Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Filologické vědy

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CJP/A4086 English Zimní a letní Angličtina 2  
CJP/D005 Angličtina Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/D009 Angličtina Zimní a letní Čeština 4  
CJP/P002 Německý jazyk A Letní Čeština, Němčina 6  
CJP/P014 Angličtina A I Zimní Čeština 2  
CJP/P167 Anglický jazyk B I Zimní Čeština 2  
CJP/P307 Anglický jazyk A III Zimní Čeština 4  
CJP/4001 Anglický jazyk I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4002 Anglický jazyk II Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4004 Angličtina Zimní a letní Čeština 4  
CJP/4005 Angličtina vyšší 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4006 Angličtina vyšší 2 Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4007 Angličtina nižší 1 Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4008 Angličtina nižší 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4011 Anglický jazyk I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4012 Anglický jazyk II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4013 Anglický jazyk III Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4014 Anglický jazyk IV Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4015 Angličtina 1 Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4016 Angličtina 2 Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4030 Angličtina 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4031 Angličtina 1 Zimní a letní Čeština 2  
CJP/4032 Angličtina 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4033 Angličtina 2 Zimní a letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4034 Angličtina 2 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4035 English 1 Zimní Angličtina 2  
CJP/4036 English 2 Letní Angličtina 5  
CJP/4038 English 2 Letní Angličtina 2  
CJP/4040 Angličtina 1 Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4041 Angličtina 2 Zimní a letní Čeština 2  
CJP/4042 Angličtina 2 Zimní a letní Čeština 5  
CJP/4045 English 1 Zimní Angličtina 2  
CJP/4046 English 2 Letní Angličtina 5  
CJP/4047 English 1 Letní Angličtina 2  
CJP/4048 English 2 Letní Angličtina 2  
CJP/4060 Cizí jazyk s odborným zaměřením - AJ Zimní a letní Čeština 2  
CJP/4062 Professional English Zimní Angličtina 2  
CJP/4063 Professional English Zimní Angličtina 2  
CJP/4086 Angličtina Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4087 Angličtina Zimní a letní Čeština 2  
CJP/4092 Angličtina vyšší Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4093 Angličtina nižší Zimní a letní Čeština 4  
CJP/4097 Angličtina na 1. stupni ZŠ Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4098 Angličtina hrou Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
CJP/4099 Angličtina na I. st. ZŠ Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KAJ/4011 Seminář anglického jazyka I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/D038 Syntax současné češtiny z hlediska didak Zimní a letní Čeština 6  
KBO/4001 Základy slavistiky Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4003 Fonetika a fonologie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4004 Slovanský jazyk I (ruština) Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4005 Technika filologické práce Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4008 Slovanské reálie Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4009 Lexikologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4010 Historická mluvnice I Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4011 Staroslověnština Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4012 Souborná zkouška A - 1Č Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4013 Slovanský jazyk II (slovenština) Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4014 Slovanský jazyk III (polština I) Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4019 Morfologie I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4020 Tvoření slov Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4021 Historická mluvnice II Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4022 Syntax I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4024 Slovanské literatury II Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4026 Základy textologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4027 Morfologie II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4028 Syntax II Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4029 Dialektologie Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4030 Slovanský jazyk III (polština II) Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4035 Stylistika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4036 Jazykové rozbory Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4037 Slovanský jazyk IV (lužická srbština) Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4041 Příprava bakalářské práce Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4042 Vývoj spisovného jazyka Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4043 Onomastika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4044 Rétorika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4045 Bakalářský proseminář Letní Čeština 3  
