Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Právo, právní a veřejnosprávní činnost

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KFU/JFUSA Finance územní samosprávy Letní Čeština 3  
KFU/W0016 Daňová správa Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0038 Účetnictví územní samosprávy Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0043 Práce a mzdy - účet. a právní minimum Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0047 Správa daní - praktikum Zimní a letní Čeština 2  
KFU/X0016 Daňová správa Zimní a letní Čeština 2  
KFU/X0043 Práce a mzdy - účet. a právní minimum Zimní a letní Čeština 2  
KFU/X0047 Správa daní - praktikum Zimní a letní Čeština 2  
KFU/7FUSA Finance územní samosprávy Letní Čeština 3  
KGEO/N062 GIS a státní správa Zimní Čeština 4  
KGEO/P502 Základy práva Zimní Čeština 4  
KHI/K023 Dějiny správy Zimní Čeština 4  
KHI/K187 Dějiny státu a práva Zimní Čeština 4  
KHI/0023 Dějiny správy Zimní Čeština 3  
KHI/0102 Památky, právo a ekonomika Zimní Čeština 2  
KHI/0185 Dějiny státu a práva I Zimní Čeština 2  
KHI/0186 Dějiny státu a práva II Zimní Čeština 1  
KHI/0187 Dějiny státu a práva Zimní Čeština 3  
KCH/KN46 Právní aspekty vzdělávání a předpisy Letní Čeština 1  
KCH/N005 Právní aspekty vzdělávání a předpisy Zimní a letní Čeština 1  
KCH/P219 Právní aspekty I Letní Čeština 2  
KCH/P319 Právní aspekty II Zimní Čeština 2  
KCH/P616 Podnikové právo Letní Čeština 4  
KI/ZPR Základy práva Zimní Čeština 2  
KOPA/PRAOW Právní aspekty ošetřovatelství Letní Čeština 1  
KOPA/VDPK Výživa a dietetika Letní Čeština 1  
KOPA/VDP5 Výživa a dietetika Letní Čeština 1  
KOPA/VDVK Výživa a dietetika Letní Čeština 2  
KOPA/VDVK5 Výživa a dietetika Letní Čeština 1  
KOPA/VDV5 Výživa a dietetika Letní Čeština 1  
KOPA/ZLPR Zdravotnická legislativa a právo Letní Čeština 2  
KOPA/ZLPX Zdravotnická legislativa a právo Letní Čeština 3  
KOPA/ZSVW Zásady správné výživy Letní Čeština 1  
KPF/B230 PVK Sociální patologie Zimní a letní Čeština 3  
KPF/N208 PVK Filosofie práva - četba klas. textů Letní Čeština 2  
KPF/0126 Státní správa a samospráva Zimní Čeština 2  
KPF/0137 Základy práva a politologie Letní Čeština 2  
KPF/0259 Právní sociologie - PO5 Zimní Čeština 2  
KPF/0356 Lidská, občanská a přirozená práva Letní Čeština 5  
KPF/0855 Politická sociologie I Zimní Čeština 2  
KPF/0917 PVK Filosofie státu a práva Zimní a letní Čeština 4  
KPP/BPOBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 3  
KPP/BPRSD Právo soutěžní a duševní Zimní Čeština 2  
KPP/DOBSM Obchodní smlouvy Zimní a letní Čeština 2  
KPP/DOSPO Ochrana spotřebitele Zimní Čeština 3  
KPP/FPOSS Právo v oblasti stát. správy a samospr. Zimní a letní Čeština 5  
KPP/FPSSS Právo v oblasti stát. správy a samospr. Zimní a letní Čeština 2  
KPP/FUPST Ústavní právo a státověda Zimní a letní Čeština 4  
KPP/GPRA1 Právo I. Zimní Čeština 2  
KPP/GPRA2 Právo II. Letní Čeština 4  
KPP/GPRO1 Právo I. Zimní Čeština 3  
KPP/GPRO2 Právo II. Zimní a letní Čeština 2  
KPP/JPOBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 3  
KPP/KPRPR Pracovní právo Letní Čeština 2  
KPP/KPRSD Právo soutěžní a duševní Zimní Čeština 3  
KPP/KPV01 Hospodářské dějiny Zimní a letní Čeština 3  
KPP/KPV02 Pracovní právo Letní Čeština 3  
KPP/KSOUP Soukromé právo Zimní a letní Čeština 4  
KPP/KZAPR Základy práva Zimní Čeština 2  
KPP/KZPRA Základy práva Zimní Čeština 3  
