Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Tělesná kultura, tělovýchova a sport

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CCV/4274T Tréninkové prostředky v kondiční příprav Zimní a letní Čeština 2  
KE/SPM Sportovní masáž Zimní a letní Čeština 1  
KE/SPM5 Sportovní masáž Zimní a letní Čeština 1  
KE/STPE Sport tělesně postižených Zimní Čeština, Angličtina 1  
KE/TD082 Tělesná výchova a didaktika II Letní Čeština 2  
KE/TVD1 Tělesná výchova a didaktikaI Zimní Čeština 2  
KE/TVD2 Tělesná výchova a didaktika II Letní Čeština 1  
KE/TVD3 Tělesná výchova a didaktika III Zimní Čeština 1  
KE/TVE1 Tělesná výchova I Zimní Čeština, Angličtina 1  
KE/TVE2 Tělesná výchova II Letní Čeština, Angličtina 1  
KE/TVE3 Tělesná výchova III Zimní Čeština 1  
KE/TVE4 Tělesná výchova IV Letní Čeština 1  
KE/TVH1 Tělesná výchova a sport handicap. I Zimní Čeština, Angličtina 1  
KE/TVH2 Tělesná výchova a sport handicap. II Letní Čeština, Angličtina 1  
KE/TVL Tělovýchovné lékařství Zimní Čeština 1  
KE/TVZPE Tělesná výchova zdravotně postižených Letní Čeština, Angličtina 1  
KE/ZTV Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 1  
KF/SPM Sportovní masáž Zimní a letní Čeština 1  
KF/SPM5 Sportovní masáž Zimní a letní Čeština 1  
KF/STPF Sport tělesně postižených Letní Čeština 2  
KF/TD082 Tělesná výchova a didaktika II Letní Čeština 2  
KF/TVD1 Tělesná výchova a didaktikaI Zimní Čeština 2  
KF/TVD3 Tělesná výchova a didaktika III Zimní Čeština 1  
KF/TVF15 Tělesná výchova a didaktikaI Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KF/TVF25 Tělesná výchova a didaktika II Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KF/TVH1 Tělesná výchova a sport handicap. I Zimní Čeština, Angličtina 1  
KF/TVH2 Tělesná výchova a sport handicap. II Letní Čeština, Angličtina 1  
KF/TVL Tělovýchovné lékařství Zimní Čeština 1  
KF/ZTV Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 1  
KF/ZTVF5 Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 1  
KFU/W0035 Ekonomika a management sportu Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0052 Economics of sport Zimní a letní Angličtina 4  
KFU/X0035 Ekonomika a management sportu Zimní a letní Čeština 2  
KPF/0602 Sociologie TV a sportu Zimní a letní Čeština 2  
KPF/0604 Sociologie TV a sportu Zimní a letní Čeština 2  
KPS/E009 Sport psychology Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/A043 Bachelor's Final Letní Angličtina 8  
KTV/A080 Skiing course Zimní Angličtina 2  
KTV/A305 Health education and First aid Zimní Angličtina 2  
KTV/A400 Health education and First aid Zimní Angličtina 2  
KTV/A429 Final Project Letní Angličtina 8  
KTV/A435 Football Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/A437 Volleyball Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/A438 Floorball Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/A439 Table tennis Zimní a letní Angličtina 2  
KTV/A441 Aerobic Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/A442 Fitness weight training Zimní a letní Angličtina 2  
KTV/A443 Spinning Zimní a letní Angličtina 2  
KTV/A444 Indoor climbing Zimní a letní Angličtina 2  
KTV/A463 Sport dance Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/A472 Sports fencing Zimní a letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/A473 Cardiofitness course Letní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/E001 Development of motor skills Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/F088 Kurz vysokohorské turistiky Zimní a letní Čeština 2  
KTV/F280 Stolní tenis Zimní a letní Čeština 2  
KTV/F281 Sálová kopaná Zimní a letní Čeština 2  
KTV/F284 Zdravotní tělesná výchova Zimní a letní Čeština 2  
KTV/F289 Spinning Zimní a letní Čeština 2  
KTV/F290 Úpolové sporty Zimní a letní Čeština 2  
