Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Sociální vědy

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KBO/4205 Úvod do kulturálních studií Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4221 Etika Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4222 Základy politologie Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4241 Interkulturní komunikace Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4243 Kulturní kompetence Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4249 Emoce v mediální komunikaci Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/GAJG3 1. anglický jazyk III. Zimní a letní Čeština 3  
KCJ/GAJ03 1. anglický jazyk III. Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/GAJ11 1. anglický jazyk I. Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/GAJ12 1. anglický jazyk II. Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/GAJ13 1. anglický jazyk III. Zimní Čeština 5  
KCJ/GUAJ AJ- Úvod do odborného jazyka Zimní Čeština 2  
KCJ/6AJ03 1. anglický jazyk III. Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/6AJ11 1. anglický jazyk I. Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/6AJ12 1. anglický jazyk II. Zimní a letní Čeština 2  
KCJ/6AJ13 1. anglický jazyk III. Zimní Čeština 5  
KCJ/6AJ63 1. anglický jazyk III. Zimní a letní Čeština 3  
KCJ/6UAJ AJ- Úvod do odborného jazyka Zimní Čeština 2  
KE/KSP Kapitoly ze sociální politiky Zimní Čeština 1  
KE/KSPE Kapitoly ze sociální politiky Zimní Čeština 2  
KE/KSPE5 Kapitoly ze sociální politiky Zimní Čeština 1  
KE/SCRK5 Sociální rehabilitace Zimní a letní Čeština 0  
KE/SOCL Sociální rehabilitace a legislativa Zimní Čeština 5  
KE/SOCRE Sociální rehabilitace Zimní a letní Čeština 0  
KE/SOCRK Sociální rehabilitace Zimní a letní Čeština 0  
KE/SORE5 Sociální rehabilitace Zimní a letní Čeština 0  
KE/SPR Sociální a pracovní rehabilitace Zimní Čeština 1  
KE/SRE5 Sociální rehabilitace Zimní Čeština 4  
KE/ZECZV Závěrečná zkouška - CŽV ergoterapie Zimní a letní Čeština 0  
KE/ZKCVE Závěrečná zkouška - CŽV ergoterapie Zimní a letní Čeština 0  
KEK/E0033 Topical Issues of Globalization Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/MPV01 Dějiny ekonomického myšlení Zimní a letní Čeština 5  
KEK/MPV11 Dějiny ekonomického myšlení Zimní a letní Čeština 5  
KEK/W0034 Business Ethics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0035 Etika manažera Zimní a letní Čeština 2  
KEK/X0034 Business Ethics Zimní a letní Angličtina 4  
KEK/X0035 Etika manažera Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/EEURO European Union Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/E0033 Topical Issues of Globalization Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/KEURO European Union Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/MPV11 Dějiny ekonomického myšlení Zimní a letní Čeština 5  
KEMA/PEURO European Union Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W0022 Etika manažera Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0033 Topical Issues of Globalization Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W1001 Sociální politika v EU Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W1006 Sociální psychologie Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W1034 Business Ethics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W1035 Etika manažera Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/X0022 Etika manažera Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/X0033 Topical Issues of Globalization Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/X1001 Sociální politika v EU Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/X1034 Business Ethics Zimní a letní Angličtina 4  
