 Jazyk a komunikační technologie 1 + 2 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4141 Syntax anglického jazyka Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4143 Akademický mluvený projev v AJ Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4144 Britská literatura 3 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4145 Britská kulturní studia 3 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4146 Souborná zkouška z AJ 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4147 Britská literatura 2 + 3 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4148 Úvod do sociolingvistiky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4149 Bakalářský seminář Letní Čeština 2  
KAJ/4151 Lexikologie a sémantika AJ Zimní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4152 Angličtina v preprim. a ml. škol. věku Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4153 Americká literatura 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4154 Americká kulturní studia 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4155 Úvod do didaktiky anglického jazyka Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4161 Stylistika a stylist. rozbor textu Letní Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4162 Americká literatura 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4163 Americká kulturní studia 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4164 Americká literatura 1+2 Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4165 Bakalářská práce Letní Čeština 8  
KAJ/4171 Akademické psaní Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4172 Tvůrčí dramatika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4173 Kritické čtení Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4174 Literární překlad Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4175 Analýza textu Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4176 Literatura zemí Commonwealthu Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4177 Multikulturní svět Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4200 SZZ Anglický jazyk a literatura Zimní a letní Čeština 0  
KAJ/4211 Teoretická gramatika Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4212 Didaktika anglického jazyka 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4221 Vývoj anglického jazyka Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4222 Aktuální otázky oboru - literatura Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4223 Didaktika anglického jazyka 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4224 Souvislá pedagogická praxe 1 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4231 Didaktika anglického jazyka 3 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4232 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4234 Pragmatika Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4241 Metody hodnocení žáků Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4242 Aktuální otázky oborové didaktiky Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4243 Diplomová práce Letní Čeština 8  
KAJ/4271 Diplomový seminář 1 Letní Čeština 2  
KAJ/4272 Rozvoj jazykových dovedností 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4273 Diplomový seminář 2 Zimní Čeština 2  
KAJ/4274 Rozvoj jazykových dovedností 2 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4275 Principy osvojování jazyka Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4276 Souhrn literárních směrů Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4311 Aktuální otázky oboru - lingvistika Zimní Čeština 3  
