Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomika a administrativa

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCJ/5UAJ AJ- Úvod do odborného jazyka Zimní a letní Angličtina 2  
KDT/787 Ekonomika nezisk. organizací (kurát.st.) Letní Čeština 1  
KE/MAE Management a administrativa v ergoter. Letní Čeština 3  
KE/MAEK Management a administrativa v ergoter. Letní Čeština 4  
KE/MAEK5 Management a administrativa v ergoter. Letní Čeština 4  
KE/MAE5 Management a administrativa v ergoter. Letní Čeština 2  
KEK/KPV01 PVK- Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEK/MDSEM Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 3  
KEK/MMEEK Mezinárodní ekonomické vztahy Letní Čeština 3  
KEK/MPOEK Podniková ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KEK/PPV01 PVK- Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEK/W0031 VK- European Union Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0034 VK- Business Ethics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0035 VK- Etika manažera Zimní a letní Čeština 2  
KEK/0ZAOB Zahraniční obchod I. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/BSOEK Sociální ekonomika Letní Čeština 3  
KFU/JENEK Environmentální ekonomika a účetnictví I Zimní a letní Čeština 3  
KFU/JENEU Environmentální ekonomika a účetnictví Zimní a letní Čeština 4  
KFU/JFIMA Finanční management I. Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/JPOJS Pojistné systémy Zimní a letní Čeština 4  
KFU/JSOCE Sociální ekonomika a družstevnictví Letní Čeština 3  
KFU/JSOEK Sociální ekonomika a družstevnictví Letní Čeština 4  
KFU/KEKNO Ekonomika neziskových organizací Zimní Čeština 3  
KFU/KEKNZ Ekonomika neziskových organizací Zimní a letní Čeština 4  
KFU/KZFIN Základy financí Zimní a letní Čeština 6  
KFU/MFTRA Finanční transakce Zimní Čeština 5  
KFU/MFUNO Financování a účetnictví nezisk. org. Zimní Čeština 6  
KFU/MNOFU Financování a účetnictví nezisk. org. Zimní Čeština 4  
KFU/PEKNZ Ekonomika neziskových organizací Zimní a letní Čeština 4  
KFU/W0010 VK- Praktika z účetnictví pro začát. Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0035 VK- Ekonomika a management sportu Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0050 VK- Environmentální ekonomika a účet. Zimní a letní Čeština 2  
KFU/X0011 VK- Sociál. ekonomika a družstevnictví Zimní a letní Čeština 2  
KFU/X0035 VK- Ekonomika a management sportu Zimní a letní Čeština 2  
KFU/1SOEK Sociální ekonomika Letní Čeština 3  
KFU/7ENEK Environmentální ekonomika a účetnictví I Zimní a letní Čeština 3  
KFU/7ENEU Environmentální ekonomika a účetnictví Zimní a letní Čeština 4  
KFU/7FIMA Finanční management I. Zimní a letní Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/7POJS Pojistné systémy Zimní a letní Čeština 4  
KFU/7SOCE Sociální ekonomika a družstevnictví Letní Čeština 3  
KHI/0102 Památky, právo a ekonomika Zimní Čeština 2  
KI/PEK Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 4  
KMEP/BK023 Podniková ekonomika Zimní Čeština 3  
KMEP/BK502 Ekonomika a řízení výroby Zimní a letní Čeština 0  
KMG/ABAPR Bakalářské praktikum Letní Čeština 2  
KMG/APOMA Podnikový management Zimní Čeština 5  
KMG/ASPE Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 0  
KMG/BEKOB Ekonomika obchodu Letní Čeština 4  
KMG/BEKSL Ekonomika služeb Zimní a letní Čeština 3  
KMG/BEKZP Ekonomika životního prostředí Zimní Čeština 4  
KMG/BMARI Marketingové řízení Zimní Čeština 4  
KMG/BORVY Organizace a řízení výroby Letní Čeština 3  
KMG/BSTMA Strategický management I. Zimní Čeština 3  
KMG/CPOEK Podniková ekonomika pro RK Zimní a letní Čeština 0  
KMG/CPOE1 Podniková ekonomika I. pro RK Zimní a letní Čeština 0  
KMG/CPOE2 Podniková ekonomika II. pro RK Zimní a letní Čeština 0  
KMG/DPSTR Psychologie trhu Zimní Čeština 3  
KMG/DPTRH Psychologie trhu Zimní a letní Čeština 5  
KMG/JZMAR Základy marketingu Zimní a letní Čeština 2  
KMG/KEKSL Ekonomika služeb Zimní a letní Čeština 4  
KMG/KMARK Marketing Letní Čeština 6  
KMG/KMAVT Marketing a výzkum trhu Zimní a letní Čeština 7  
KMG/KPSYL Psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KMG/KPV01 PVK- Veřejné služby Zimní a letní Čeština 3  
KMG/KPV06 PVK- Krizový management Zimní a letní Čeština 3  
KMG/KPV08 PVK- Psychologie a sociologie ve VS Zimní a letní Čeština 3  
KMG/KRILZ Řízení lidských zdrojů Zimní a letní Čeština 4  
KMG/KSPRO Semestrální projekt Zimní a letní Čeština 2  
KMG/MCONT Controlling Zimní a letní Čeština 6  
KMG/MINRO Investiční rozhodování Letní Čeština 2  
KMG/MPV01 PVK- Geomarketing Zimní a letní Čeština 5  
KMG/MPV02 PVK- Marketingové strategie Zimní a letní Čeština 5  
KMG/MPV08 PVK- On-line marketing Zimní a letní Čeština 5  
KMG/MPV10 PVK- Manažerské informační systémy Zimní a letní Čeština 5  
KMG/MSTMA Strategický management Zimní Čeština 6  
KMG/MSTM2 Strategický management II. Zimní Čeština 3  
KMG/PEKSL Ekonomika služeb Zimní a letní Čeština 4  
KMG/PMARK Marketing Letní Čeština 6  
KMG/PMAVT Marketing a výzkum trhu Zimní a letní Čeština 7  
KMG/PPSYL Psychologie Zimní a letní Čeština 4  
KMG/PPV06 PVK- Krizový management Zimní a letní Čeština 3  
KMG/PPV08 PVK- Psychologie a sociologie ve VS Zimní a letní Čeština 3  
KMG/PRILZ Řízení lidských zdrojů Zimní a letní Čeština 4  
KMG/PSPRO Semestrální projekt Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0001 VK- Ekonomika a management v praxi Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0007 VK -Komunikační a prezent.dovednosti Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0009 VK- Introduction to Marketing Zimní a letní Angličtina 3  
KMG/W0010 VK- B2B marketing Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0012 VK- Multinational Companies Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/W0015 VK- Efektivní působení manažera Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0016 VK- Company Management Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/W0018 VK- Corporate Economics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/W0020 VK- Ekonomika obchodu a služeb Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0021 VK- Ekonomika dopravy a spojů Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0023 VK- Ekonomika a organizace národ. parků Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0024 VK- Manažerské informační systémy Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0027 VK- Knowledge management Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/W0028 VK- Aktuální otázky globalizace Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0029 VK- Management vztahu se zákazníky Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0030 VK- International team management Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/W1003 VK- Mezinárodní marketing Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W1005 VK- Public relations Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W1007 VK- Marketing služeb Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W1009 VK- Health Economics in Internat. Com. Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/W1010 VK- Základy psychologie trhu Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W1014 VK- Corporate social responsibility Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/W1015 VK- Ekonom. a organ. aspekty zdrav. sys. Zimní a letní Čeština 2  
KMG/X0007 VK -Komunikační a prezent.dovednosti Zimní a letní Čeština 2  
KMG/X0009 VK- Introduction to Marketing Zimní a letní Angličtina 3  
KMG/X0010 VK- B2B marketing Zimní a letní Čeština 2  
KMG/X0012 VK- Multinational Companies Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/X0015 VK- Efektivní působení manažera Zimní a letní Čeština 2  
KMG/X0016 VK- Company Management Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/X0018 VK- Corporate Economics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMG/X0023 VK- Ekonomika a organizace národ. parků Zimní a letní Čeština 2  
KMG/X0027 VK- Knowledge management Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/X0028 VK- Aktuální otázky globalizace Zimní a letní Čeština 2  
KMG/X0030 VK- International team management Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/X1005 VK- Public relations Zimní a letní Čeština 2  