KBO/4048 Bakalářská práce Letní Čeština 8  
KBO/4051 Jazyk v moderní české literatuře Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4052 Neologie Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4055 Veřejné mluvené projevy Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4056 Úvod do českého národního korpusu Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4057 Literární komparatistika II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4059 Čeština ve světě Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4060 Český typ staroslověnštiny Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4062 Fonetika a fonologie ČJ Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4063 Souborná zkouška A Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4064 Základy slavistiky Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4067 Lexikologie a slovotvorba Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4068 Historická mluvnice I Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4069 Staroslověnština Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4070 Souborná zkouška B Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4073 Morfologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4074 Historická mluvnice II Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4075 Souborná zkouška C Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4076 Syntax I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4078 Syntax II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4082 Stylistika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4083 Jazykové rozbory Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4085 Vývoj spisovného jazyka Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4087 Rétorika Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4088 Bakalářský proseminář Letní Čeština 2  
KBO/4089 Bakalářská práce Letní Čeština 8  
KBO/4091 Veřejné mluvené projevy Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4093 Čeština ve světě Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4101 Textová lingvistika Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4102 Didaktika jazyka Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4105 Vybrané kapitoly z dějin spis. jazyka Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4107 Technika mluvené řeči Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4109 Vybrané kapitoly ze světové literatury I Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4114 Teorie spisovného jazyka I Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4115 Čeština jako cizí jazyk Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4121 Teorie spisovného jazyka II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4122 Obecná jazykověda Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4123 Kultura mluvených projevů Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4126 Eurolingvistika Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4127 Sociální komunikace Zimní a letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4130 Textová lingvistika Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4131 Didaktika jazyka Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4133 Vybrané kapitoly z dějin spis. jazyka Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4137 Vybrané kapitoly ze světové literatury Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4139 Teorie spisovného jazyka Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4140 Čeština jako cizí jazyk Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4144 Máchovské otazníky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4145 Kultura mluvených projevů Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4148 Didaktika jazyka Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4150 Vybrané kapitoly z dějin spis. jazyka Letní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4154 Vybrané kapitoly ze světové literatury I Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4156 Teorie spisovného jazyka Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4157 Čeština jako cizí jazyk Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4161 Interpretace české povídky Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4162 Obecná jazykověda Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4201 Úvod do studia ČJ Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4202 Zvuková stránka češtiny Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4203 Morfologie I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4204 Úvod do sociální komunikace Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4208 Lexikologie a slovotvorba Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4210 Úvod do zpravodajství a publicistiky Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4214 Syntax I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4215 Stylistika Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4216 Rétorika občanských