KAJ/4312 Didaktika AJ pro střední školy Zimní Čeština 4  
KAJ/4321 Dějiny jazykového vzdělávání Letní Čeština 1  
KAJ/4322 Aktuální otázky oboru - literatura Letní Čeština 3  
KAJ/4323 Didaktika AJ pro střední školy 2 Zimní a letní Čeština 4  
KAJ/4324 Souvislá pedagogická praxe 1 Letní Čeština 3  
KAJ/4331 Didaktika literatury pro střední školy Zimní Čeština 4  
KAJ/4332 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní Čeština 2  
KAJ/4333 Praktický jazyk - souborná zkouška Zimní Čeština 3  
KAJ/4334 Příprava výukových materiálů Zimní Čeština 1  
KAJ/4341 Metody hodnocení žáků Letní Čeština 1  
KAJ/4342 Aktuální otázky oborové didaktiky Letní Čeština 1  
KAJ/4343 Diplomová práce Letní Čeština 8  
KAJ/4371 Diplomový seminář 1 Zimní a letní Čeština 2  
KAJ/4372 Rozvoj jazykových dovedností 1 Letní Čeština 2  
KAJ/4373 Diplomový seminář 2 Zimní Čeština 2  
KAJ/4374 Rozvoj jazykových dovedností 2 Letní Čeština 2  
KAJ/4375 Souhrn lingvistických teorií Letní Čeština 2  
KAJ/4376 Souhrn literárních směrů Letní Čeština 2  
KAJ/4400 SZZ Anglický jazyk a literatura Zimní a letní Čeština 0  
KAJ/4411 Teoretická gramatika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4412 Didaktika literatury pro 1. a 2.stupeň Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4413 Didaktika anglického jazyka 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4414 Didaktika anglického jazyka 1 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4415 Pragmatika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4416 Souborná zkouška Didaktika Zimní Čeština 4  
KAJ/4421 Aktuální otázky oboru - literatura Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4422 Didaktika anglického jazyka 2 Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4423 Metody výuky žáků mladšího školního věku Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4424 Příprava výukových materiálů Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4425 Vývoj anglického jazyka Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4426 Rozvoj jazykových dovedností 1 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4427 Diplomový seminář Letní Čeština 2  
KAJ/4428 Souvislá pedagogická praxe 1 Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4431 Didaktika anglického jazyka 3 Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4432 Sociolingvistika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4433 Akademický písemný projev Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4434 Metody hodnocení žáka a studenta Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4435 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4441 Principy osvojování jazyka Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4442 Aktuální otázky oborové didaktiky Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4443 Diplomová práce Letní Čeština 8  
KAJ/4471 Analýza textu Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4472 Souhrn literárních směrů Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4473 Rozvoj jazykových dovedností 2 Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4600 SZZ Anglický jazyk a literatura Zimní a letní Čeština 0  
KAJ/4611 Teoretická gramatika Zimní Čeština 4  
KAJ/4612 Didaktika literatury pro 1. a 2.stupeň Zimní Čeština 4  
KAJ/4613 Didaktika anglického jazyka 1 Zimní Čeština 4  
KAJ/4614 Didaktika anglického jazyka 1 Zimní Čeština 4  