KTV/F291 Lezení na umělé stěně Zimní a letní Čeština 2  
KTV/F366 Florball Zimní a letní Čeština 2  
KTV/F449 Karate, Aikido, Tai-chi Zimní a letní Čeština 2  
KTV/P018 Cykloturistický kurz Zimní a letní Čeština 2  
KTV/P080 VK - Kurz lyžování Zimní Čeština 2  
KTV/P168 Turistický kurz Zimní a letní Čeština 2  
KTV/P280 Stolní tenis Zimní a letní Čeština 2  
KTV/P284 Zdravotní tělesná výchova Zimní a letní Čeština 2  
KTV/P289 Spinning Zimní a letní Čeština 2  
KTV/P290 Úpolové sporty Zimní a letní Čeština 2  
KTV/P291 Lezení na umělé stěně Zimní a letní Čeština 2  
KTV/P364 VK- Kurz carvingu a snowboardingu Zimní Čeština 2  
KTV/P449 Karate, Aikido, Tai-chi Zimní a letní Čeština 2  
KTV/P460 VK- Instruktor letního turistic. kurzu Letní Čeština 2  
KTV/P461 VK- Instruktor lanových překážek Letní Čeština 2  
KTV/P464 Instruktor horské turistiky Zimní a letní Čeština 2  
KTV/SZZ01 SZZ - tělesná výchova s didaktikou ZŠ Zimní a letní Čeština 0  
KTV/SZZ2 TVS dvouoborové studium Zimní a letní Čeština 0  
KTV/SZZ3 Sport a zdraví Zimní a letní Čeština 0  
KTV/SZZ4 Učitelství tělesné výchovy pro ZŠ Zimní a letní Čeština 0  
KTV/SZZ5 Učitelství tělesné výchovy pro SŠ Zimní a letní Čeština 0  
KTV/SZZ6 Sport and Health Zimní a letní Angličtina 0  
KTV/0069 PVK - Informatika v TV a sportu Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0076 Kurz atleticko-herní (6 dní) Letní Čeština 2  
KTV/0080 VK - Kurz lyžování Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/0097 PVK - Management v TV a sportu Zimní Čeština 2  
KTV/0116 VK - Organizace tělovýchovných aktivit Zimní a letní Čeština 1  
KTV/0176 PVK - Výživa a doping ve sportu Zimní Čeština 2  
KTV/0284 TV A - Zdravotní tělesná výchova Zimní Čeština 2  
KTV/0289 Spinning Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/0332 PVK - Informatika v TV a sportu - KS Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0379 PVK- Sport. hry s různým zaměř. - Bc Zimní Čeština 2  
KTV/0384 PVK- Tchoukball I Letní Čeština 2  
KTV/0422 PVK- Sportovní gymnastika A - TV2 Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0435 TV - Sálová kopaná Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0437 TV - Volejbal Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0438 TV - Florbal Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0439 TV - Stolní tenis Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0440 TV - Zdravotní tělesná výchova Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0441 TV - Aerobic Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0442 TV - Kondiční posilování Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0444 TV - Lezení na umělé stěně Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0446 PVK-Sport. hry s různým zaměřením Bc. K Zimní Čeština 2  
KTV/0448 TV - Úpolové sporty Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0449 TV - Karate, Aikido, Tai-chi Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0458 V Instruktor skalního lezení Letní Čeština 2  
KTV/0460 Instruktor pobytu v přírodě Letní Čeština 2  
KTV/0461 V Instruktor lanových překážek Letní Čeština 2  
KTV/0462 PVK- Florbal KS Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0463 PVK Sportovní tanec Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0467 Kurs cykloturis. pro pedag. pracovníky Letní Čeština 2  
KTV/0470 PVK Golf Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0471 PVK Terénní praxe Letní Čeština 8  
KTV/0472 PVK Sportovní šerm Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/0476 V Trenér fotbalu licence UEFA Gr. C Letní Čeština 2  
KTV/4002 Funkční anatomie I Zimní Čeština 2  
KTV/4003 Biomechanika Zimní Čeština 4  
KTV/4004 Základy managementu Zimní Čeština 4  
KTV/4009 Drobné pohybové hry Zimní Čeština 2  
