Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KCJ/FNJ13 1. německý jazyk III. Zimní a letní Němčina 2  
KCJ/KNJ13 1. německý jazyk III. Zimní Němčina 2  
KCJ/PNJ13 1. německý jazyk III. Zimní Čeština 2  
KCJ/5NJ13 1. německý jazyk III. Zimní a letní Němčina 2  
KEK/ADESU Dějiny ekonomických učení Zimní a letní Čeština 3  
KEK/ADSNH Dějiny národního hospodářství Zimní a letní Čeština 2  
KEK/AMAKR Makroekonomie I. Letní Čeština 6  
KEK/AMIKR Mikroekonomie I. Zimní Čeština 6  
KEK/GZAEK Základy ekonomie pro SP Zimní Čeština 4  
KEK/GZESP Základy ekonomie pro SP Zimní Čeština 2  
KEK/KEUNI Evropská unie Letní Čeština 4  
KEK/KEURO European Union Zimní a letní Angličtina 4  
KEK/KFITR Finanční trhy Zimní Čeština 4  
KEK/KPV01 PVK- Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEK/KZAEK Základy ekonomie Zimní Čeština 4  
KEK/MDSEM Diplomový seminář Zimní a letní Čeština 3  
KEK/MHOEU Hospodářská politika EU Zimní Čeština 4  
KEK/MMAKR Makroekonomie II. Zimní a letní Čeština 6  
KEK/MMEEK Mezinárodní ekonomické vztahy Letní Čeština 3  
KEK/MMIKR Mikroekonomie II. Zimní a letní Čeština 6  
KEK/MMIRR Mikroekonomie II. Zimní a letní Čeština 6  
KEK/MPV01 PVK- Dějiny ekonomického myšlení Zimní a letní Čeština 5  
KEK/MSEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KEK/PEUNI Evropská unie Letní Čeština 4  
KEK/PEURO European Union Zimní a letní Angličtina 4  
KEK/PFITR Finanční trhy Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/PPV01 PVK- Mezinárodní obchodní operace Zimní a letní Čeština 3  
KEK/PZAEK Základy ekonomie Zimní a letní Čeština 4  
KEK/W0001 VK- Law and Economics Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0012 VK- Výběrový seminář z mikroekonomie I Zimní a letní Čeština 2  
KEK/W0014 VK- Výběrový seminář z mikroekonomie II Letní Čeština 2  
KEK/W0022 VK- Výzkum hospodářské konjunktury Zimní a letní Čeština 2  
KEK/W0026 VK- Makroekonomie otevřené ekonomiky Zimní Čeština 2  
KEK/W0028 VK- Výběrový seminář z makroekonomie I. Zimní a letní Čeština 2  
KEK/W0029 VK- Výběrový seminář z makroekonomie II. Zimní a letní Čeština 2  
KEK/W0031 VK- European Union Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0032 VK- Aktuální otázky globalizace Zimní a letní Čeština 2  
KEK/W0033 VK- Topical Issues of Globalization Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0034 VK- Business Ethics Zimní a letní Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/W0035 VK- Etika manažera Zimní a letní Čeština 2  
KEK/W0041 VK- Institutional Economics Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEK/X0012 VK- Výběrový seminář z mikroekonomie I. Letní Čeština 2  
KEK/X0022 VK- Výzkum hospodářské konjunktury Zimní a letní Čeština 2  
KEK/X0028 VK- Výběrový seminář z makroekonomie I. Zimní a letní Čeština 2  
KEK/X0032 VK- Aktuální otázky globalizace Zimní a letní Čeština 2  
KEK/X0033 VK- Topical Issues of Globalization Zimní a letní Angličtina 4  
KEK/YZAEK Základy ekonomie Zimní a letní Čeština 3  
KEK/YZAEP Základy ekonomie Zimní a letní Čeština 3  
KEK/0DESU Dějiny ekonomických učení Zimní a letní Čeština 3  
KEK/0DSNH Dějiny národního hospodářství Zimní a letní Čeština 2  
KEK/0MAKR Makroekonomie I. Letní Čeština 6  
KEK/0MIKR Mikroekonomie I. Zimní Čeština 6  
KEK/6ZAEK Základy ekonomie pro SP Zimní Čeština 4  
KEK/6ZESP Základy ekonomie pro SP Zimní a letní Čeština 2  
KFU/ASEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KFU/BZADA Daně a soc. a zdravotní pojištění Zimní a letní Čeština 3  
KFU/JDPRA Daňové praktikum Zimní a letní Čeština 3  
KFU/JVFIN Veřejné finance Zimní Čeština 4  
KFU/KCEDS Český daňový systém Zimní a letní Čeština 6  
KFU/KEMA Ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KFU/KFITR Finanční trhy pro FM Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/KOBP Přihláška k obhajobě bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KFU/KZADP Základy daní a soc. a zdrav. pojištění Zimní a letní Čeština 5  
KFU/MBACO Bankovní controlling Zimní Čeština 4  
KFU/MBANC Bankovní controlling Zimní a letní Čeština 3  
KFU/MDATP Daňová teorie a praxe Zimní a letní Čeština 6  
KFU/MPV01 PVK- Daně ze spotřeby Zimní a letní Čeština 5  
KFU/MSEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KFU/PCEDS Český daňový systém Zimní a letní Čeština 6  
KFU/PEMA Ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KFU/PFITR Finanční trhy pro FM Zimní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/POBP Přihláška k obhajobě bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KFU/PZADP Základy daní a soc. a zdrav. pojištění Zimní a letní Čeština 5  
KFU/W0001 VK- Law and Economics Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/W0014 VK- Finance environmentální ekonomie Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0015 VK- Finanční matematika v Excelu Zimní a letní Čeština 2  
KFU/W0039 VK- Institutional Economics Zimní a letní Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFU/X0015 VK- Finanční matematika v Excelu Zimní a letní Čeština 2  
KFU/0SEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KFU/1ZADA Daně a soc. a zdravotní pojištění Zimní a letní Čeština 3  
KFU/7DPRA Daňové praktikum Zimní a letní Čeština 3  
KGEO/P106 Mikroekonomie - Čeština 5  
KI/ZEM Základy ekonomie a managementu Zimní Čeština 4  
KMA/P509 PVK - Základy ekonomie Zimní Čeština 5  
KMEP/BK004 Obecná ekonomie Zimní Čeština 3  
KMG/AOMAR Obchod a marketing Zimní a letní Čeština 0  
KMG/ASEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KMG/BMARK Marketing Letní Čeština 4  
KMG/DRETM Retail management-řízení obchod. provozu Zimní Čeština 6  
KMG/KEMA Ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KMG/KMANG Management Zimní a letní Čeština 7  
KMG/KOBP Přihláška k obhajobě bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KMG/KPEKO Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 7  
KMG/KPV01 PVK- Veřejné služby Zimní a letní Čeština 3  
KMG/KPV03 PVK- Management kvality a prostředí Zimní a letní Čeština 3  
KMG/KPV07 PVK- Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 3  
KMG/MMAEK Manažerská ekonomika Zimní Čeština 4  
KMG/MMANE Manažerská ekonomika Zimní Čeština 6  
KMG/MPV03 PVK- Retail management Zimní a letní Čeština 5  
KMG/MPV04 PVK- Manažerské rozhodování Zimní a letní Čeština 5  
KMG/MPV05 PVK- Management kvality Zimní a letní Čeština 5  
KMG/PEMA Ekonomika a management Zimní a letní Čeština 0  
KMG/PMANG Management Zimní a letní Čeština 7  
KMG/POBP Přihláška k obhajobě bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KMG/PPEKO Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 7  
KMG/PPV03 PVK- Management kvality a prostředí Zimní a letní Čeština 3  
KMG/PPV07 PVK- Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 3  
KMG/W0006 VK -Management kvality Zimní a letní Čeština 2  
KMG/W0012 VK- Multinational Companies Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/W0028 VK- Aktuální otázky globalizace Zimní a letní Čeština 2  
KMG/X0006 VK -Management kvality Zimní a letní Čeština 2  
KMG/X0012 VK- Multinational Companies Zimní a letní Angličtina 4  
KMG/X0028 VK- Aktuální otázky globalizace Zimní a letní Čeština 2  
KMG/YEE1K Ekonomika energetiky I. Zimní Čeština 4  
KMG/YEE1P Ekonomika energetiky I. Zimní Čeština 4  
KMG/YMAEK Řízení podniku Zimní Čeština 4  
KMG/YMARK Marketing Zimní a letní Čeština 4  
KMG/YMARP Marketing Zimní a letní Čeština 4  
KMG/YPEKK Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 3  
KMG/YPEKP Podniková ekonomika Zimní a letní Čeština 3  
KMG/YROPP Rozhodovací procesy Zimní a letní Čeština 4  
KMG/0OMAR Obchod a marketing Zimní a letní Čeština 0  
KMG/0POMA Podnikový management Zimní Čeština 5  
KMG/0SEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KPF/0244 Ekonomie I - PO5 Zimní Čeština 2  
KPF/0252 Ekonomie II - PO5 Letní Čeština 6  
KPF/0404 Ekonomie I Zimní Čeština 2  
KPF/0409 Ekonomie I Zimní Čeština 2  
KPF/0419 Ekonomie II Letní Čeština 2  
KPF/0442 Ekonomie II Letní Čeština 3  
KPP/KPV01 PVK- Hospodářské dějiny Zimní a letní Čeština 3  
KPP/PPV01 PVK- Hospodářské dějiny Zimní a letní Čeština 3  
KPP/W0006 VK- Dějiny podnikání Zimní a letní Čeština 2  
KPP/W0007 VK- Hospodářské krize v histor. perspek. Zimní a letní Čeština 2  
KRRVS/ASEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/AVSP Veřejná správa Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/FGGMR Geografie modelového regionu Zimní Čeština 5  
KRRVS/FREE2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 5  
KRRVS/FRMEK Regionální a municipální ekonomika Zimní a letní Čeština 6  
KRRVS/FUDRR Úvod do regionálního rozvoje Zimní a letní Čeština 2  
KRRVS/KOBP Přihláška k obhajobě bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/MORE Obecná a regionální ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/MRRP Regionální rozvoj a regionální politika Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/MSEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/MTERR Teorie regionálního rozvoje Zimní a letní Čeština 5  
KRRVS/MVSP Veřejná správa Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/POBP Přihláška k obhajobě bakalářské práce Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/W0010 VK- Vybrané kapitoly z reg. ekonomie Zimní a letní Čeština 3  
KRRVS/X0010 VK- Vybrané kapitoly z reg. ekonomie Zimní a letní Čeština 3  
KRRVS/0SEK Ekonomie Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/0VSP Veřejná správa Zimní a letní Čeština 0  
KRRVS/5GGMR Geografie modelového regionu Zimní Čeština 5  
KRRVS/5REE2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 5  
KRRVS/5REK1 Regionální ekonomika I. Zimní Čeština 4  
KRRVS/5RGE2 Regionální ekonomika II. Letní Čeština 3  
KRRVS/5RMEK Regionální a municipální ekonomika Zimní a letní Čeština 6  
KRRVS/5UDRR Úvod do regionálního rozvoje Zimní a letní Čeština 2  
KSPV/1EKON Základy ekonomie Zimní Čeština 3  
KSPV/3EKON Základy ekonomie Zimní Čeština 2  
KSPV/4EKON Základy ekonomie Zimní Čeština 2  
KTMI/KX004 Obecná ekonomie Zimní Čeština 3  
KTMI/PX004 Obecná ekonomie Zimní Čeština 3  
OSL/0047 Základy ekonomie Zimní Čeština 4  
OSL/0056 Manažerská komunikace Zimní Čeština 4