KAJ/4615 Pragmatika Zimní Čeština 2  
KAJ/4621 Aktuální otázky oboru - literatura Letní Čeština 3  
KAJ/4622 Didaktika anglického jazyka 2 Letní Čeština 4  
KAJ/4623 Příprava výukových materiálů Letní Čeština 2  
KAJ/4624 Metody výuky žáků mladšího školního věku Letní Čeština 2  
KAJ/4625 Rozvoj jazykových dovedností 1 Letní Čeština 2  
KAJ/4626 Vývoj anglického jazyka Letní Čeština 2  
KAJ/4627 Diplomový seminář Letní Čeština 2  
KAJ/4628 Souvislá pedagogická praxe 1 Letní Čeština 5  
KAJ/4631 Didaktika anglického jazyka 3 Zimní Čeština 4  
KAJ/4632 Sociolingvistika Zimní Čeština 2  
KAJ/4633 Akademický písemný projev Zimní Čeština 2  
KAJ/4634 Metody hodnocení žáka a studenta Zimní Čeština 1  
KAJ/4635 Souvislá pedagogická praxe 2 Zimní Čeština 5  
KAJ/4641 Principy osvojování jazyka Letní Čeština 5  
KAJ/4642 Aktuální otázky oborové didaktiky Letní Čeština 6  
KAJ/4643 Diplomová práce Letní Čeština 8  
KAJ/4671 Analýza textu Letní Čeština 4  
KAJ/4672 Souhrn literárních směrů Letní Čeština 4  
KAJ/4673 Rozvoj jazykových dovedností 2 Letní Čeština 4  
KAJ/6026 Příprava výukových audio/video programů Zimní Čeština 2  
KAJ/6139 Příprava výukových audio/video programů Zimní Čeština 3  
KBI/P702 Souvislá pedagogická praxe I Letní Čeština 3  
KBI/P703 Souvislá pedagogická praxe II Zimní Čeština 4  
KBI/P704 Průběžná pedagogická praxe Letní Čeština 2  
KBI/P705 Průběžná pedagogická praxe Zimní a letní Čeština 1  
KBI/P706 Souvislá pedagogická praxe I SŠ - Čeština 2  
KBI/P707 Souvislá pedagogická praxe SŠ Zimní a letní Čeština 4  
KBI/P707A Souvislá pedagogická praxe I - SŠ Letní Čeština 3  
KBI/P707B Souvislá pedagogická praxe II - SŠ Zimní Čeština 2  
KBI/0041 Průběžná pedagogická praxe - Čeština 2  
KBI/0046 Souvislá pedagogická praxe (25 dní) - Čeština 5  
KBI/0047 Souvislá pedagogická praxe A (20 dní) - Čeština 4  
KBI/0048 Souvislá pedagogická praxe B (20 dní) - Čeština 4  
KBI/0084 VK - Příprava na pedagogickou praxi Zimní a letní Čeština 2  
KBO/4111 Didaktické portfolio Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4113 Souvislá pedagogická praxe I Letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4119 Příprava diplomové práce Zimní Čeština 2  
KBO/4120 Souvislá pedagogická praxe II Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4125 Diplomová práce Letní Čeština 8  
KBO/4136 Didaktické portfolio Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4138 Souvislá pedagogická praxe I Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4142 Souvislá pedagogická praxe II Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4143 Příprava diplomové práce Zimní Čeština 1  
KBO/4146 Diplomová práce Letní Čeština 8  
KBO/4153 Didaktické portfolio Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4155 Souvislá pedagogická praxe I Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4159 Souvislá pedagogická praxe II Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4160 Příprava diplomové práce Zimní Čeština 1  
KBO/4163 Diplomová práce Letní Čeština 8  
KCJ/FUNJ NJ- Úvod do odborného jazyka Zimní Němčina 2  
KCJ/KNJ02 1. německý jazyk II. Zimní Němčina 3  
KCJ/KPV02 Kommunikation in Management Zimní a letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/KPV04 Interkulturelles Training Zimní a letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/KPV07 NJ- Odborný jazykI II. pro RRVS Zimní a letní Němčina 3  
KCJ/MPVTN Präsent. von Forschungsthemen in D. Zimní a letní Němčina 3  
KCJ/PEURO Die Europäische Union Zimní a letní Němčina 4  
