Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obchod

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCJ/KPV02 PVK- Kommunikation in Management Zimní a letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/PPV02 PVK- Kommunikation in Management Zimní a letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/W0030 VK- NJ-obchodní korespondence Zimní a letní Němčina 3  
KCJ/W0034 VK- AJ-obchodní korespondence Zimní a letní Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/X0030 VK- NJ-obchodní korespondence Zimní a letní Němčina 3  
KCJ/X0034 VK- AJ-obchodní korespondence Zimní a letní Angličtina 3  
KEK/AZAOB Zahraniční obchod I. Zimní Čeština 2  
KEK/MMEEK Mezinárodní ekonomické vztahy Letní Čeština 3  
KEK/MZAO2 Zahraniční obchod II. Zimní Čeština 3  
KEK/W0031 VK- European Union Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0034 VK- Business Ethics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/0ZAOB Zahraniční obchod I. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/BEKOB Ekonomika obchodu Letní Čeština 4  
KMG/DDOFI Diagnostika obchodních firem Zimní a letní Čeština 4  
KMG/DRETM Retail management-řízení obchod. provozu Zimní Čeština 6  
KMG/DRMOP Retail management-řízení obchod. provozu Zimní Čeština 5  
KMG/W0007 VK -Komunikační a prezent.dovednosti Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0020 VK- Ekonomika obchodu a služeb Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W1004 VK- Obchodní marketing Zimní a letní Čeština 2  
KMG/X0007 VK -Komunikační a prezent.dovednosti Zimní a letní Čeština 2  
KMG/X1004 VK- Obchodní marketing Zimní a letní Čeština 2  
KMG/1EKOB Ekonomika obchodu Letní Čeština 4  
KMG/2DOFI Diagnostika obchodních firem Zimní a letní Čeština 4  
KMG/2RETM Retail management-řízení obchod. provozu Zimní Čeština 6  
KMG/2RMOP Retail management-řízení obchod. provozu Zimní Čeština 5  
KPP/BPOBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 3  
KPP/DOBSM Obchodní smlouvy Zimní a letní Čeština 2  
KPP/JPOBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 3  
KPP/KPV01 PVK- Hospodářské dějiny Zimní a letní Čeština 3  
KPP/MOBZV Obchodně závazkové vztahy Zimní Čeština 3  
KPP/MOZVZ Obchodně závazkové vztahy Zimní Čeština 4  
KPP/PPV01 PVK- Hospodářské dějiny Zimní a letní Čeština 3  
KPP/W0004 VK- Obchodní smlouvy Zimní a letní Čeština 2  
KPP/W0011 VK- Likvidace obchodních společností Zimní a letní Čeština 2  
KPP/W0014 VK- Právní úprava obchodní společnosti Zimní a letní Čeština 2  
KPP/X0004 VK- Obchodní smlouvy Zimní a letní Čeština 2  
KPP/X0014 VK- Právní úprava obchodní společnosti Zimní a letní Čeština 2  
KPP/X0015 VK- Public relations Zimní a letní Čeština 2  
KPP/0POBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 2  
KPP/1POBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 3  
KPP/2OBSM Obchodní smlouvy Zimní a letní Čeština 2  
KPP/7POBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 3  
KSM/KY026 Obchodní cizí jazyk Zimní Čeština 2  
KSM/KY111 Obchodní cizí jazyk I Zimní Čeština 2  
KSM/KY113 Obchodní cizí jazyk II Letní Čeština 2  
KSM/KY115 Obchodní cizí jazyk III Zimní Čeština 2  
KSM/KY117 Technický a obchodní cizí jazyk I Zimní Čeština 4  
KSM/KY118 Technický a obchodní cizí jazyk II Letní Čeština 4  
KSM/KY119 Technický a obchodní cizí jazyk III Zimní Čeština 4  
KSM/PY026 Obchodní cizí jazyk Zimní Čeština 2  
KSM/PY111 Obchodní cizí jazyk I Zimní Čeština 2  
KSM/PY113 Obchodní cizí jazyk II Letní Čeština 2  
KSM/PY115 Obchodní cizí jazyk III Zimní Čeština 2  
KSM/PY117 Technický a obchodní cizí jazyk I Zimní Čeština 4  
KSM/PY118 Technický a obchodní cizí jazyk II Letní Čeština 4  
KSM/PY119 Technický a obchodní cizí jazyk III Zimní Čeština 4  
KTMI/KY008 Obchodní politika Zimní Čeština 3  
KTMI/KY062 Závazky a odpovědnost při podnikání Zimní Čeština 2  
KTMI/KY087 Řízení projektů Letní Čeština 4  
KTMI/KY120 Řízení projektů Letní Čeština 4  
KTMI/KY208 Obchodní politika Zimní Čeština 3  
KTMI/NK008 Obchodní politika Zimní Čeština 3  
KTMI/NK063 Sporné a krizové řízení při podnikání Letní Čeština 2  
KTMI/NP008 Obchodní politika Zimní Čeština 3  
KTMI/NP063 Sporné a krizové řízení při podnikání Letní Čeština 2  
KTMI/PY008 Obchodní politika Zimní Čeština 3  
KTMI/PY062 Závazky a odpovědnost při podnikání Zimní Čeština 2  
KTMI/PY087 Řízení projektů Letní Čeština 4  
KTMI/PY120 Řízení projektů Letní Čeština 4  
KTMI/PY208 Obchodní politika Zimní Čeština 3  
OSL/SZZ03 SZZ - obchodní ruština Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/0021 Obchodní jednání v Rj I Zimní Čeština 3  
OSL/0022 Obchodní jednání v Rj II Letní Čeština 3  
OSL/0023 Obchodní jednání v Rj III Zimní Čeština 3  
OSL/0024 Obchodní jednání v Rj IV Letní Čeština 3  
OSL/0049 PVK - Ruský obchodní dopis Zimní Čeština 2