KTV/4010 Funkční anatomie II Letní Čeština 4  
KTV/4011 Rozvoj pohybových schop. a regenerace Letní Čeština 2  
KTV/4013 Atletika I Letní Čeština 1  
KTV/4016 Plávání Zimní a letní Čeština 2  
KTV/4017 Úpoly Letní Čeština 1  
KTV/4019 Základy didaktiky Tv a sportu Letní Čeština 4  
KTV/4020 Kurz aktivit v přírodě Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4021 Antropomotorika Zimní Čeština 4  
KTV/4024 Sociologie Tv a sportu Zimní Čeština 2  
KTV/4025 Základy financí Zimní Čeština 4  
KTV/4033 Management v Tv a sportu Zimní Čeština 4  
KTV/4039 Environmentální aspekty Tv a sportu Letní Čeština 4  
KTV/4041 Právní aspekty Tv a sportu Letní Čeština 1  
KTV/4043 Bakalářská práce Letní Čeština 8  
KTV/4045 Základy posilování Zimní Čeština 2  
KTV/4048 Atletika II Letní Čeština 2  
KTV/4050 Teorie gymnastiky Letní Čeština 3  
KTV/4051 Teorie a organizace plaveckých sportů Letní Čeština 4  
KTV/4052 Sportovní hy IV Letní Čeština 2  
KTV/4053 Kondiční programy Zimní Čeština 2  
KTV/4055 Atletika III Zimní Čeština 3  
KTV/4057 Zdravotní Tv II Letní Čeština 4  
KTV/4058 Organizace a řízení PA Letní Čeština 1  
KTV/4060 Úvod do studia aktivit v přírodě Zimní Čeština 1  
KTV/4061 Zážitková pedagogika Zimní Čeština 2  
KTV/4066 Facilit. dovednosti a skupinová dynamika Letní Čeština 4  
KTV/4070 Terapeutické aspekty AvP Zimní Čeština 3  
KTV/4071 Dramaturgie programů Zimní Čeština 1  
KTV/4075 Outdoor management training Letní Čeština 4  
KTV/4076 Kurz přežití Letní Čeština 1  
KTV/4077 Psychologie odolnosti Letní Čeština 4  
KTV/4082 PV Kurz cykloturistiky Letní Čeština 2  
KTV/4084 PV Lanové aktivity Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4085 PV Metodicko organizační praxe Zimní a letní Čeština 2  
KTV/4100 PV Turistický kurz - letní Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4102 Výzkum v kinantropologii Zimní a letní Čeština 2  
KTV/4106 Funkční anatomie I Zimní Čeština 2  
KTV/4108 Základy managementu Zimní Čeština 4  
KTV/4113 Drobné pohybové hry Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4114 Funkční anatomie II Letní Čeština 4  
KTV/4117 Atletika I Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4120 Plavání Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4121 Úpoly Letní Čeština 1  
KTV/4123 Základy didaktiky Tv a sportu Letní Čeština 4  
KTV/4128 Sociologie Tv a sportu Zimní Čeština 2  
KTV/4129 Základy financí Zimní Čeština 4  
KTV/4137 Management v Tv a sportu Zimní Čeština 4  
KTV/4143 Enviromentální aspekty Tv a sportu Letní Čeština 4  
KTV/4145 Právní aspekty Tv a sportu Letní Čeština 1  
KTV/4149 Základy posilování Zimní Čeština 2  
KTV/4150 Rytmická gymnastika a tanec Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4152 Atletika II Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4154 Teorie gymnastiky Letní Čeština 3  
KTV/4155 Teorie a organizace plaveckých sportů Letní Čeština 4  
KTV/4156 Sportovní hry IV Letní Čeština 2  
KTV/4157 Kondiční programy Zimní Čeština 2  
KTV/4159 Atletika III Zimní Čeština 3  
KTV/4162 Organizace a řízení PA Letní Čeština 1  
KTV/4165 Zážitková pedagogika Zimní Čeština 2  
KTV/4170 Facilitační doved. a skupinová dynamika Letní Čeština 4  
KTV/4174 Terapeutické aplikace AvP Zimní Čeština 3  
KTV/4175 Dramaturgie programů Zimní Čeština 1  
KTV/4179 Outdoor management training Letní Čeština 4  
KTV/4181 Psychologie odolnosti Letní Čeština 4  
KTV/4187 PV Metodicko organizační praxe Zimní a letní Čeština 2  
KTV/4189 PV Sportovní šerm Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4193 PV Special. ve spor.odvětví - atletika Zimní Čeština 2  
KTV/4194 PV Special. ve spor. odvětví - fotbal Zimní a letní Čeština 2  
KTV/4202 Drobné pohybové hry Zimní Čeština 1  
KTV/4207 Kopaná Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4212 Úpoly Zimní Čeština 2  
KTV/4215 Environmentální aspekty Tv a sportu Letní Čeština 3  
KTV/4220 Drobné pohybové hry Zimní Čeština 1  
KTV/4225 Kopaná Letní Čeština 2  
KTV/4230 Úpoly Zimní Čeština 2  
KTV/4233 Environmentální aspekty Tv a sportu Letní Čeština 3  
KTV/4243 Fitness I Zimní Čeština 3  
KTV/4247 Základy fyzioterapie Zimní Čeština 2  
KTV/4251 Didaktika Tv a sportu Letní Čeština 4  
KTV/4252 Funčkní por. pohyb. systému a zdrav.Tv Letní Čeština 4  
KTV/4253 Netradiční hry II Letní Čeština 2  
KTV/4254 Fitness II Letní Čeština 2  
KTV/4258 Aplikace plaveckých sportů Zimní Čeština 2  
KTV/4263 Aplikace úpolových sportů Letní Čeština 3  
KTV/4272 Tejpování Zimní a letní Čeština 2  
KTV/4274 Tréninkové prostředky v kondiční příprav Zimní a letní Čeština 2  
KTV/4282 Základy fyzioterapie Zimní Čeština 2  
KTV/4286 Didaktika TV a sportu Letní Čeština 4  
KTV/4289 Fitness II Letní Čeština 2  
KTV/4290 In line a nordic walking Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4293 Aplikace plaveckých sportů Zimní Čeština 2  
KTV/4298 Aplikace úpolových sportů Letní Čeština 3  
KTV/4308 Didaktika Tv I Zimní Čeština 1  
KTV/4311 Teorie a didaktika gymnastiky Letní Čeština 3  
KTV/4314 Teorie a didaktika plavání Letní Čeština 3  
KTV/4317 Pedagogická praxe souvislá I Letní Čeština 3  
KTV/4322 Didaktika Tv II Letní Čeština 3  
KTV/4330 Didaktika Tv I Zimní Čeština 1  
KTV/4332 Teorie a didaktika gymnastiky Letní Čeština 3  
KTV/4335 Teorie a didaktika plavání Letní Čeština 3  
KTV/4343 Didaktika Tv II Letní Čeština 3  
KTV/4349 Didaktika Tv I Zimní Čeština 1  
KTV/4351 Teorie a didaktika gymnastiky Letní Čeština 3  
KTV/4352 Teorie a didaktika plavání Letní Čeština 3  
KTV/4358 Didaktika Tv II Letní Čeština 3  
KTV/4361 Didaktika Tv I Zimní Čeština 1  
KTV/4363 Teorie a didaktika gymnastiky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4364 Teorie a didaktika plavání Letní Čeština 3  
KTV/4370 Didaktika Tv II Letní Čeština 3  
KTV/4371 Tejpování Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4373 Tréninkové prostředky v kondiční příprav Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/4374 Rozhodčí fotbalu Zimní a letní Čeština 1  
KTV/4375 Rozhodčí futsalu Zimní a letní Čeština 1  
KTV/4376 Statistické zpracování dat Zimní Čeština 2  
KTV/4377 Spinning Zimní a letní Čeština 2  
KTV/4378 Aikido Zimní a letní Čeština 2  
KTV/4400 Health education and First aid Zimní Angličtina 2  
KTV/4401 Olympism and world sports movement Zimní Angličtina 4  
KTV/4402 Functional somatic and medical diagnocs Zimní Angličtina 4  
KTV/4403 Fitness I Zimní Angličtina 3  
KTV/4404 Application of Athletic Activities Zimní Angličtina 3  
KTV/4405 Movement as a prev.of lifestyle diseases Zimní Angličtina 2  
KTV/4406 Unusual games I Zimní Angličtina 2  
KTV/4407 Fundamentals of physiotherapy Zimní Angličtina 2  
KTV/4408 Application of selec. gymnas. activities Zimní Angličtina 2  
KTV/4409 Performance in Sport - Training Zimní Angličtina 4  
KTV/4410 Methodol. of profes. work and data proc. Letní Angličtina 3  
KTV/4411 Methodol. of Phys. Education and Sports Letní Angličtina 4  
KTV/4412 Func. dis. of the mus. sys. and med. PE Letní Angličtina 5  
KTV/4413 Unusual Games II Letní Angličtina 2  
KTV/4414 Fitness II Letní Angličtina 2  
KTV/4415 In line a nordic walking Letní Angličtina 2  
KTV/4416 Practical Training I Letní Angličtina 5  
KTV/4417 Sport Applicat. for People with Disabil. Zimní Angličtina 2  
KTV/4418 Swimming Application Zimní Angličtina 2  
KTV/4419 Games Application Zimní Angličtina 2  
KTV/4420 Laboratory research in kinantropology Zimní Angličtina 3  
KTV/4421 Health-oriented physical modes I Zimní Angličtina 1  