KCJ/PNJ01 1. německý jazyk I. Zimní a letní Němčina 3  
KCJ/PNJ02 1. německý jazyk II. Zimní Němčina 3  
KCJ/PPV04 Interkulturelles Training Zimní a letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/PPV06 NJ- Odborný jazyk I. pro RRVS Zimní a letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/PPV07 NJ- Odborný jazykI II. pro RRVS Zimní a letní Němčina 3  
KCJ/W0015 Rozvoj měkkých dovedností Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/W0021 NJ- Příprava na zkoušky ÖSD Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/W0025 Prezentace v němčině Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDT/PF124 Muzeální praxe a muzeální pedagogika Letní Čeština 2  
KDT/788 Animace a galerijní pedagogika (kur.st.) Zimní Čeština 4  
KE/SPCP Speciální pedagogika Zimní Čeština 2  
KE/SPPE5 Speciální pedagogika Zimní Čeština 3  
KF/SPCPF Speciální pedagogika Letní Čeština 5  
KF/SPPF5 Speciální pedagogika Letní Čeština 3  
KFY/K732 Průběžná pedagogická praxe ZŠ Zimní Čeština 2  
KFY/PA25 Souvislá pedagogická praxe - SŠ Zimní Čeština 4  
KFY/PA35 Souvislá pedagogická praxe II - ZŠ Zimní a letní Čeština 4  
KFY/P210 Průběžná pedagogická praxe Letní Čeština 1  
KFY/P310 Souvislá pedagogická praxe I Zimní Čeština 2  
KFY/P410 Souvislá pedagogická praxe II Letní Čeština 2  
KFY/P732 Průběžná pedagogická praxe ZŠ Zimní Čeština 2  
KFY/P822 Průběžná pedagogická praxe SŠ Zimní Čeština 1  
KFY/P925 Souvislá pedagogická praxe I - SŠ Zimní a letní Čeština 2  
KFY/P935 Souvislá pedagogická praxe I - ZŠ Zimní a letní Čeština 2  
KGEO/N043 Souvislá pedagogická praxe I - Sš Zimní a letní Čeština 2  
KGEO/N044 Souvislá pedagogická praxe I - Zš Letní Čeština 3  
KGEO/N045 Souvislá pedagogická praxe II - Zš Zimní Čeština 4  
KGEO/N053 Souvislá pedagogická praxe - SŠ Zimní Čeština 4  
KGEO/PA21 Souvislá pedagogická praxe II Letní Čeština 2  
KGEO/P901 Souvislá pedagogická praxe I Zimní Čeština 2  
KGEO/0043 Souvislá pedagogická praxe (25 dní) Zimní Čeština 5  
KGEO/0044 Souvislá pedagogická praxe A (20 dní) Letní Čeština 4  
KGEO/0045 Souvislá pedagogická praxe B (20 dní) Zimní Čeština 4  
KGER/0079 Souvislá pedagogická praxe (25 dní) Zimní Němčina 5  
KGER/0080 Souvislá pedagogická praxe A (20 dní) Letní Němčina 4  
KGER/0081 Souvislá pedagogická praxe B (20 dní) Zimní Němčina 4  
KGER/0217 Průběžná pedagogická praxe - KS Zimní Němčina 2  
KGER/0224 Souvislá pedagogická praxe A - KS Zimní a letní Němčina 4  
KGER/0231 Souvislá pedagogická praxe B - KS Zimní Němčina 4  
KGER/0340 Souvislá pedagogická praxe - KS Zimní Němčina 4  
KGER/0347 Souvislá pedagogická praxe - KS Letní Němčina 7  
KGER/0550 Souvislá pedagogická praxe I Zimní Němčina 2  
KGER/0551 Souvislá pedagogická praxe II Letní Němčina 2  
KGER/0564 Souvislá pedagogická praxe I Zimní Němčina 3  
KGER/0565 Souvislá pedagogická praxe II Letní Němčina 4  
KGER/0661 Souvislá pedagogická praxe Zimní Němčina 4  
KGER/0662 Souvislá pedagogická praxe Zimní Němčina 7  
KHI/SZZUH Učitelství historie pro SŠ Zimní a letní Čeština 0  
KHI/0448 Souvislá pedagogická praxe I Zimní Čeština 2  
KHI/0449 Souvislá pedagogická praxe II Letní Čeština 2  
KHI/0453 Souvislá pedagogická praxe I Zimní a letní Čeština 1  
KHI/0454 Souvislá pedagogická praxe II Zimní a letní Čeština 2  
KHI/0473 Souvislá pedagogická praxe Zimní Čeština 3  
KHI/0539 Souvislá pedagogická praxe Zimní Čeština 4  
KCH/KN15 Průběžná pedagogická praxe Zimní Čeština 1  
KCH/KN25 Souvislá pedagogická praxe I - ZŠ Letní Čeština 3  