KEMA/X1035 Etika manažera Zimní a letní Čeština 2  
KF/KSP Kapitoly ze sociální politiky Zimní Čeština 1  
KF/KSPF5 Kapitoly ze sociální politiky Zimní Čeština 1  
KF/SPR Sociální a pracovní rehabilitace Zimní Čeština 1  
KF/SPRF5 Sociální a pracovní rehabilitace Zimní Čeština 1  
KFU/BSOEK Sociální ekonomika Letní Čeština 3  
KFU/JSOCE Sociální ekonomika a družstevnictví Letní Čeština 3  
KFU/JSOEK Sociální ekonomika a družstevnictví Letní Čeština 4  
KFU/W0011 Sociál. ekonomika a družstevnictví Letní Čeština 2  
KFU/X0011 Sociál. ekonomika a družstevnictví Zimní a letní Čeština 2  
KFU/1SOEK Sociální ekonomika Letní Čeština 3  
KFU/7SOCE Sociální ekonomika a družstevnictví Letní Čeština 3  
KGEO/N005 Sociální problémy lidstva - Čeština 2  
KGEO/N054 Sociální komunikace Letní Čeština 2  
KGEO/N301 Sociální komunikace Letní Čeština 4  
KGEO/PA22 Sociální komunikace Letní Čeština 2  
KGEO/P211 Základy sociální geografie Letní Čeština 5  
KGEO/P221 Základy sociální geografie Letní Čeština 4  
KGEO/P227 Základy sociální geografie Letní Čeština 2  
KGEO/P312 PVK - Cvičení ze sociální geografie Zimní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGEO/P528 PVK - Cvičení ze sociální geografie Zimní Čeština, Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KGEO/P708 PVK - Sociální problémy lidstva Zimní Čeština 2  
KHI/0417 Kulturně sociální antropologie Zimní Čeština 5  
KHI/0420 Kulturně sociální antropologie II Letní Čeština 6  
KOPA/OSS1W OSE seniorů a v sociální službě I Letní Čeština 1  
KOPA/OSS2W OSE seniorů a v sociální službě II Zimní Čeština 1  
KOPA/PSCW Psychologie sociální Zimní Čeština 1  
KOPA/ZSP1 Zdravotnická a sociální psychologie 1 - Čeština 1  
KOPA/ZSP1X Zdravotnická a sociální psychologie 1 Letní Čeština 1  
KOPA/ZSP2R Zdravotnická a sociální psychologie 2 Zimní Čeština 2  
KOPA/ZSP2X Zdravotnická a sociální psychologie 2 Zimní Čeština 4  
KPF/B214 PVK Filos. a ideologické kořeny rasismu Zimní a letní Čeština 3  
KPF/B230 PVK Sociální patologie Zimní a letní Čeština 3  
KPF/N023 PVK Aktuální otázky evropské integrace Zimní a letní Čeština 4  
KPF/N211 PVK Demokracie a sekularizace Zimní a letní Čeština 3  
KPF/0912 PVK Vznik a vývoj české krajní pravice Zimní a letní Čeština 4  
KPF/0919 PVK Teorie a praxe vládnutí v EU Zimní a letní Čeština 4  
KPF/0922 PVK Národ. identita v díle čes. filosofů Zimní a letní Čeština 4  
KPF/0927 PVK Demokracie a sekularizace Zimní a letní Čeština 4  
KPP/KPOLG Politologie Zimní a letní Čeština 3  
KPP/KPOLI Politologie Zimní a letní Čeština 2  
KPP/PPOLI Politologie Zimní a letní Čeština 2  
KPP/W0003 Komunikace Zimní a letní Čeština 2  
KPP/W0015 Public relations Zimní a letní Čeština 2  
KPR/E002 Introduction to Sociology Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPR/E004 Introduction to Social Pathology Zimní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPR/4001 Základy sociologie Zimní Čeština 3  
KPR/4002 Metody individ. a skupin. sociální práce Letní Čeština 2  
KPR/6095 Sociálně právní ochrana mládeže Zimní Čeština 1  
KPS/E011 Phenomenological Reflection of visual ar Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KSP/ASOPS Sociální psychologie Zimní Čeština 2  
KSP/BSOPO Sociální politika Zimní Čeština 2  
KSP/FSOP1 Sociální politika I. Letní Čeština 3  
KSP/FSOP2 Sociální politika II. Zimní a letní Čeština 6  
KSP/GAND1 Andragogika v praxi sociální práce Zimní a letní Čeština 2  
KSP/GAPSP Aplikovaná sociální práce Zimní a letní Čeština 0  
KSP/GBAPR Bakalářské praktikum Letní Čeština 2  
KSP/GBKPR Bakalářské praktikum Letní Čeština 4  
KSP/GBPRA Bakalářské praktikum Letní Čeština 3  
KSP/GDOP1 Sociální politika I. Letní Čeština 3  
KSP/GDOP2 Sociální politika II. Zimní Čeština 6  
KSP/GMESP Metody skupinové sociální práce Zimní Čeština 6  
KSP/GMISP Metody individuální sociální práce Letní Čeština 4  
KSP/GMKPR Metody komunitní sociální práce Zimní Čeština 4  
KSP/GMKSP Metody komunitní sociální práce Zimní Čeština 2  
KSP/GMSOP Metody individuální sociální práce Letní Čeština 6  
KSP/GMSPR Metody komunitní sociální práce Zimní Čeština 5  
KSP/GMSSP Metody skupinové sociální práce Zimní Čeština 4  
KSP/GMSV1 Metody sociálních výzkumů pro SP I. Letní Čeština 3  
KSP/GMSV2 Metody sociálních výzkumů pro SP II. Zimní a letní Čeština 7  
KSP/GMVY1 Metody a techniky soc. výzk. pro SP I. Letní Čeština 4  
KSP/GNESP Nezaměstnanost jako sociální problém Letní Čeština 4  
KSP/GNEZA Nezaměstnanost jako sociální problém Letní Čeština 2  
KSP/GNJSP Nezaměstnanost jako sociální problém Letní Čeština 3  
KSP/GPEMA Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 2  
KSP/GPETI Profesní etika Zimní a letní Čeština 4  
KSP/GPMAG Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 3  
KSP/GPRDA Práce s daty Zimní a letní Čeština 2  
KSP/GPRET Profesní etika Zimní a letní Čeština 3  
KSP/GPRRO Práce s rodinou Letní Čeština 3  
KSP/GPRX1 Praxe - řízená Zimní a letní Čeština 6  
KSP/GPSRO Práce s rodinou Letní Čeština 4  
KSP/GPSYP Psychopatologie Zimní a letní Čeština 4  
KSP/GPXS2 Praxe - supervidovaná Zimní a letní Čeština 8  
KSP/GPXS3 Praxe - individuální Zimní a letní Čeština 8  
KSP/GSCL1 Sociologie I. Zimní a letní Čeština 4  
KSP/GSDEV Sociální deviace Letní Čeština 4  
KSP/GSGE1 Sociologie I. Zimní a letní Čeština 4  
KSP/GSODE Sociální deviace Letní Čeština 3  
KSP/GSOEI Sociální exkluze a inkluze Zimní a letní Čeština 3  
KSP/GSOPO Sociální politika Zimní a letní Čeština 0  
KSP/GSOPS Sociální psychologie Letní Čeština 4  
KSP/GSOP1 Sociální politika I. Zimní a letní Čeština 4  
KSP/GSOP2 Sociální politika II. Zimní a letní Čeština 4  
KSP/GSPPE Speciální pedagogika Zimní Čeština 2  
KSP/GTESP Teorie a etika sociální práce Zimní Čeština 2  
KSP/GTMSP Teorie a metody sociální práce Zimní a letní Čeština 0  
KSP/GTPRO Tvorba projektů Zimní a letní Čeština 3  
KSP/GTRSP Teorie sociální práce I. Zimní a letní Čeština 4  
KSP/GTSP2 Teorie sociální práce II. Zimní a letní Čeština 4  
KSP/GUSPR Úvod do sociální práce Zimní a letní Čeština 4  
KSP/GUVSP Úvod do sociální práce Zimní a letní Čeština 3  
KSP/GVDO1 Výcvik sociálních dovedností I. Zimní Čeština 2  
KSP/GVDO2 Výcvik sociálních dovedností II. Letní Čeština 3  
KSP/GVSD1 Výcvik sociálních dovedností I. Zimní Čeština 3  
KSP/GVSD2 Výcvik sociálních dovedností II. Letní Čeština 7  
KSP/KSOPO Sociální politika Zimní Čeština 2  
KSP/KSOPS Sociální psychologie Zimní Čeština 3  
KSP/METIK Etika Zimní a letní Čeština 5  
KSP/MLZEP Lidské zdroje v evropské perspektivě Zimní a letní Čeština 3  
KSP/MLZSP Lidské zdroje v evropské perspektivě Zimní a letní Čeština 4  
KSP/MSTSP Soudobé teorie sociální práce Zimní a letní Čeština 6  
KSP/PPEMA Personální management Zimní a letní Čeština 4  
KSP/PSOPO Sociální politika Zimní Čeština 2  
KSP/PSOPS Sociální psychologie Zimní Čeština 3  
KSP/W0002 Kvalita v sociáních službách Zimní a letní Čeština 2  
KSP/W0004 Poradenství Zimní a letní Čeština 2  
KSP/W0009 Sociální gerontologie Zimní a letní Čeština 2  
KSP/W0010 Státní sociální podpora Zimní a letní Čeština 2  
KSP/W0012 Psychosociální rehabilitace Zimní a letní Čeština 2  
