Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Podnikání v oborech, odvětví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCJ/W0008 VK- Němčina v podnikové praxi Zimní a letní Čeština 2  
KEK/MDSEM Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 3  
KEK/MMEEK Mezinárodní ekonomické vztahy Letní Čeština 3  
KEK/MPOEK Podniková ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KEK/W0031 VK- European Union Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0034 VK- Business Ethics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/0ZAOB Zahraniční obchod I. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/APOFI Podnikové finance Zimní a letní Čeština 0  
KFU/W0021 VK- Stanovení hodnoty podniku Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0022 VK- Daňová evidence podnikatelů Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0032 VK- Účetnictví - podnik. kombinace Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0053 VK- Podnikový controlling Zimní a letní Čeština 2  
KFU/X0021 VK- Stanovení hodnoty podniku Zimní a letní Čeština 2  
KFU/X0022 VK- Daňová evidence podnikatelů Zimní a letní Čeština 2  
KFU/0POFI Podnikové finance Zimní a letní Čeština 0  
KCH/P616 Podnikové právo Letní Čeština 4  
KI/PEK Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 4  
KMEP/BK023 Podniková ekonomika Zimní Čeština 3  
KMEP/BK052 Podnikové finance Letní Čeština 3  
KMEP/BK068 Podnikové právo Letní Čeština 2  
KMG/APOMA Podnikový management Zimní Čeština 5  
KMG/ASPE Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 0  
KMG/CPOEK Podniková ekonomika pro RK Zimní a letní Čeština 0  
KMG/CPOE1 Podniková ekonomika I. pro RK Zimní a letní Čeština 0  
KMG/CPOE2 Podniková ekonomika II. pro RK Zimní a letní Čeština 0  
KMG/CPOMA Podnikový management pro RK Zimní a letní Čeština 0  
KMG/CPOM1 Podnikový management I. pro RK Zimní a letní Čeština 0  
KMG/CPOM2 Podnikový management II. pro RK Zimní a letní Čeština 0  
KMG/JZAEP Základy ekonomiky podniku Letní Čeština 3  
KMG/W0002 VK- Energie a společnost Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/W0003 VK- Geomarketing Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0004 VK- Managerial Skills Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/W0005 VK- Podnikatelství Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0007 VK -Komunikační a prezent.dovednosti Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0016 VK- Company Management Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/W0026 VK- Podnikový management Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0030 VK- International team management Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/W1013 VK- Inovativní marketing Zimní a letní Čeština 2  
KMG/X0002 VK- Energie a společnost Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/X0004 VK- Managerial Skills Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/X0005 VK- Podnikatelství Zimní a letní Čeština 2  
KMG/X0026 VK- Podnikový management Zimní a letní Čeština 2  
KMG/X0030 VK- International team management Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/0SPE Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 0  
KMG/11POE Podniková ekonomika Letní Čeština 6  
KMG/7ZAEP Základy ekonomiky podniku Letní Čeština 3  
KSM/KY077 Diagnostika energetických zařízení Letní Čeština 3  
KSM/PY077 Diagnostika energetických zařízení Letní Čeština 3  
KSPV/1NAPO Nauka o podniku Zimní a letní Čeština 3  
KSPV/1POD1 Podnik v prostředí EU Letní Čeština 2  
KSPV/4NAPO Nauka o podniku Zimní a letní Čeština 3  
KTMI/KX023 Podniková ekonomika Zimní Čeština 3  
KTMI/KX052 Podnikové finance Letní Čeština 3  
KTMI/KX068 Formální aspekty podnikání Letní Čeština 2  
KTMI/KY013 Řízení podniku I Letní Čeština 6  
KTMI/KY020 Řízení podniku II Zimní Čeština 3  
KTMI/KY066 Plánování a řízení výroby Zimní Čeština 3  
KTMI/NK020 Řízení podniku II Zimní Čeština 7  
KTMI/PB507 Ekonomika podniku Zimní a letní Čeština 0  
KTMI/PX023 Podniková ekonomika Zimní Čeština 3  
KTMI/PX052 Podnikové finance Letní Čeština 3  
KTMI/PX068 Formální aspekty podnikání Letní Čeština 2  
KTMI/PY013 Řízení podniku I Letní Čeština 6  
KTMI/PY020 Řízení podniku II Zimní Čeština 3  
KTMI/PY066 Plánování a řízení výroby Zimní Čeština 3  
OSL/0025 Podniková ekonomika I Zimní Čeština 2  
OSL/0026 Podniková ekonomika II Letní Čeština 4  
OSL/0027 Podnikové právo Zimní Čeština 4