KPP/MKOVY Insolvenční právo Zimní a letní Čeština 3  
KPP/MOBZV Obchodně závazkové vztahy Zimní Čeština 3  
KPP/MOZVZ Obchodně závazkové vztahy Zimní Čeština 4  
KPP/MPPRR Právní problémy regionálního rozvoje Zimní a letní Čeština 2  
KPP/PPRPR Pracovní právo Letní Čeština 2  
KPP/PPRSD Právo soutěžní a duševní Zimní Čeština 3  
KPP/PPV01 Hospodářské dějiny Zimní a letní Čeština 3  
KPP/PPV02 Pracovní právo Letní Čeština 3  
KPP/PSOUP Soukromé právo Zimní a letní Čeština 4  
KPP/PZAPR Základy práva Zimní Čeština 2  
KPP/PZPRA Základy práva Zimní Čeština 3  
KPP/W0009 Základy práva Evropské unie Zimní a letní Čeština 2  
KPP/W0010 Právo v oblasti stát. správy a sam. Zimní a letní Čeština 2  
KPP/W0011 Likvidace obchodních společností Zimní a letní Čeština 2  
KPP/W0012 Insolvenční právo Zimní a letní Čeština 2  
KPP/W0013 Ochrana spotřebitele Zimní a letní Čeština 2  
KPP/W0014 Právní úprava obchodní společnosti Zimní a letní Čeština 2  
KPP/W0015 Public relations Zimní a letní Čeština 2  
KPP/X0004 Obchodní smlouvy Zimní a letní Čeština 2  
KPP/X0014 Právní úprava obchodní společnosti Zimní a letní Čeština 2  
KPP/X0015 Public relations Zimní a letní Čeština 2  
KPP/0POBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 2  
KPP/0PRPR Pracovní právo Letní Čeština 3  
KPP/0ZAPR Základy práva Zimní Čeština 2  
KPP/1POBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 3  
KPP/1PRSD Právo soutěžní a duševní Zimní Čeština 2  
KPP/5POSS Právo v oblasti stát. správy a samospr. Zimní a letní Čeština 5  
KPP/5PSSS Právo v oblasti stát. správy a samospr. Zimní a letní Čeština 2  
KPP/5SPPR Správní právo Zimní a letní Čeština 4  
KPP/5UPST Ústavní právo a státověda Zimní a letní Čeština 4  
KPP/6PRA1 Právo I. Zimní Čeština 2  
KPP/6PRA2 Právo II. Letní Čeština 4  
KPP/6PRO1 Právo I. Zimní Čeština 3  
KPP/7POBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 3  
KPR/4332 Pracovní a školské právo Zimní Čeština 1  
KPR/4762 Legislativa a právo ve školství Zimní Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPR/6095 Sociálně právní ochrana mládeže Zimní Čeština 1  
KRRVS/BSTSS Státní správa a samospráva Letní Čeština 2  
KRRVS/W0006 Transformace veřejné správy Zimní a letní Čeština 2  
KRRVS/W0043 Management ve veřejné správě Zimní a letní Čeština 2  
KRRVS/X0006 Transformace veřejné správy Zimní a letní Čeština 2  
KRRVS/X0043 Management ve veřejné správě Zimní a letní Čeština 2  
KRRVS/1STSS Státní správa a samospráva Letní Čeština 2  
KSPV/1PRA1 Právo obecné a správní Letní Čeština 3  
KSPV/1PRA2 Právo v ŽP Zimní Čeština 3  
KSPV/3PRA1 Právo obecné a správní Letní Čeština 3  
KSPV/3PRA2 Právo v životním prostředí Zimní Čeština 3  
KSPV/4PRA1 Právo obecné a správní Letní Čeština 3  
KSPV/4PRA2 Právo v životním prostředí Zimní Čeština 3  
KVP/540 Autorské právo a praxe II M Letní Čeština 2  
KVP/541 Autorské právo a praxe I M Zimní Čeština 1  
KVP/741 Správní řízení M vk Letní Čeština 1  
KVP/742 Obecné právo I (DE,FO,GD) Letní Čeština 1  
KVP/743 Obecné právo II (DE,FO,GD) Zimní Čeština 3  
KVP/761 Autorské právo (kurát.st.) Zimní Čeština 2  
OSL/0027 Podnikové právo Zimní Čeština 4  
UTM/KB006 Základy práva Zimní Čeština 2  
UTM/KX006 Základy práva Zimní Čeština 3  
UTM/KX068 Formální aspekty podnikání Letní Čeština 2  
UTM/PB006 Základy práva Zimní Čeština 2  
UTM/PX006 Základy práva Zimní Čeština 3  
UTM/PX068 Formální aspekty podnikání Letní Čeština 2