KCH/KN26 Souvislá pedagogická praxe I - SŠ Letní Čeština 3  
KCH/KN34 Souvislá pedagogická praxe II - ZŠ Zimní Čeština 2  
KCH/KN35 Souvislá pedagogická praxe II - SŠ Zimní Čeština 2  
KCH/N110 Průběžná pedagogická praxe - ZŠ Zimní Čeština 2  
KCH/N116 Průběžná pedagogická praxe - ZŠ Zimní Čeština 1  
KCH/N210 Souvislá pedagogická praxe I - SŠ Zimní a letní Čeština 3  
KCH/N220 Souvislá pedagogická praxe - SŠ Zimní Čeština 4  
KCH/N226 Souvislá pedagogická praxe I - SŠ Letní Čeština 3  
KCH/N310 Souvislá pedagogická praxe I - ZŠ Letní Čeština 3  
KCH/N317 Souvislá pedagogická praxe II - SŠ Zimní Čeština 2  
KCH/N410 Souvislá pedagogická praxe II - ZŠ Zimní Čeština 4  
KCH/N417 Souvislá pedagogická praxe II - ZŠ Zimní Čeština 2  
KCH/P625 Souvislá pedagogická praxe I Zimní Čeština 3  
KCH/P626 Souvislá pedagogická praxe II Letní Čeština 4  
KCH/0166 Průběžná pedagogická praxe II Letní Čeština 2  
KMA/0074 Souvislá pedagogická praxe (25 dní) Zimní Čeština 5  
KMA/0075 Souvislá pedagogická praxe A (20 dní) Letní Čeština 4  
KMA/0076 Souvislá pedagogická praxe B (20 dní) Zimní Čeština 4  
KOPA/PDGR Pedagogika v ošetřovatelství Zimní Čeština 1  
KOPA/PDGX Pedagogika v ošetřovatelství Zimní Čeština 2  
KOPA/SPGW Speciální pedagogika Zimní Čeština 2  
KOPA/SPVK Speciální pedagogika Letní Čeština 2  
KOPA/SPVK5 Speciální pedagogika Letní Čeština 1  
KOPA/SPV5 Speciální pedagogika Letní Čeština 1  
KPF/B230 PVK Sociální patologie Zimní a letní Čeština 3  
KPF/0519 Souvislá pedagogická praxe I Zimní a letní Čeština 1  
KPF/0520 Souvislá pedagogická praxe II Zimní a letní Čeština 2  
KPF/0553 Souvislá pedagogická praxe I Zimní Čeština 1  
KPF/0554 Souvislá pedagogická praxe II Letní Čeština 2  
KPF/0556 Souvislá pedagogická praxe Zimní Čeština 3  
KPG/A302 General didactics Letní Angličtina 4  
KPG/A318 Psychodidactics and neurodidactics Letní Angličtina 3  
KPG/E001 Specific Learning and Behaviour Disorder Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPG/E002 Multicultural skills Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPG/E003 The basis of inclusive education Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPR/A010 Informatics Zimní a letní Angličtina 2  
KPR/A018 Media education Zimní a letní Angličtina 2  
KPR/A019 Media education Zimní a letní Angličtina 2  
KPR/E001 Environmental education Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPR/E005 Intenzivní kurz - Erasmus+ Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPR/SZZ05 SZZ - Předškolní pedagogika Zimní a letní Čeština 0  
KPR/SZZ06 SZZ - Řízení mateřské školy Zimní a letní Čeština 0  
KPR/SZZ41 SZZ - Matematika s didaktikou Zimní a letní Čeština 0  
KPR/SZZ42 SZZ - Pedagogika a psychologie Zimní a letní Čeština 0  
KPR/SZZ43 SZZ - Český jazyk a literatura s didakt. Zimní a letní Čeština 0  
KPR/0291 Digitální dokumenty Zimní Čeština 2  
KPR/0292 Moderní přístupy v přírodovědném a techn Zimní Čeština 3  
KPR/0293 Moderní přístupy v přírodovědném a techn Zimní a letní Čeština 2  
KPR/4003 Gerontopedagogika Zimní Čeština 2  
KPR/4004 PVK 3 Grafomotorický vývoj jedince Zimní Čeština 3  
KPR/4005 Úvod do filosofie a etiky Zimní Čeština 4  
KPR/4006 Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPR/4007 Etická výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPR/4008 Environmentální výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPR/4009 Etická výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPR/4010 Informatika Zimní a letní Čeština 2  
