Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Publicistika, knihovnictví a informatika

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KBO/4224 Základy práva mediální komunikace Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4235 Komplexní analýza zpravodajství Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům