Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obory z oblasti historie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
FF1/E002 Úvod do české kultury Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBI/K408 PVK - Historický vývoj organismů na Zemi Zimní a letní Čeština 4  
KBI/N014 Historický vývoj obratlovců Zimní a letní Čeština 1  
KBI/P003 PVK - Historický vývoj organismů na Zemi Zimní a letní Čeština 4  
KBI/P310 Paleontologie a historická geologie Zimní Čeština 3  
KBI/0080 PVK - Historický vývoj obratlovců Zimní a letní Čeština 1  
KDE/780 Teorie a historie svět. designu I (DE) Zimní Čeština 1  
KDE/781 Teorie a historie svět. designu II (DE) Letní Čeština 1  
KDT/PF109 Historiografie a metodologie dějin umění Zimní Čeština 4  
KGEO/N202 Metody a aplikace historické geografie Letní Čeština 4  
KGER/0890 PVK Jazyková rozmanitost na sev. Německa Zimní a letní Čeština 5  
KGER/0893 PVK Reálie Německa z etnograf. hlediska Zimní a letní Němčina 3  
KHI/ARS Úvod do archeologie středověku Letní Čeština 3  
KHI/DCN Dějiny českého novověku Zimní Čeština 6  
KHI/KARS Úvod do archeologie středověku Letní Čeština 3  
KHI/KDCN Dějiny českého novověku Zimní Čeština 6  
KHI/KODS Obecné dějiny středověku Letní Čeština 6  
KHI/KOEX Odborná exkurze (5 denní) Zimní a letní Čeština 2  
KHI/KOMD Obecné moderní dějiny Letní Čeština 6  
KHI/KPSD1 Problémy starších dějin I Zimní Čeština 4  
KHI/KPSD2 Problémy starších dějin II Letní Čeština 4  
KHI/KV06 PVK Zbraně,zbroj a váleč. ve středověku Zimní a letní Čeština 4  
KHI/KV17 PVK Vznik moderního města Zimní a letní Čeština 4  
KHI/K059 Historický seminář I Letní Čeština 4  
KHI/K063 Historický seminář II Zimní Čeština 4  
KHI/K201 Dějiny správy I Zimní a letní Čeština 5  
KHI/K203 Spisová služba I Zimní a letní Čeština 5  
KHI/K207 Archivnictví I Zimní a letní Čeština 5  
KHI/K410 Úvod do studia historie I Zimní Čeština 3  
KHI/K411 Úvod do studia historie II Zimní a letní Čeština 4  
KHI/K412 Historický proseminář Letní Čeština 3  
KHI/K412A PVK Historický proseminář Letní Čeština 3  
KHI/K430 Pomocné vědy historické I Zimní Čeština 4  
KHI/K431 Pomocné vědy historické II Letní Čeština 4  
KHI/K450 Základy IT pro historiky Zimní a letní Čeština 3  
KHI/K807 PVK Kultura odívání ve středověku Zimní a letní Čeština 4  
KHI/K808 PVK Pram. neof. kult. v obd. tzv. norm. Zimní a letní Čeština 4  
KHI/K809 PVKPrameny k dějinám moder. architektury Zimní a letní Čeština 4  
KHI/K810 PVK Pram. Němců v čes. zem. 1848-1918 Zimní a letní Čeština 4  
KHI/K816 PVK Saská renesance v severozáp. Čechách Zimní a letní Čeština 4  
KHI/ODS Obecné dějiny středověku Letní Čeština 6  
KHI/OEN Odborná exkurze Letní Čeština 4  
KHI/OEX Odborná exkurze (5 denní) Zimní a letní Čeština 2  
KHI/OEX2 Odborná exkurze B (10 dní) Zimní a letní Čeština 4  
KHI/OMD Obecné moderní dějiny Letní Čeština 6  
KHI/PSD1 Problémy starších dějin I Zimní Čeština 4  
KHI/PSD2 Problémy starších dějin II Letní Čeština 4  
KHI/R411 Úvod do studia historie II Zimní a letní Čeština 3  
KHI/R411B Úvod do studia historie II (PVK) Letní Čeština 2  
KHI/R431 Pomocné vědy historické (rozd. zkouška) Zimní a letní Čeština 0  
KHI/R435 Pomocné vědy historické (PVK) Zimní a letní Čeština 4  
KHI/SZZK5 SZZ - Pomocné vědy historické Zimní a letní Čeština 0  
KHI/SZZK6 SZZ - Archivnictví a spisová služba Zimní a letní Čeština 0  
KHI/SZZUH Učitelství historie pro SŠ Zimní a letní Čeština 0  
KHI/SZZ04 SZZ - Pomocné vědy historické - KHR AR Zimní a letní Čeština 0  
KHI/SZZ05 SZZ - Stavební historie - KHR SH Zimní a letní Čeština 0  
KHI/V036 PVK Historická sociologie Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0057 Historické staveb. techniky a konstrukce Zimní Čeština 2  
KHI/0058 Historický proseminář Letní Čeština 2  
KHI/0059 Historický seminář I Letní Čeština 2  
KHI/0060 Historický seminář I -Bc. Letní Čeština 2  
KHI/0061 Historický seminář II -2.st. Zimní Čeština 2  
