Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCJ/FNJ13 1. německý jazyk III. Zimní a letní Němčina 2  
KCJ/KNJ13 1. německý jazyk III. Zimní Němčina 2  
KCJ/PNJ13 1. německý jazyk III. Zimní Čeština 2  
KCJ/5NJ13 1. německý jazyk III. Zimní a letní Němčina 2  
KEK/E0033 Topical Issues of Globalization Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/KPV01 Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEK/KPV11 Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEK/MODP Obhajoba diplomové práce Zimní a letní Čeština 0  
KEK/MPV01 Dějiny ekonomického myšlení Zimní a letní Čeština 5  
KEK/MPV11 Dějiny ekonomického myšlení Zimní a letní Čeština 5  
KEK/PPV01 Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEK/PPV11 Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEK/W0001 Law and Economics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0012 Výběrový seminář z mikroekonomie I Zimní a letní Čeština 2  
KEK/W0026 Makroekonomie otevřené ekonomiky Zimní Čeština 2  
KEK/W0028 Výběrový seminář z makroekonomie I. Zimní a letní Čeština 2  
KEK/W0031 European Union Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0034 Business Ethics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0035 Etika manažera Zimní a letní Čeština 2  
KEK/W1001 Law and Economics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W1012 Výběrový seminář z mikroekonomie I Zimní a letní Čeština 2  
KEK/W1014 Výběrový seminář z mikroekonomie II Letní Čeština 2  
KEK/X0012 Výběrový seminář z mikroekonomie I Letní Čeština 2  
KEK/X0028 Výběrový seminář z makroekonomie I. Zimní a letní Čeština 2  
KEK/X1012 Výběrový seminář z mikroekonomie I Letní Čeština 2  
KEMA/ADESU Dějiny ekonomických učení Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/ADSNH Dějiny národního hospodářství Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/AMAKR Makroekonomie I. Letní Čeština 6  
KEMA/AMIKR Mikroekonomie I. Zimní Čeština 6  
KEMA/AOMAR Obchod a marketing Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/ASEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/BMARK Marketing Letní Čeština 4  
KEMA/DRETM Retail management-řízení obchod. provozu Zimní Čeština 6  
KEMA/EEURO European Union Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/E0012 Multinational Companies Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/E0033 Topical Issues of Globalization Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/GZAEK Základy ekonomie pro SP Zimní Čeština 4  
KEMA/GZEKS Základy ekonomie pro SP Zimní Čeština 3  
KEMA/GZESP Základy ekonomie pro SP Zimní Čeština 2  
KEMA/KEM Ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/KEMA Ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/KEUNI Evropská unie Zimní a letní Čeština 4  
KEMA/KEURO European Union Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/KFITR Finanční trhy Zimní Čeština 4  
KEMA/KMANG Management Zimní a letní Čeština 7  
KEMA/KOBP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/KPEKO Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 7  
KEMA/KPV01 Veřejné služby Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/KPV03 Management kvality a prostředí Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/KPV07 Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/KPV11 Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/KZAEK Základy ekonomie Zimní Čeština 4  
KEMA/MDSEM Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/MHOEU Hospodářská politika EU Zimní Čeština 4  
KEMA/MMAEK Manažerská ekonomika Zimní Čeština 4  
KEMA/MMAKR Makroekonomie II. Zimní a letní Čeština 6  
KEMA/MMANE Manažerská ekonomika Zimní Čeština 6  
KEMA/MMEEK Mezinárodní ekonomické vztahy Letní Čeština 3  
KEMA/MMIKR Mikroekonomie II. Zimní a letní Čeština 6  
KEMA/MMIRR Mikroekonomie II. Zimní a letní Čeština 6  
KEMA/MODP Obhajoba diplomové práce Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/MPV03 Retail management Zimní a letní Čeština 5  
KEMA/MPV04 Manažerské rozhodování Zimní a letní Čeština 5  
KEMA/MPV05 Management kvality Zimní a letní Čeština 5  
KEMA/MPV11 Dějiny ekonomického myšlení Zimní a letní Čeština 5  
KEMA/MSEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/PEM Ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/PEMA Ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/PEUNI Evropská unie Zimní a letní Čeština 4  
KEMA/PEURO European Union Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/PFITR Finanční trhy Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/PMANG Management Zimní a letní Čeština 7  
KEMA/POBP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/PPEKO Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 7  
KEMA/PPV03 Management kvality a prostředí Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/PPV07 Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/PPV11 Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/PZAEK Základy ekonomie Zimní Čeština 4  
KEMA/SZEM0 Státní zkouška EM Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/SZEM1 Státní zkouška EM se spec. OMAR Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/SZEM2 Státní zkouška EM se spec. POMA Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/SZEM3 Státní zkouška EM se spec. FIMA Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/W0006 Management kvality Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0012 Multinational Companies Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W0028 Aktuální otázky globalizace Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W0033 Topical Issues of Globalization Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W0041 Institutional Economics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W1026 Makroekonomie otevřené ekonomiky Zimní Čeština 2  
KEMA/W1028 Výběrový seminář z makroekonomie I. Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W1031 European Union Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W1034 Business Ethics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W1035 Etika manažera Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W1101 Law and Economics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/W1112 Výběrový seminář z mikroekonomie I Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/W1114 Výběrový seminář z mikroekonomie II Letní Čeština 2  
KEMA/X0006 Management kvality Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/X0012 Multinational Companies Zimní a letní Angličtina 4  
KEMA/X0028 Aktuální otázky globalizace Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/X0033 Topical Issues of Globalization Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEMA/X1028 Výběrový seminář z makroekonomie I. Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/X1112 Výběrový seminář z mikroekonomie I Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/YEE1K Ekonomika energetiky I Zimní Čeština 4  
KEMA/YEE1P Ekonomika energetiky I Zimní Čeština 4  
KEMA/YMAEK Řízení podniku Zimní Čeština 4  
KEMA/YMARK Marketing Zimní a letní Čeština 4  
KEMA/YMARP Marketing Zimní a letní Čeština 4  
KEMA/YPEKK Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/YPEKP Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/YROPP Rozhodovací procesy Zimní a letní Čeština 4  
KEMA/YZAEK Základy ekonomie Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/YZAEP Základy ekonomie Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/0DESU Dějiny ekonomických učení Zimní a letní Čeština 3  
KEMA/0DSNH Dějiny národního hospodářství Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/0MAKR Makroekonomie I. Letní Čeština 6  
KEMA/0MIKR Mikroekonomie I. Zimní Čeština 6  
KEMA/0OMAR Obchod a marketing Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/0POMA Podnikový management Zimní Čeština 5  
KEMA/0SEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KEMA/6ZAEK Základy ekonomie pro SP Zimní Čeština 4  
KEMA/6ZEKS Základy ekonomie pro SP Zimní Čeština 3  
KEMA/6ZESP Základy ekonomie pro SP Zimní Čeština 2  
KFU/ASEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KFU/BZADA Daně a soc. a zdravotní pojištění Zimní a letní Čeština 3  
KFU/JDPRA Daňové praktikum Zimní a letní Čeština 3  
KFU/JVFIN Veřejné finance Zimní Čeština 4  
KFU/KCEDS Český daňový systém Zimní a letní Čeština 6  
KFU/KEAM Ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KFU/KEMA Ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KFU/KFITR Finanční trhy pro FM Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/KOBP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KFU/KZADP Základy daní a soc. a zdrav. pojištění Zimní a letní Čeština 5  
KFU/MBACO Bankovní controlling Zimní Čeština 4  
KFU/MBANC Bankovní controlling Zimní a letní Čeština 3  
KFU/MDATP Daňová teorie a praxe Zimní a letní Čeština 6  
KFU/MODP Obhajoba diplomové práce Zimní a letní Čeština 0  
KFU/MPV01 Daně ze spotřeby Zimní a letní Čeština 5  
KFU/MSEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KFU/PCEDS Český daňový systém Zimní a letní Čeština 6  
KFU/PEAM Ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KFU/PEMA Ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KFU/PFITR Finanční trhy pro FM Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/POBP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KFU/PZADP Základy daní a soc. a zdrav. pojištění Zimní a letní Čeština 5  
KFU/W0001 Law and Economics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/W0014 Finance environmentální ekonomie Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0015 Finanční matematika v Excelu Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0039 Institutional Economics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/X0015 Finanční matematika v Excelu Zimní a letní Čeština 2  
KFU/0SEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KFU/1ZADA Daně a soc. a zdravotní pojištění Zimní a letní Čeština 3  
KFU/7DPRA Daňové praktikum Zimní a letní Čeština 3  
KGEO/P106 Mikroekonomie - Čeština 5  
KI/ZEM Základy ekonomie a managementu Zimní Čeština 4  
KMA/P509 PVK - Základy ekonomie Zimní Čeština 5  
KMG/E0012 Multinational Companies Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KPF/0244 Ekonomie I - PO5 Zimní Čeština 2  
KPF/0252 Ekonomie II - PO5 Letní Čeština 6  
KPF/0404 Ekonomie I Zimní Čeština 2  
KPF/0409 Ekonomie I Zimní Čeština 2  
KPF/0419 Ekonomie II Letní Čeština 2  
KPF/0442 Ekonomie II Letní Čeština 3  
KPP/KPV01 Hospodářské dějiny Zimní a letní Čeština 3  
KPP/PPV01 Hospodářské dějiny Zimní a letní Čeština 3  
KPP/W0006 Dějiny podnikání Zimní a letní Čeština 2  
KPP/W0007 Hospodářské krize v histor. perspektivě Zimní a letní Čeština 2  
KRRVS/ASEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/AVSP Veřejná správa Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/FGGMR Geografie modelového regionu Zimní Čeština 5  
KRRVS/FREE2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 5  
KRRVS/FRMEK Regionální a municipální ekonomika Zimní a letní Čeština 6  
KRRVS/FUDRR Úvod do regionálního rozvoje Zimní a letní Čeština 2  
KRRVS/KOBP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/MODP Obhajoba diplomové práce Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/MORE Obecná a regionální ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/MRRP Regionální rozvoj a regionální politika Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/MSEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/MTERR Teorie regionálního rozvoje Zimní a letní Čeština 5  
KRRVS/MVSP Veřejná správa Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/POBP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/W0010 Vybrané kapitoly z reg. ekonomie Zimní a letní Čeština 2  
KRRVS/X0010 Vybrané kapitoly z reg. ekonomie Zimní a letní Čeština 2  
KRRVS/0SEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/0VSP Veřejná správa Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/5GGMR Geografie modelového regionu Zimní Čeština 5  
KRRVS/5REE2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 5  
KRRVS/5REK1 Regionální ekonomika I. Zimní Čeština 4  
KRRVS/5RGE2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 3  
KRRVS/5RMEK Regionální a municipální ekonomika Zimní a letní Čeština 6  
KRRVS/5UDRR Úvod do regionálního rozvoje Zimní a letní Čeština 2  
KSP/KOBP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KSP/MODP Obhajoba diplomové práce Zimní a letní Čeština 0  
KSP/POBP Obhajoba bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KSPV/1EKON Základy ekonomie Zimní Čeština 3  
KSPV/3EKON Základy ekonomie Zimní Čeština 2  
KSPV/4EKON Základy ekonomie Zimní Čeština 2  
OSL/0047 Základy ekonomie Zimní Čeština 4  
OSL/0056 Manažerská komunikace Zimní Čeština 4  
UTM/KX004 Obecná ekonomie Zimní Čeština 3  
UTM/PX004 Obecná ekonomie Zimní Čeština 3