KTV/4422 Practical Training II Zimní Angličtina 5  
KTV/4423 Aplication of Resistant Exercise Letní Angličtina 3  
KTV/4425 Regen., nutrit. and dop. in sport and PE Letní Angličtina 4  
KTV/4426 Selected Aspects of Sports Medicine Letní Angličtina 3  
KTV/4427 Compensatory exercises in sports Letní Angličtina 2  
KTV/4428 Application of modern dance forms Letní Angličtina 2  
KTV/4429 Final Project Zimní a letní Angličtina 8  
KTV/4430 Outdoor Activities Tourism Letní Angličtina 4  
KTV/4431 Badminton Zimní Angličtina 2  
KTV/4432 Wandering Course - Winter Zimní Angličtina 2  
KTV/4433 Taping Zimní Angličtina 2  
KTV/4434 Rope Activities Letní Angličtina 2  
KTV/4435 Sport Fencing Letní Angličtina 2  
KTV/4436 Wandering Course - Summer Letní Angličtina 2  
KTV/4437 Základy genetiky Letní Čeština 2  
KTV/4438 Biologie člověka ve vědě a praxi Zimní Čeština 2  
KTV/4439 Genetika a sportovní výkon Zimní Čeština 2  
KTV/6033 Aplikovaná atletika Zimní a letní Čeština 1  
KTV/6034 Tělovýchovné lékařství I Zimní a letní Čeština 1  
KTV/6035 Florbal Zimní a letní Čeština 1  
KTV/6045 PVK Sportovni gymnastika A Letní Čeština 2  
KTV/6050 Filosofie TV a sportu Letní Čeština 2  
KTV/6177 PVK Sportovní gymnastika A Zimní a letní Čeština 2  
KTV/6178 PVK Informatika v TV a sportu Zimní a letní Čeština 2  
KTV/6180 PVK Výživa a doping ve sportu Zimní a letní Čeština 2  
KTV/6182 PVK Special. ve sport.odvětví- atletika Zimní a letní Čeština 2  
KTV/6260 PVK Informatika v TV a sportu Zimní a letní Čeština 2  
KTV/6340 Sportovní masáž Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KTV/6394 PVK Special. ve sport. odvětví - fotbal Zimní a letní Čeština 2  
KT1/0147 Cvičení s hudbou Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/0148 Jóga v denním životě Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4224 Taneční výchova v MŠ Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4274 Taneční výchova v MŠ Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4605 Rytmická gymnastika a tanec Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4627 Tance Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4629 Turistický kurz Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4632 Netradiční poh. hry a psychomotorika Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4677 Tance Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4678 Zimní kurz Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/4682 Netradiční poh. hry a psychomotorika Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6005 Drobné pohybové hry Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6008 Rytmická gymnastika a tanec Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6014 Tance Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6015 Zimní kurz Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6017 Turistický kurz Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6024 Netradiční pohyb. hry a psychomotorika Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6033 Drobné pohybové hry Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6040 Letní kurz Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6043 Tance Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6046 Turistický kurz Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KT1/6053 Netradiční pohyb. hry a psychomotorika Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVP/058 Tělesná výchova I vk (DE,FO,GD) Zimní Čeština 1  
KVP/059 Tělesná výchova II vk (DE,FO,GD) Letní Čeština 1  
KVP/060 Tělesná výchova III vk (DE,FO,GD) Zimní Čeština 1  
KVP/061 Tělesná výchova IV vk (DE,FO,GD) Letní Čeština 1  
KVP/062 Tělesná výchova V vk (DE,FO,GD) Zimní Čeština 1  
KVP/063 Tělesná výchova VI vk (DE,FO,GD) Letní Čeština 1  
KVP/064 Tělesná výchova VII vk (DE,FO,GD) Zimní Čeština 1