KSP/W0053 SP v sociálně vyloučených lokalitách Zimní a letní Čeština 2  
KSP/W0057 Sociální práce s imigranty Zimní a letní Čeština 2  
KSP/W0061 Kritické čtení odborných textů Zimní a letní Čeština 2  
KSP/W0064 Sociální práce v obrazech Zimní a letní Čeština 2  
KSP/X0009 Sociální gerontologie Zimní a letní Čeština 2  
KSP/X0010 Státní sociální podpora Zimní a letní Čeština 2  
KSP/X0034 Organizační kultura Zimní a letní Čeština 2  
KSP/X0053 SP v sociálně vyloučených lokalitách Zimní a letní Čeština 2  
KSP/X0061 Kritické čtení odborných textů Zimní a letní Čeština 2  
KSP/0SOPS Sociální psychologie Zimní Čeština 2  
KSP/5SOP1 Sociální politika I. Letní Čeština 3  
KSP/5SOP2 Sociální politika II. Zimní a letní Čeština 6  
KSP/6AND1 Andragogika v praxi sociální práce Zimní a letní Čeština 2  
KSP/6APSP Aplikovaná sociální práce Zimní a letní Čeština 0  
KSP/6BAPR Bakalářské praktikum Letní Čeština 2  
KSP/6BKPR Bakalářské praktikum Letní Čeština 4  
KSP/6BPRA Bakalářské praktikum Letní Čeština 3  
KSP/6DOP1 Sociální politika I. Letní Čeština 3  
KSP/6DOP2 Sociální politika II. Zimní Čeština 6  
KSP/6MESP Metody skupinové sociální práce Zimní Čeština 6  
KSP/6MISP Metody individuální sociální práce Letní Čeština 4  
KSP/6MKPR Metody komunitní sociální práce Zimní Čeština 4  
KSP/6MKSP Metody komunitní sociální práce Zimní Čeština 2  
KSP/6MSOP Metody individuální sociální práce Letní Čeština 6  
KSP/6MSPR Metody komunitní sociální práce Zimní Čeština 5  
KSP/6MSSP Metody skupinové sociální práce Zimní Čeština 4  
KSP/6MSV1 Metody sociálních výzkumů pro SP I Letní Čeština 3  
KSP/6MSV2 Metody sociálních výzkumů pro SP II. Zimní Čeština 7  
KSP/6MVY1 Metody a techniky soc. výzk. pro SP I. Letní Čeština 4  
KSP/6NESP Nezaměstnanost jako sociální problém Letní Čeština 4  
KSP/6NEZA Nezaměstnanost jako sociální problém Letní Čeština 2  
KSP/6NJSP Nezaměstnanost jako sociální problém Letní Čeština 3  
KSP/6PEMA Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 2  
KSP/6PETI Profesní etika Zimní a letní Čeština 4  
KSP/6PMAG Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 3  
KSP/6PRRO Práce s rodinou Letní Čeština 3  
KSP/6PRX1 Praxe - řízená Zimní a letní Čeština 6  
KSP/6PSRO Práce s rodinou Letní Čeština 4  
KSP/6PXS2 Praxe - supervidovaná Zimní a letní Čeština 8  
KSP/6PXS3 Praxe - individuální Zimní a letní Čeština 8  
KSP/6SCL1 Sociologie I. Zimní a letní Čeština 4  
KSP/6SDEV Sociální deviace Letní Čeština 4  
KSP/6SGE1 Sociologie I. Zimní a letní Čeština 4  
KSP/6SODE Sociální deviace Letní Čeština 3  
KSP/6SOPO Sociální politika Zimní a letní Čeština 0  
KSP/6SOPS Sociální psychologie Letní Čeština 4  
KSP/6SOP1 Sociální politika I. Zimní a letní Čeština 4  
KSP/6SOP2 Sociální politika II. Zimní a letní Čeština 4  
KSP/6TESP Teorie a etika sociální práce Zimní Čeština 2  
KSP/6TMSP Teorie a metody sociální práce Zimní a letní Čeština 0  
KSP/6TPRO Tvorba projektů Zimní a letní Čeština 3  
KSP/6TRSP Teorie sociální práce I. Zimní a letní Čeština 4  
KSP/6TSP2 Teorie sociální práce II. Zimní a letní Čeština 4  
KSP/6USPR Úvod do sociální práce Zimní a letní Čeština 4  
KSP/6UVPS Úvod do psychologie Zimní Čeština 4  
KSP/6UVSP Úvod do sociální práce Zimní a letní Čeština 3  
KSP/6VDO1 Výcvik sociálních dovedností I. Zimní Čeština 2  
KSP/6VDO2 Výcvik sociálních dovedností II. Letní Čeština 3  
KSP/6VSD1 Výcvik sociálních dovedností I. Zimní Čeština 3  
KSP/6VSD2 Výcvik sociálních dovedností II. Letní Čeština 7  
KTV/4024 Sociologie Tv a sportu Zimní Čeština 2  
KTV/4128 Sociologie Tv a sportu Zimní Čeština 2