obřadů Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4217 Zpravodajská praxe Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4220 Úvod do Českého národního korpusu Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4223 Syntax II Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4226 Technika řeči Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4228 Příprava bakalářské práce Zimní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4229 Jazyk a styl publicistiky Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4230 Jazyk a styl reklamních textů Zimní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4231 Tiskový mluvčí a řízená komunikace Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4234 Základy ediční práce Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4238 Dynamika současné češtiny Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4239 Veřejné mluvené projevy Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4244 Frazeologie Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4245 Vlastní jména v komunikaci Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4247 Nonverbální komunikace Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4248 Neologizmy v češtině Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4250 Jazyk v moderní české literatuře Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4251 Slovenština Zimní a letní Slovenština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4252 Čeština doma a ve světě Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4901 Český jazyk a základy rétoriky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4902 Český jazyk a základy rétoriky Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4903 Czech language and rhetorics Zimní Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/E0048 AJ -Příprava na zkoušky FCE I. Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/FUAJ AJ- Úvod do odborného jazyka Zimní a letní Angličtina 2  
KCJ/W0010 Anglická gramatika II. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/W0041 British Cultural Identities Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/W0048 AJ -Příprava na zkoušky FCE I. Zimní a letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/X0010 Anglická gramatika II. Zimní a letní Čeština 2  
KGER/CNIV Česko-německé interkulturní vztahy Letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/CNVH Česko-německé vztahy v hudbě Letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/CNVU Česko-německé vztahy ve výtvarném umění Zimní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/CTM Česká témata a motivy v německojaz. lit. Zimní Němčina 3  
KGER/DEJ2 Dějiny NJO II Letní Němčina 5  
KGER/DID1 Didaktika NJ I Letní Němčina 2  
KGER/DID2 Didaktika NJ II Zimní Němčina 4  
KGER/EKD1 Evropské kulturní dějiny I Zimní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/EKD2 Evropské kulturní dějiny II Letní Němčina 3  
KGER/EXK Odborná exkurze Zimní a letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/FOF1 Fonetika a fonologie I Zimní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/FOF2 Fonetika a fonologie II Letní Němčina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/IKG Interkulturní germanistika Letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/IKK1 Interkulturní komunikace I Zimní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/IKK2 Interkulturní komunikace II Letní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/IKLG Interkulturní lingvistika Zimní Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/JAD1 Jazykové dovednosti I Zimní Němčina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/JAD2 Jazykové dovednosti II Letní Němčina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/JAK1 Jazyková kompetence I Zimní Němčina 2  
KGER/JAK2 Jazyková kompetence II Letní Němčina 3  
KGER/KCNIV Česko-německé interkulturní vztahy Letní Němčina 3  
KGER/KCNVH Česko-německé vztahy v hudbě Letní Němčina 2  
KGER/KCNVU Česko-německé vztahy ve výtvarném umění Zimní Němčina 2  
KGER/KCTM Česká témata a motivy v německojaz. lit. Zimní Němčina 3  
KGER/KDEJ2 Dějiny NJO II Letní Němčina 5  
KGER/KDID1 Didaktika NJ I Letní Němčina 2  
KGER/KDID2 Didaktika NJ II Zimní Němčina 4  
KGER/KEKD1 Evropské kulturní dějiny I Zimní Němčina 3  
KGER/KEXK Odborná exkurze Zimní a letní Čeština 2  
KGER/KFOF1 Fonetika a fonologie I Zimní Němčina 3  
KGER/KGPS Gramatický proseminář Zimní Čeština 3  
KGER/KIKG Interkulturní germanistika Letní Němčina 3  
KGER/KIKK1 Interkulturní komunikace I Zimní Němčina 2  
KGER/KIKK2 Interkulturní komunikace II Letní Němčina 2  
KGER/KIKLG Interkulturní lingvistika Zimní Němčina 2  
KGER/KJAD1 Jazykové dovednosti I Zimní Němčina 4  
KGER/KJAD2 Jazykové dovednosti II Letní Němčina 6  
KGER/KJAK1 Jazyková kompetence I Zimní Němčina 2  
KGER/KJAK2 Jazyková kompetence II Letní Němčina 3  
KGER/KKOK1 Komunikativní kompetence I Zimní Němčina 4  
KGER/KKOK2 Komunikativní kompetence II Letní Němčina 6  
KGER/KLEX1 Lexikologie I Letní Němčina 3  
KGER/KLEX2 Lexikologie II Zimní Němčina 5  