KHI/0062 Historický seminář II -Bc. Zimní Čeština 2  
KHI/0063 Historický seminář II Zimní Čeština 4  
KHI/0064 Historický urbanismus Zimní a letní Čeština 5  
KHI/0065 Historiografie Zimní Čeština 2  
KHI/0066 Historiografie I Zimní Čeština 2  
KHI/0067 Historiografie II Letní Čeština 3  
KHI/0068 Historiografie II - AR Letní Čeština 2  
KHI/0070 Kodikologie Zimní a letní Čeština 3  
KHI/0076 Latina pro historiky I Zimní Čeština 2  
KHI/0077 Latina pro historiky II Letní Čeština 3  
KHI/0104 Pomocné vědy historické I Letní Čeština 2  
KHI/0105 Pomocné vědy historické I -Bc. Letní Čeština 3  
KHI/0106 Pomocné vědy historické II Zimní Čeština 2  
KHI/0107 Pomocné vědy historické II -Bc. Zimní Čeština 3  
KHI/0134 Stavebně historické průzkumy Letní Čeština 2  
KHI/0137 Úvod do kulturní historie Zimní Čeština 3  
KHI/0141 Úvod do stavební historie Zimní a letní Čeština 2  
KHI/0154 PVK - Nauka o historických pramenech I Zimní Čeština 4  
KHI/0158 VK - Historická exkurze II Letní Čeština 2  
KHI/0160 PVK - Nauka o historických pramenech II Letní Čeština 4  
KHI/0179 PVK - Historické krovy Letní Čeština 4  
KHI/0200 PVK Kulturně historický kurz Zimní Čeština 4  
KHI/0205 PVK Terminologie stavební historie Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0206 PVK Kulturně historický kurz II Letní Čeština 4  
KHI/0213 PVK Historiogr.děj.a kult.ant.starověku Letní Čeština 4  
KHI/0223 PVK Historická exkurze Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0232 PVK Kulturně historický kurz 04/05 II Letní Čeština 4  
KHI/0268 PVK Uměl. dílo jako historický pramen Zimní Čeština 4  
KHI/0404A Moderní dějiny I A Letní Čeština 2  
KHI/0405A Moderní dějiny II A Zimní Čeština 2  
KHI/0410 Úvod do studia historie I Zimní Čeština 2  
KHI/0411 Úvod do studia historie II Zimní a letní Čeština 3  
KHI/0412 Historický proseminář I Letní Čeština 6  
KHI/0418 Historický proseminář II Zimní Čeština 6  
KHI/0430 Pomocné vědy historické I Zimní Čeština 3  
KHI/0431 Pomocné vědy historické II Letní Čeština 4  
KHI/0435 Pomocné vědy historické Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0450 Základy IT pro historiky Zimní a letní Čeština 2  
KHI/0471 Oral historie Zimní Čeština 3  
KHI/0600 Bakalářská práce z historie Zimní a letní Čeština 8  
KHI/0603 Pomocné vědy historické Zimní a letní Čeština 3  
KHI/0645 PVK Historická geografie Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0646 PVK Vybrané kapitoly z gotického umění Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0647 PVK Vybrané kapitoly z barokního umění I Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0648 PVK Vybr. kap. z čs. kult. děj. 1945-92 Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0650 PVK Vybrané kapitoly z román. umění Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0651 PVK Vybrané kapitoly z barok. umění II. Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0652 PVK Prezid. dekrety v letech 1945-1949 Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0653 PVK Aktiv. cír. řádů a v barok.lid. kul. Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0655 PVK Saská renesance v severozáp. Čechách Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0659 PVK Zbraně,zbroj a válečnictví Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0660 PVK Digitální tvorba map v GIS Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0661 PVK Dějiny vojenství ve filmu Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0663 PVK Děj. trestního soudnic. v čes. zem. Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0700 PVK Dějiny 20. st.: projevy a státníci Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0702 St.Zk. - Historie Zimní a letní Čeština 0  
KMA/M101 Historie matematiky Zimní Čeština 3  
KMA/N105 Historie matematiky Zimní Čeština 5  
KMA/0095 VK - Kapitoly z historie mat. analýzy Letní Čeština 2  
KPF/0056 Historická vlastivěda Zimní Čeština 2  
KPF/0776 PVK Národ. menš. a menš. pol. v Evropě Zimní a letní Čeština 4