KPR/4011 Informatika Zimní a letní Čeština 2  
KPR/4012 Informatika Zimní Čeština 2  
KPR/4013 Informatika Zimní Čeština 2  
KPR/4014 Základy ICT Zimní Čeština 3  
KPR/4015 Základy ICT Zimní Čeština 3  
KPR/4016 ICT plánování školy Letní Čeština 3  
KPR/4017 Využití IT v práci manažera Zimní Čeština 4  
KPR/4018 Mediální výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPR/4019 Mediální výchova Zimní a letní Čeština 2  
KPR/4020 Základy informatiky I Zimní Čeština 2  
KPR/4021 Základy informatiky II Letní Čeština 2  
KPR/4022 Základy informatiky Zimní Čeština 2  
KPR/4023 ICT v sociální pedagogice Zimní Čeština 3  
KPR/4024 Kvalitativní a kvant.zprac.dat Letní Čeština 4  
KPR/4025 Etika Letní Čeština 2  
KPR/4026 Volnočasové prakt. činnosti Letní Čeština 4  
KPR/4027 ICT v sociální pedagogice Zimní Čeština 3  
KPR/4028 Kvalitativní a kvant.zprac.dat Letní Čeština 4  
KPR/4029 Etika Letní Čeština 2  
KPR/4030 Volnočasové prakt. činnosti Zimní a letní Čeština 4  
KPR/4031 Základy ICT Zimní Čeština 3  
KPR/4032 Základy ICT Zimní Čeština 3  
KPR/4033 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 10  
KPR/4034 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 10  
KPR/4035 Digitální technologie ve spec.ped. Zimní Čeština 3  
KPR/4036 Kvalitativní a kvant. zpracování dat Letní Čeština 3  
KPR/4037 Spec.ped.diag.,inter.,por.v raném věku Letní Čeština 2  
KPR/4038 Diplomová práce Zimní a letní Čeština 5  
KPR/4039 Terapie hrou Letní Čeština 2  
KPR/4040 Digitální technologie ve spec.ped. Zimní Čeština 3  
KPR/4041 Kvalitatiní a kvant. zpracování dat Letní Čeština 3  
KPR/4042 Spec.ped.diag.,inter.,por.v raném věku Letní Čeština 2  
KPR/4043 Diplomová práce Zimní a letní Čeština 5  
KPR/4044 Terapie hrou Letní Čeština 2  
KPR/4045 Základy sociologie Zimní Čeština 2  
KPR/4302 Kultura mluveného projevu Zimní Čeština 1  
KPR/4303 Praktické činnosti I Zimní Čeština 2  
KPR/4304 Základy nemocí dětského věku Zimní Čeština 3  
KPR/4305 Úvod do českého jazyka Zimní Čeština 3  
KPR/4306 Úvod do pedagogiky Zimní Čeština 1  
KPR/4307 Předškolní pedagogika I Zimní Čeština 3  
KPR/4308 Poznávání přírody Letní Čeština 2  
KPR/4309 Praktické činnosti II Letní Čeština 2  
KPR/4310 Právní předpisy a řízení školy Letní Čeština 1  
KPR/4311 Předškolní pedagogika II Letní Čeština 3  
KPR/4312 Vybrané kapitoly z českých dějin Letní Čeština 1  
KPR/4313 Digitální technologie v preprim. vzděl. Letní Čeština 3  
KPR/4314 Didaktika předškolního vzdělávání Zimní Čeština 3  
KPR/4315 Literatura pro děti I Zimní Čeština 1  
KPR/4317 Seminář k bakalářské práci I Zimní Čeština 1  
KPR/4318 Environmentální výchova v mateřské škole Letní Čeština 1  
KPR/4319 Komunikativní dovednosti Letní Čeština 1  
KPR/4320 Literatura pro děti II Letní Čeština 4  
KPR/4322 Mluvený projev a přednes s didaktikou Zimní Čeština 1  
KPR/4323 Literatura pro děti s didaktikou Zimní Čeština 1  
KPR/4325 Předškolní aspekty elemen. čtení a psaní Letní Čeština 1  
KPR/4326 Výchova ke zdraví Letní Čeština 1  
KPR/4327 Etická výchova Letní Čeština 1  
KPR/4329 Repetitorium k SZZ Letní Čeština 4  
KPR/4330 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština 8  
KPR/4331 Strategie rozvoje mateřské školy Zimní Čeština 1  
KPR/4333 Vedení lidí v organizaci mateřské školy Letní Čeština 4  
KPR/4334 Ekonomika vzdělávacího zařízení Zimní Čeština 1  
KPR/4335 Práce se zdravotně postiženými dětmi I Zimní Čeština 1  
KPR/4336 Grafomotorický rozvoj dítěte Zimní Čeština 1  