KGER/KLIT1 Dějiny literatury NJO I Zimní Němčina 4  
KGER/KLPDM Literatura pro děti a mládež Zimní Němčina 2  
KGER/KMDS Metodicko-didaktický seminář Letní Němčina 2  
KGER/KMLG Magisterský lingvistický seminář Letní Němčina 2  
KGER/KMLI Magisterský literární seminář Letní Němčina 2  
KGER/KMOR1 Morfologie I Letní Němčina 3  
KGER/KMOR2 Morfologie II Zimní Němčina 5  
KGER/KNFRV Německá frazeologie ve výuce NJ Letní Němčina 2  
KGER/KNLC1 Německojazyčná literatura z Čes. zemí I Letní Němčina 3  
KGER/KNNL Nejstarší německy psaná literatura Zimní Němčina 2  
KGER/KOK2 Komunikativní kompetence II Letní Němčina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/KPIP Písemný projev Letní Němčina 2  
KGER/KPRES Překladatelský seminář Letní Němčina 2  
KGER/KPVP Propedeutika vědecké práce Letní Němčina 2  
KGER/KREA Reálie NJO Letní Němčina 3  
KGER/KSBP Seminář k bakalářské práci Letní Němčina 2  
KGER/KSDP1 Seminář k diplomové práci I Zimní Němčina 3  
KGER/KSDP2 Seminář k diplomové práci II Letní Němčina 3  
KGER/KSKH Syntetický seminář kulturněhistorický Letní Němčina 2  
KGER/KSLEX Srovnávací lexikologie Zimní Němčina 3  
KGER/KSLG Syntetický seminář lingvistický Letní Němčina 2  
KGER/KSLI Syntetický seminář literární Letní Němčina 2  
KGER/KSNL Vývojové tendence v současné liter. NJO Zimní a letní Němčina 3  
KGER/KSTTL Stylistika a textová lingvistika Zimní Němčina 5  
KGER/KSYN1 Syntax I Letní Němčina 3  
KGER/KSYN2 Syntax II Zimní Němčina 5  
KGER/KTLST Textová lingvistika a stylistika textu Zimní Němčina 3  
KGER/KUJA Úvod do jazykovědy Zimní Němčina 5  
KGER/KUSL Úvod do studia literatury Zimní Němčina 5  
KGER/KVJAZ Vývoj jazyka Zimní Němčina 4  
KGER/KVKNL Vybrané kapitoly z literatury NJO Zimní Němčina 2  
KGER/KVTNJ Vývojové tendence v součas. něm. jazyce Letní Němčina 2  
KGER/K0896 PVK Zásady vědecké práce Zimní a letní Němčina 3  
KGER/LIT1 Dějiny literaturyNJO I Zimní Němčina 4  
KGER/LPDM Literatura pro děti a mládež Zimní Němčina 2  
KGER/MDS Metodicko-didaktický seminář Letní Němčina 2  
KGER/MLG Magisterský lingvistický seminář Letní Němčina 2  
KGER/MLI Magisterský literární seminář Letní Němčina 2  
KGER/MOR1 Morfologie I Letní Němčina 3  
KGER/MOR2 Morfologie II Zimní Němčina 5  
KGER/NFRV Německá frazeologie ve výuce NJ Letní Němčina 2  
KGER/NLC1 Německojazyčná literatura z Čes. zemí I Letní Němčina 3  
KGER/NNL Nejstarší německy psaná literatura Zimní Němčina 2  
KGER/PIP Písemný projev Letní Němčina 2  
KGER/PRES Překladatelský seminář Letní Němčina 2  
KGER/PVP Propedeutika vědecké práce Letní Čeština 2  
KGER/REA Reálie NJO Letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/SBP Seminář k bakalářské práci Letní Němčina 2  
KGER/SDP1 Seminář k diplomové práci I Zimní Němčina 3  
KGER/SDP2 Seminář k diplomové práci II Letní Němčina 3  
KGER/SKH Syntetický seminář kulturněhistorický Letní Němčina 2  
KGER/SLEX Srovnávací lexikologie Zimní Němčina 3  
KGER/SLG Syntetický seminář lingvistický Letní Němčina 2  
KGER/SLI Syntetický seminář literární Letní Němčina 2  
KGER/SNL Vývojové tendence v současné liter. NJO Letní Němčina 2  
KGER/STTL Stylistika a textová lingvistika Letní Němčina 5  
KGER/SYN1 Syntax I Letní Němčina 3  
KGER/SYN2 Syntax II Zimní Němčina 5  
KGER/SZZ64 Státní závěrečná zkouška Zimní a letní Němčina 0  
KGER/TLST Textová lingvistika a stylistika textu Zimní Němčina 3  
KGER/UJA Úvod do jazykovědy Zimní Němčina 5  
KGER/VJAZ Vývoj jazyka Zimní Němčina 4  
KGER/VKNL Vybrané kapitoly z literatury NJO Zimní Němčina 3  
KGER/VTNJ Vývojové tendence v součas. něm. jazyce Letní Němčina 2  
KGER/0467 PVK Nelly Sachs a její překlady do ČJ Zimní a letní Němčina 2  
KGER/0855 Tendence v současném německém jazyce Letní Němčina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGER/0886 PVK Židé a německá kultura Zimní a letní Čeština 3  
KGER/0887 PVK "Georgs Sorgen" jako transkul. román Zimní a letní Čeština 4  
KGER/0889 PVK Gender Studies: Rakousko Zimní a letní Němčina 4  
KGER/0895 PVK Nacionalismus včera a dnes Zimní a letní Němčina 3  
KGER/0896 PVK Zásady vědecké práce Zimní a letní Němčina 3  
KGER/0898 PVK Kolokvium k DP a SZZ Zimní a letní Němčina 12  
KGER/0898A PVK Lingvistické kolokvium ke SZZ Zimní a letní Němčina 6  
KGER/0900 PVK Lingv. analýza nouzových platidel Zimní a letní Němčina 2  
KGER/0901 PVK Erica Pedretti Zimní a letní Němčina 3  
KGER/2DEJ2 Dějiny NJO II Letní Němčina 4  
KGER/2FOF1 Fonetika a fonologie I Zimní Němčina 2  
KGER/2GPS Gramatický proseminář Zimní Čeština 2  
KGER/2JAD1 Jazykové dovednosti I Zimní Němčina 2  
KGER/2JAD2 Jazykové dovednosti II Letní Němčina 4  
KGER/2KOK2 Komunikativní kompetence II Letní Němčina 4  
KGER/2LIT1 Dějiny literaturyNJO I Zimní Němčina 4  
KGER/2MOR1 Morfologie I Letní Němčina 2  
KGER/2MOR2 Morfologie II Zimní Němčina 4  
KGER/2PIP Písemný projev Letní Němčina 1  
KGER/2PVP Propedeutika vědecké práce Letní Čeština 1  
KGER/2REA Reálie NJO Letní Němčina 2  
KGER/2SKH Syntetický seminář kulturněhistorický Letní Němčina 1  
KGER/2SLG Syntetický seminář lingvistický Letní Němčina 1  