KMG/X1006 VK- Sociální psychologie Zimní Čeština 2  
KMG/X1010 VK- Základy psychologie trhu Zimní Čeština 2  
KMG/YEE2K Ekonomika energetiky II. Letní Čeština 3  
KMG/YEE2P Ekonomika energetiky II. Letní Čeština 3  
KMG/YMAEP Řízení podniku Zimní Čeština 4  
KMG/0BAPR Bakalářské praktikum Letní Čeština 2  
KMG/0SPE Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 0  
KMG/1EKOB Ekonomika obchodu Letní Čeština 4  
KMG/1EKSL Ekonomika služeb Zimní a letní Čeština 3  
KMG/1EKZP Ekonomika životního prostředí Zimní Čeština 4  
KMG/1MARI Marketingové řízení Zimní Čeština 4  
KMG/1ORVY Organizace a řízení výroby Letní Čeština 3  
KMG/1STMA Strategický management I. Zimní Čeština 3  
KMG/11POE Podniková ekonomika Letní Čeština 6  
KMG/2PSTR Psychologie trhu Zimní Čeština 3  
KMG/2PTRH Psychologie trhu Zimní a letní Čeština 5  
KMG/7ZMAR Základy marketingu Zimní a letní Čeština 2  
KMI/X0006 VK- Introduction to SAP Zimní Angličtina 2  
KOPA/EKOZW Ekonomika ve zdravotnictví Letní Čeština 1  
KOPA/EPPK Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2  
KOPA/EPP5 Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2  
KOPA/EPVK Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 1  
KOPA/EPVK5 Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2  
KOPA/EPV5 Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2  
KOPA/MAAW Management a administrativa Letní Čeština 2  
KOPA/MAPK Management Letní Čeština 4  
KOPA/MAP5 Management Letní Čeština 4  
KOPA/MAVK Management v ošetřovatelství Letní Čeština 3  
KOPA/MAVK5 Management v ošetřovatelství Letní Čeština 4  
KOPA/MAV5 Management v ošetřovatelství Letní Čeština 4  
KRRVS/FEZPR Ekonomika životního prostředí Zimní Čeština 4  
KRRVS/FREE2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 5  
KRRVS/FREK1 Regionální ekonomika I. Zimní Čeština 4  
KRRVS/FREK2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 4  
KRRVS/FRGE2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 3  
KRRVS/FRMEK Regionální a municipální ekonomika Zimní a letní Čeština 6  
KRRVS/FUDRR Úvod do regionálního rozvoje Zimní a letní Čeština 2  
KRRVS/KPV04 PVK- Regionální rozvojové projekty Zimní a letní Čeština 3  
KRRVS/MINKO Inovativní koncepty v regionál. rozvoji Zimní Čeština 3  
KRRVS/MMAFP Management a financování projektů RR Zimní Čeština 6  
KRRVS/MPV01 PVK- Revitalizace post-industriální kraj Zimní a letní Čeština 5  
KRRVS/MTERR Teorie regionálního rozvoje Zimní a letní Čeština 5  
KRRVS/PPV01 PVK- Regionální rozvoj Ústeckého kraje Zimní a letní Čeština 3  
KRRVS/PPV04 PVK- Regionální rozvojové projekty Zimní a letní Čeština 3  
KRRVS/5EZPR Ekonomika životního prostředí Zimní Čeština 4  
KRRVS/5REE2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 5  
KRRVS/5REK1 Regionální ekonomika I. Zimní Čeština 4  
KRRVS/5REK2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 4  
KRRVS/5RGE2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 3  
KRRVS/5RMEK Regionální a municipální ekonomika Zimní a letní Čeština 6  
KRRVS/5UDRR Úvod do regionálního rozvoje Zimní a letní Čeština 2  
KSP/BKRMA Krizový management Letní Čeština 2  
KSP/GPEMA Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 2  
KSP/PPEMA Personální management Zimní a letní Čeština 4  
KSP/1KRMA Krizový management Letní Čeština 2  
KSP/6PEMA Personální management pro SP Zimní a letní Čeština 2  
KSPV/1EKZP Ekonomika ŽP Letní Čeština 3  
KSPV/1EMZP Ekonomika a management ŽP Zimní a letní Čeština 0  
KSPV/3EKZP Ekonomika životního prostředí Letní Čeština 3  
KSPV/4EKZP Ekonomika životního prostředí Letní Čeština 3  
KSPV/4EMZP Ekonomika a management ŽP Zimní a letní Čeština 0  
KTMI/KX023 Podniková ekonomika Zimní Čeština 3  
KTMI/KX502 Ekonomika a řízení výroby Zimní a letní Čeština 0  
KTMI/KY502 Ekonomika a řízení výroby Zimní a letní Čeština 0  
KTMI/PB507 Ekonomika podniku Zimní a letní Čeština 0  
KTMI/PX023 Podniková ekonomika Zimní Čeština 3  
KTMI/PX502 Ekonomika a řízení výroby Zimní a letní Čeština 0  
KTMI/PY502 Ekonomika a řízení výroby Zimní a letní Čeština 0  
OSL/0025 Podniková ekonomika I Zimní Čeština 2  
OSL/0026 Podniková ekonomika II Letní Čeština 4