KPR/4337 Práce se zdravotně postiženými dětmi II Letní Čeština 4  
KPR/4338 Řečová výchova Zimní Čeština 1  
KPR/4404 Digtální technologie v prim. vzdělávání Zimní a letní Čeština 2  
KPR/4701 Český jazyk I - fonetika, morfologie Zimní Čeština 2  
KPR/4705 Český jazyk II - lexikologie Letní Čeština 1  
KPR/4706 Český jazyk III - syntax Letní Čeština 3  
KPR/4708 Dějiny pedagogiky Letní Čeština 3  
KPR/4709 Integrovaný vědní základ I Letní Čeština 1  
KPR/4710 Český jazyk IV - stylistika Zimní Čeština 3  
KPR/4712 Didaktika informačních technologií Zimní Čeština 3  
KPR/4713 Didaktika primární školy Zimní Čeština 3  
KPR/4714 Integrovaný vědní základ II Zimní Čeština 1  
KPR/4715 Kapitoly ze starších českých dějin Zimní Čeština 1  
KPR/4716 Osobnostní a sociální výchova Zimní Čeština 2  
KPR/4717 Didaktika českého jazyka Letní Čeština 2  
KPR/4720 Praktikum didaktiky primární školy Letní Čeština 2  
KPR/4721 Integrovaný vědní základ III Letní Čeština 2  
KPR/4722 Etická výchova Letní Čeština 1  
KPR/4723 České dějiny novověku a moderní doby Letní Čeština 2  
KPR/4724 Úvod do studia literatury Zimní Čeština 1  
KPR/4725 Didaktika slohu Zimní Čeština 3  
KPR/4726 Didaktika prvopočátečního čtení a psaní Zimní Čeština 3  
KPR/4729 Didaktika pěstitels. a technic. prací I Zimní Čeština 2  
KPR/4730 Česká a světová literatura pro děti Letní Čeština 3  
KPR/4732 Did. integr. společenskovědního z. II Letní Čeština 2  
KPR/4733 Didaktika pěstitels. a technic. prací II Letní Čeština 3  
KPR/4734 Didaktika literární výchovy Zimní Čeština 2  
KPR/4736 Didaktika integr. přírod. základu III Zimní Čeština 4  
KPR/4738 Pedagogická diagnostika Letní Čeština 1  
KPR/4741 Sexuální výchova Zimní Čeština 1  
KPR/4742 Čeština pro žáky-cizince Letní Čeština 2  
KPR/4743 Environmentální výchova Letní Čeština 1  
KPR/4744 Zdravotnické dovednosti a první pomoc Letní Čeština 1  
KPR/4745 Pedagogická komunikace Letní Čeština 1  
KPR/4746 Diplomový seminář Letní Čeština 10  
KPR/4747 Diplomová práce Letní Čeština 20  
KPR/4748 Aktuální problémy oboru - pedagogika Letní Čeština 2  
KPR/4749 Aktuální problémy oboru - Čj Letní Čeština 2  
KPR/4751 Komplexní jazyková cvičení Zimní Čeština 2  
KPR/4752 Základy informačních technologií Letní Čeština 2  
KPR/4753 Praktikum didaktiky - český jazyk a sloh Zimní Čeština 2  
KPR/4755 Digitální fotografie pro učitele Letní Čeština 2  
KPR/4756 Sociokulturní kompetence I Zimní Čeština 2  
KPR/4757 Praktikum didaktiky literární výchovy Zimní Čeština 2  
KPR/4758 Sociokulturní kompetence II Letní Čeština 2  
KPR/4759 Nadané dítě a matematika Letní Čeština 1  
KPR/4760 Exkurze k integrovanému vědnímu základu Letní Čeština 1  
KPR/4761 Muzejní pedagogika Letní Čeština 2  
KPR/4763 Sociálně právní ochrana dětí a mládeže Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPR/6013 Didakt. prvopočátečního čtení a psaní Zimní Čeština 4  
KPR/6032 Aktuální problémy oboru Letní Čeština 2  
KPR/6050 Didakt. prvopočátečního čtení a psaní Zimní Čeština 4  
KPR/6089 Řečová výchova Zimní Čeština 1  
KPR/6094 Základy pediatrie Zimní Čeština 2  
KPS/E001 Working with eating disorders Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/E002 Working with affect Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/E003 Self-Esteem and its development Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/E008 Working with handicaped people Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/E010 Psychomotor activity in education Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/E011 Phenomenological Reflection of visual ar Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPS/4039 Terapie hrou Letní Čeština 2  