KGER/2SLI Syntetický seminář literární Letní Němčina 1  
KGER/2SNL Vývojové tendence v současné liter. NJO Letní Němčina 2  
KGER/2STTL Stylistika a textová lingvistika Letní Němčina 5  
KGER/2SYN1 Syntax I Letní Němčina 2  
KGER/2SYN2 Syntax II Zimní Němčina 4  
KGER/2UJA Úvod do jazykovědy Zimní Němčina 4  
KSPV/3OAJ1 Odborná angličtina pro nav. studium 1 Zimní Čeština, Angličtina 2  
KSPV/3ZOA1 Základy odborné angličtiny 1 Zimní Čeština, Angličtina 2  
KSPV/3ZOA2 Základy odborné angličtiny 2 Letní Čeština, Angličtina 3  
KSPV/4ZOA1 Základy odborné angličtiny 1 Zimní Čeština, Angličtina 2  
KSPV/4ZOA2 Základy odborné angličtiny 2 Letní Čeština, Angličtina 3  
OSL/4001 Funkční gramatika ruského jazyka I Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4002 Podniková ekonomika I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4003 Konverzace v ruštině I Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4004 Praktická fonetika ruského jazyka I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4005 Úvod do studia ruského jazyka Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4006 Reálie západních a jižních Slovanů Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4008 Anglický jazyk I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4009 Dějinný a kulturní vývoj Ruska I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4010 Funkční gramatika ruského jazyka II Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4011 Funkční lexikologie ruského jazyka I Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4012 Podniková ekonomika II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4013 Konverzace v ruštině II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4014 Praktická fonetika ruského jazyka II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4017 Anglický jazyk II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4018 Dějinný a kulturní vývoj Ruska II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4019 Funkční gramatika ruského jazyka III Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4020 Funkční lexikologie ruského jazyka II Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4021 Funkční stylistika a normy I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4022 Management a marketing Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4023 Manažerská komunikace Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4024 Obchodní jednání v ruském jazyce I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4025 Konverzace v ruštině III Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4026 Reálie Ruska I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4027 Úřední korespondence I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4028 Anglický jazyk III Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4029 Ruská literatura I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4030 Funkční gramatika ruského jazyka IV Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4031 Funkční stylistika a normy II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4032 Obchodní jednání v ruském jazyce II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4033 Konverzace v ruštině IV Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4034 Reálie Ruska II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4035 Úřední korespondence II Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4036 Anglický jazyk IV Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4037 Ruská literatura II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4038 Funkční gramatika ruského jazyka V Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4039 Funkční stylistika a normy III Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4040 Interkulturní komunikace I Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4041 Obchodní jednání v ruském jazyce III Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4042 Podnikové právo Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4043 Reálie Ruska III Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4044 Textová analýza I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4045 Tlumočení a překlad I Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4046 Úřední korespondence III Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4047 Seminář k bakalářské práci Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4048 Západoslovanské literatury Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4049 Polština Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4050 Funkční stylistika a normy IV Letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4051 Interkulturní komunikace II Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4052 Obchodní jednání v ruském jazyce IV Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4053 Textová analýza II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4054 Tlumočení a překlad II Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4055 Bakalářská práce Zimní a letní Čeština, Ruština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/4056 Ruský film Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům