Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomika a administrativa

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCJ/5UAJ AJ- Úvod do odborného jazyka Zimní a letní Angličtina 2  
KDT/787 Ekonomika nezisk. organizací (kurát.st.) Letní Čeština 1  
KE/MAE Management a administrativa v ergoter. Letní Čeština 3  
KE/MAEK Management a administrativa v ergoter. Letní Čeština 4  
KE/MAEK5 Management a administrativa v ergoter. Letní Čeština 4  
KE/MAE5 Management a administrativa v ergoter. Letní Čeština 2  
KEK/KPV01 Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEK/KPV11 Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEK/PPV01 Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEK/PPV11 Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEK/W0031 European Union Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0034 Business Ethics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0035 Etika manažera Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/ABAPR Bakalářské praktikum Letní Čeština 2  
KEMA/APOMA Podnikový management Zimní Čeština 5  
KEMA/ASPE Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/BEKOB Ekonomika obchodu Letní Čeština 4  
KEMA/BEKSL Ekonomika služeb Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/BEKZP Ekonomika životního prostředí Zimní Čeština 4  
KEMA/BMARI Marketingové řízení Zimní Čeština 4  
KEMA/BORVY Organizace a řízení výroby Letní Čeština 3  
KEMA/BSTMA Strategický management I. Zimní Čeština 3  
KEMA/DPSTR Psychologie trhu Zimní Čeština 3  
KEMA/DPTRH Psychologie trhu Zimní a letní Čeština 5  
KEMA/E0012 Multinational Companies Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/E0016 Company Management Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/JZMAR Základy marketingu Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/KEKSL Ekonomika služeb Zimní a letní Čeština 4  
KEMA/KMARK Marketing Letní Čeština 6  
KEMA/KMAVT Marketing a výzkum trhu Zimní a letní Čeština 7  
KEMA/KPSYL Psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KEMA/KPV01 Veřejné služby Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/KPV06 Krizový management Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/KPV08 Psychologie a sociologie ve VS Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/KPV11 Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/KRILZ Řízení lidských zdrojů Zimní a letní Čeština 4  
KEMA/KSPRO Semestrální projekt Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/MCONT Controlling Zimní a letní Čeština 6  
KEMA/MDSEM Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/MINRO Investiční rozhodování Letní Čeština 2  
KEMA/MMEEK Mezinárodní ekonomické vztahy Letní Čeština 3  
KEMA/MPOEK Podniková ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/MPV01 Geomarketing Zimní a letní Čeština 5  
KEMA/MPV02 Marketingové strategie Zimní a letní Čeština 5  
KEMA/MPV08 On-line marketing Zimní a letní Čeština 5  
KEMA/MPV10 Manažerské informační systémy Zimní a letní Čeština 5  
KEMA/MSTMA Strategický management Zimní Čeština 6  
KEMA/MSTM2 Strategický management II. Zimní Čeština 3  
KEMA/PEKSL Ekonomika služeb Zimní a letní Čeština 4  
KEMA/PMARK Marketing Letní Čeština 6  
KEMA/PMAVT Marketing a výzkum trhu Zimní a letní Čeština 7  
KEMA/PPSYL Psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KEMA/PPV06 Krizový management Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/PPV08 Psychologie a sociologie ve VS Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/PPV11 Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/PRILZ Řízení lidských zdrojů Zimní a letní Čeština 4  
KEMA/PSPRO Semestrální projekt Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0001 Ekonomika a management v praxi Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0007 Komunikační a prezent.dovednosti Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0009 Introduction to Marketing Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W0010 B2B marketing Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0012 Multinational Companies Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W0015 Efektivní působení manažera Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0016 Company Management Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W0018 Corporate Economics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W0020 Ekonomika obchodu a služeb Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0021 Ekonomika dopravy a spojů Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0023 Ekonomika a organizace národ. parků Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0024 Manažerské informační systémy Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0027 Knowledge management Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W0028 Aktuální otázky globalizace Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0029 Management vztahu se zákazníky Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0030 International team management Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W1003 Mezinárodní marketing Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W1005 Public relations Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W1007 Marketing služeb Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W1009 Health Economics in Internat. Com. Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W1010 Základy psychologie trhu Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W1014 Corporate social responsibility Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W1015 Ekonom. a organ. aspekty zdrav. sys. Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W1031 European Union Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W1034 Business Ethics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W1035 Etika manažera Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/X0007 Komunikační a prezent.dovednosti Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/X0009 Introduction to Marketing Zimní a letní Angličtina 4  
KEMA/X0010 B2B marketing Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/X0012 Multinational Companies Zimní a letní Angličtina 4  
KEMA/X0015 Efektivní působení manažera Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/X0016 Company Management Zimní a letní Angličtina 4  
KEMA/X0018 Corporate Economics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/X0023 Ekonomika a organizace národ. parků Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/X0027 Knowledge management Zimní a letní Angličtina 4  
KEMA/X0028 Aktuální otázky globalizace Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/X0030 International team management Zimní a letní Angličtina 4  
KEMA/X1005 Public relations Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/X1006 Sociální psychologie Zimní Čeština 2  
KEMA/X1010 Základy psychologie trhu Zimní Čeština 2  
KEMA/YEE2K Ekonomika energetiky II Letní Čeština 3  
KEMA/YEE2P Ekonomika energetiky II Letní Čeština 3  
KEMA/YMAEP Řízení podniku Zimní Čeština 4  
KEMA/0BAPR Bakalářské praktikum Letní Čeština 2  
KEMA/0SPE Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/0ZAOB Zahraniční obchod I. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/1EKOB Ekonomika obchodu Letní Čeština 4  
KEMA/1EKSL Ekonomika služeb Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/1EKZP Ekonomika životního prostředí Zimní Čeština 4  
KEMA/1MARI Marketingové řízení Zimní Čeština 4  
KEMA/1ORVY Organizace a řízení výroby Letní Čeština 3  
KEMA/1STMA Strategický management I. Zimní Čeština 3  
KEMA/11POE Podniková ekonomika Letní Čeština 6  
KEMA/2PSTR Psychologie trhu Zimní Čeština 3  
KEMA/2PTRH Psychologie trhu Zimní a letní Čeština 5  
KEMA/7ZMAR Základy marketingu Zimní a letní Čeština 2  
KFU/BSOEK Sociální ekonomika Letní Čeština 3  
KFU/JENEK Environmentální ekonomika a účetnictví I Zimní a letní Čeština 3  
KFU/JENEU Environmentální ekonomika a účetnictví Zimní a letní Čeština 4  
KFU/JFIMA Finanční management I. Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/JPOJS Pojistné systémy Zimní a letní Čeština 4  
KFU/JSOCE Sociální ekonomika a družstevnictví Letní Čeština 3  
KFU/JSOEK Sociální ekonomika a družstevnictví Letní Čeština 4  
KFU/KEKNO Ekonomika neziskových organizací Zimní Čeština 3  
KFU/KEKNZ Ekonomika neziskových organizací Zimní a letní Čeština 4  
KFU/KZFIN Základy financí Zimní a letní Čeština 6  
KFU/MFTRA Finanční transakce Zimní Čeština 5  
KFU/MFUNO Financování a účetnictví nezisk. org. Zimní Čeština 6  
KFU/MNOFU Financování a účetnictví nezisk. org. Zimní Čeština 4  
KFU/PEKNZ Ekonomika neziskových organizací Zimní a letní Čeština 4  
KFU/W0010 Praktika z účetnictví pro začát. Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0035 Ekonomika a management sportu Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0050 Environmentální ekonomika a účet. Zimní a letní Čeština 2  
KFU/X0011 Sociál. ekonomika a družstevnictví Zimní a letní Čeština 2  
KFU/X0035 Ekonomika a management sportu Zimní a letní Čeština 2  
KFU/1SOEK Sociální ekonomika Letní Čeština 3  
KFU/7ENEK Environmentální ekonomika a účetnictví I Zimní a letní Čeština 3  
KFU/7ENEU Environmentální ekonomika a účetnictví Zimní a letní Čeština 4  
KFU/7FIMA Finanční management I. Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/7POJS Pojistné systémy Zimní a letní Čeština 4  
KFU/7SOCE Sociální ekonomika a družstevnictví Letní Čeština 3  
KHI/0102 Památky, právo a ekonomika Zimní Čeština 2  
KI/PEK Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 4  
KMG/E0012 Multinational Companies Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/E0016 Company Management Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/X0006 Introduction to SAP Zimní a letní Angličtina 4  
KOPA/EKOZW Ekonomika ve zdravotnictví Letní Čeština 1  
KOPA/EPPK Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2  
KOPA/EPP5 Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2  
KOPA/EPVK Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 1  
KOPA/EPVK5 Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2  
KOPA/EPV5 Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2  
KOPA/MAAW Management a administrativa Letní Čeština 2  
KOPA/MAPK Management Letní Čeština 4  
KOPA/MAP5 Management Letní Čeština 4  
KOPA/MAVK Management v ošetřovatelství Letní Čeština 3  
KOPA/MAVK5 Management v ošetřovatelství Letní Čeština 4  
KOPA/MAV5 Management v ošetřovatelství Letní Čeština 4  
KRRVS/FEZPR Ekonomika životního prostředí Zimní Čeština 4  
KRRVS/FREE2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 5  
KRRVS/FREK1 Regionální ekonomika I. Zimní Čeština 4  
KRRVS/FREK2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 4  
KRRVS/FRGE2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 3  
KRRVS/FRMEK Regionální a municipální ekonomika Zimní a letní Čeština 6  
KRRVS/FUDRR Úvod do regionálního rozvoje Zimní a letní Čeština 2  
KRRVS/KPV04 Regionální rozvojové projekty Zimní a letní Čeština 3  
KRRVS/MINKO Inovativní koncepty v regionál. rozvoji Zimní Čeština 3  
KRRVS/MMAFP Management a financování projektů RR Zimní Čeština 6  
KRRVS/MPV01 Revitalizace post-industriální kraj Zimní a letní Čeština 5  
KRRVS/MTERR Teorie regionálního rozvoje Zimní a letní Čeština 5  
KRRVS/PPV01 Regionální rozvoj Ústeckého kraje Zimní a letní Čeština 3  
KRRVS/PPV04 Regionální rozvojové projekty Zimní a letní Čeština 3  
KRRVS/5EZPR Ekonomika životního prostředí Zimní Čeština 4  
KRRVS/5REE2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 5  
KRRVS/5REK1 Regionální ekonomika I. Zimní Čeština 4  
KRRVS/5REK2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 4  
KRRVS/5RGE2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 3  
KRRVS/5RMEK Regionální a municipální ekonomika Zimní a letní Čeština 6  
KRRVS/5UDRR Úvod do regionálního rozvoje Zimní a letní Čeština 2  
KSP/BKRMA Krizový management Letní Čeština 2  
KSP/GPEMA Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 2  
KSP/GPMAG Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 3  
KSP/PPEMA Personální management Zimní a letní Čeština 4  
KSP/1KRMA Krizový management Letní Čeština 2  
KSP/6PEMA Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 2  
KSP/6PMAG Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 3  
KSPV/1EKZP Ekonomika ŽP Letní Čeština 3  
KSPV/1EMZP Ekonomika a management ŽP Zimní a letní Čeština 0  
KSPV/3EKZP Ekonomika životního prostředí Letní Čeština 3  
KSPV/4EKZP Ekonomika životního prostředí Letní Čeština 3  
KSPV/4EMZP Ekonomika a management ŽP Zimní a letní Čeština 0  
OSL/0025 Podniková ekonomika I Zimní Čeština 2  
OSL/0026 Podniková ekonomika II Letní Čeština 4  
UTM/KXZ02 Ekonomika a řízení výroby Zimní a letní Čeština 0  
UTM/KX023 Podniková ekonomika Zimní Čeština 3  
UTM/KYZ02 Ekonomika a řízení výroby Zimní a letní Čeština 0  
UTM/PB507 Ekonomika podniku Zimní a letní Čeština 0  
UTM/PXZ02 Ekonomika a řízení výroby Zimní a letní Čeština 0  
UTM/PX023 Podniková ekonomika Zimní Čeština 3  
UTM/PYZ02 Ekonomika a řízení výroby Zimní a letní Čeština 0