Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obchod

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCJ/KPV02 Kommunikation in Management Zimní a letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/PPV02 Kommunikation in Management Zimní a letní Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/W0030 Německá obchodní korespondence Zimní a letní Němčina 2  
KCJ/W0034 Anglická obchodní korespondence Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KCJ/X0030 Německá obchodní korespondence Zimní a letní Němčina 2  
KCJ/X0034 Anglická obchodní korespondence Zimní a letní Angličtina 4  
KEK/W0031 European Union Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0034 Business Ethics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/AZAOB Zahraniční obchod I. Zimní Čeština 2  
KEMA/BEKOB Ekonomika obchodu Letní Čeština 4  
KEMA/DDOFI Diagnostika obchodních firem Zimní a letní Čeština 4  
KEMA/DRETM Retail management-řízení obchod. provozu Zimní Čeština 6  
KEMA/DRMOP Retail management-řízení obchod. provozu Zimní Čeština 5  
KEMA/MMEEK Mezinárodní ekonomické vztahy Letní Čeština 3  
KEMA/MZAO2 Zahraniční obchod II. Zimní Čeština 3  
KEMA/W0007 Komunikační a prezent.dovednosti Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0020 Ekonomika obchodu a služeb Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W1004 Obchodní marketing Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W1031 European Union Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W1034 Business Ethics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/X0007 Komunikační a prezent.dovednosti Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/X1004 Obchodní marketing Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/0ZAOB Zahraniční obchod I. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/1EKOB Ekonomika obchodu Letní Čeština 4  
KEMA/2DOFI Diagnostika obchodních firem Zimní a letní Čeština 4  
KEMA/2RETM Retail management-řízení obchod. provozu Zimní Čeština 6  
KEMA/2RMOP Retail management-řízení obchod. provozu Zimní Čeština 5  
KPP/BPOBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 3  
KPP/DOBSM Obchodní smlouvy Zimní a letní Čeština 2  
KPP/JPOBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 3  
KPP/KPV01 Hospodářské dějiny Zimní a letní Čeština 3  
KPP/MOBZV Obchodně závazkové vztahy Zimní Čeština 3  
KPP/MOZVZ Obchodně závazkové vztahy Zimní Čeština 4  
KPP/PPV01 Hospodářské dějiny Zimní a letní Čeština 3  
KPP/W0004 Obchodní smlouvy Zimní a letní Čeština 2  
KPP/W0011 Likvidace obchodních společností Zimní a letní Čeština 2  
KPP/W0014 Právní úprava obchodní společnosti Zimní a letní Čeština 2  
KPP/X0004 Obchodní smlouvy Zimní a letní Čeština 2  
KPP/X0014 Právní úprava obchodní společnosti Zimní a letní Čeština 2  
KPP/X0015 Public relations Zimní a letní Čeština 2  
KPP/0POBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 2  
KPP/1POBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 3  
KPP/2OBSM Obchodní smlouvy Zimní a letní Čeština 2  
KPP/7POBO Právo občanské a obchodní Letní Čeština 3  
OSL/SZZ03 SZZ - obchodní ruština Zimní a letní Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
OSL/0021 Obchodní jednání v Rj I Zimní Čeština 3  
OSL/0022 Obchodní jednání v Rj II Letní Čeština 3  
OSL/0023 Obchodní jednání v Rj III Zimní Čeština 3  
OSL/0024 Obchodní jednání v Rj IV Letní Čeština 3  
OSL/0049 PVK - Ruský obchodní dopis Zimní Čeština 2  
USE/KY026 Obchodní cizí jazyk Zimní Čeština 2  
USE/KY111 Obchodní cizí jazyk I Zimní Čeština 2  
USE/KY113 Obchodní cizí jazyk II Letní Čeština 2  
USE/KY115 Obchodní cizí jazyk III Zimní Čeština 2  
USE/KY117 Technický a obchodní cizí jazyk I Zimní Čeština 4  
USE/KY118 Technický a obchodní cizí jazyk II Letní Čeština 4  
USE/KY119 Technický a obchodní cizí jazyk III Zimní Čeština 4  
USE/PY026 Obchodní cizí jazyk Zimní Čeština 2  
USE/PY111 Obchodní cizí jazyk I Zimní Čeština 2  
USE/PY113 Obchodní cizí jazyk II Letní Čeština 2  
USE/PY115 Obchodní cizí jazyk III Zimní Čeština 2  
USE/PY117 Technický a obchodní cizí jazyk I Zimní Čeština 4  
USE/PY118 Technický a obchodní cizí jazyk II Letní Čeština 4  
USE/PY119 Technický a obchodní cizí jazyk III Zimní Čeština 4  
UTM/KY008 Obchodní politika Zimní Čeština 3  
UTM/KY062 Závazky a odpovědnost při podnikání Zimní Čeština 2  
UTM/KY087 Řízení projektů Letní Čeština 4  
UTM/KY120 Řízení projektů Letní Čeština 4  
UTM/KY208 Obchodní politika Zimní Čeština 3  
UTM/NK008 Obchodní politika Zimní Čeština 3  
UTM/NK063 Sporné a krizové řízení při podnikání Letní Čeština 2  
UTM/NP008 Obchodní politika Zimní Čeština 3  
UTM/NP063 Sporné a krizové řízení při podnikání Letní Čeština 2  
UTM/PY008 Obchodní politika Zimní Čeština 3  
UTM/PY062 Závazky a odpovědnost při podnikání Zimní Čeština 2  
UTM/PY087 Řízení projektů Letní Čeština 4  
UTM/PY120 Řízení projektů Letní Čeština 4  
UTM/PY208 Obchodní politika Zimní Čeština 3