KPS/4044 Terapie hrou Letní Čeština 2  
KSP/GAND1 Andragogika v praxi sociální práce Zimní a letní Čeština 2  
KSP/GPEMA Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 2  
KSP/GPMAG Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 3  
KSP/GSPPE Speciální pedagogika Zimní Čeština 2  
KSP/GSPPG Speciální pedagogika Zimní a letní Čeština 3  
KSP/GSUOP Supervize odborné praxe Zimní Čeština 3  
KSP/GVDO2 Výcvik sociálních dovedností II. Letní Čeština 3  
KSP/GZAPG Základy pedagogiky Letní Čeština 3  
KSP/6PEMA Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 2  
KSP/6PMAG Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 3  
KSP/6SPPE Speciální pedagogika Zimní Čeština 2  
KSP/6SPPG Speciální pedagogika Zimní a letní Čeština 3  
KSP/6SUOP Supervize odborné praxe Zimní Čeština 3  
KSP/6VDO2 Výcvik sociálních dovedností II. Letní Čeština 3  
KSP/6ZAPG Základy pedagogiky Letní Čeština 3  
KTV/P366 Florbal Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0117 VK - Pedagogicko-metodická praxe Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0433 Pedagogicko - metodická praxe -TV2 Letní Čeština 2  
KTV/0461 V Instruktor lanových překážek Letní Čeština 2  
KTV/4002 Funkční anatomie I Zimní Čeština 2  
KTV/4010 Funkční anatomie II Letní Čeština 4  
KTV/4106 Funkční anatomie I Zimní Čeština 2  
KTV/4114 Funkční anatomie II Letní Čeština 4  
KTV/4150 Rytmická gymnastika a tanec Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4306 Teorie a didaktika atletiky Zimní Čeština 3  
KTV/4328 Teorie a didaktika atletiky Zimní Čeština 3  
KTV/4347 Teorie a didaktika atletiky Zimní Čeština 3  
KTV/4359 Teorie a didaktika atletiky Zimní Čeština 3  
KTV/4438 Biologie člověka ve vědě a praxi Zimní Čeština 2  
KTV/6044 PVK Pedagogicko metodická praxe Letní Čeština 2  
KTV/6066 Souvislá pedagogická praxe I Letní Čeština 2  
KT1/0147 Cvičení s hudbou Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4224 Taneční výchova v MŠ Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4274 Taneční výchova v MŠ Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4605 Rytmická gymnastika a tanec Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4627 Tance Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4629 Turistický kurz Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4632 Netradiční poh. hry a psychomotorika Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4677 Tance Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4678 Zimní kurz Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6005 Drobné pohybové hry Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6008 Rytmická gymnastika a tanec Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6014 Tance Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6015 Zimní kurz Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6017 Turistický kurz Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6024 Netradiční pohyb. hry a psychomotorika Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6040 Letní kurz Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6043 Tance Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6046 Turistický kurz Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVP/562 Pedagogika I M vk Zimní Čeština 1  
KVP/563 Pedagogika II M vk Letní Čeština 1