Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Filozofie, teologie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KBI/P407 Filozofické problémy biologie Letní Čeština 2  
KBO/4209 Morfologie II Letní Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KDT/538 Filozofie II M vk Letní Čeština 1  
KDT/568 Filozofie I M vk Zimní Čeština 1  
KDT/789 Filozofická estetika (kurát.st.) Zimní Čeština 1  
KEK/MPV01 Dějiny ekonomického myšlení Zimní a letní Čeština 5  
KEK/MPV11 Dějiny ekonomického myšlení Zimní a letní Čeština 5  
KEK/W0035 Etika manažera Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/MPV11 Dějiny ekonomického myšlení Zimní a letní Čeština 5  
KEMA/W1035 Etika manažera Zimní a letní Čeština 2  
KOPA/FIOW Filozofie v ošetřovatelství Zimní Čeština 1  
KOPA/ZETR Zdravotnická etika a filozofie Zimní Čeština 1  
KOPA/ZETX Zdravotnická etika a filozofie Zimní Čeština 2  
KPF/B001 Úvod do filosofie Zimní a letní Čeština 2  
KPF/B001K Úvod do filosofie Zimní Čeština 2  
KPF/B002 Metodologický proseminář Zimní Čeština 3  
KPF/B007 Dějiny filosofie III: Novověk Zimní Čeština 5  
KPF/B008 Dějiny filosofie IV: Současnost Letní Čeština 5  
KPF/B009 Dějiny filosofie V: Česká filosofie Zimní Čeština 5  
KPF/B009P PVK Dějiny filosofie V: Česká filosofie Zimní Čeština 3  
KPF/B011 Filosofie dějin Zimní Čeština 3  
KPF/B012 Filosofie náboženství Letní Čeština 3  
KPF/B014 Četba z antické filosofie I Zimní Čeština 2  
KPF/B014P PVK Četba z antické filosofie I Zimní Čeština 2  
KPF/B015 Četba z antické filosofie II Letní Čeština 2  
KPF/B018 Četba z novověké filosofie I Zimní Čeština 2  
KPF/B019 Četba z novověké filosofie II Letní Čeština 3  
KPF/B021 Četba ze současné filosofie II Letní Čeština 3  
KPF/B023 PVK Seminář k novověké filosofii Letní Čeština 2  
KPF/B024 PVK Seminář k současné filosofii Zimní Čeština 2  
KPF/B025 PVK Témata z antické filosofie Zimní Čeština 3  
KPF/B026 PVK Témata z novověké filosofie Letní Čeština 3  
KPF/B029 PVK Témata z české filosofie Letní Čeština 3  
KPF/B030 PVK Systematická etika Letní Čeština 4  
KPF/B031 Současná etika Zimní Čeština 3  
KPF/B031P PVK Současná etika Zimní Čeština 3  
KPF/B034 PVK Fenomenologie (četba) Zimní a letní Čeština 3  
KPF/B036 PVK Analytická filosofie Zimní a letní Čeština 3  
KPF/B214 PVK Filos. a ideologické kořeny rasismu Zimní a letní Čeština 3  
KPF/B216 PVK Proseminář současná etika Zimní a letní Angličtina 3  
KPF/B234 PVK Systematická estetika - e-learning Zimní a letní Čeština 3  
KPF/SZZE1 SZZ - Filozofie - ES Zimní a letní Čeština 0  
KPF/SZZP1 SZZ - Filozofie - PO Zimní a letní Čeština 0  
KPF/0534 Filosofie 20. století: Fenomenologie Zimní Čeština 4  
KPF/0921 PVK Filosofie lásky Zimní a letní Čeština 4  
KPR/4328 Filosofie výchovy Letní Čeština 1  
KPR/4703 Zákl. filosof. antropologie a fil. vých. Zimní Čeština 3  
KSP/BUFIL Úvod do filozofie Zimní Čeština 3  
KSP/GFILO Filozofie Zimní Čeština 4  
KSP/GFILS Filozofie Zimní Čeština 3  
KSP/GUFIL Úvod do filozofie Zimní Čeština 3  
KSP/1UFIL Úvod do filozofie Zimní Čeština 3  
KSP/6FILO Filozofie Zimní Čeština 4  
KSP/6FILS Filozofie Zimní Čeština 3  
KSP/6UFIL Úvod do filozofie Zimní Čeština 3  
KSPV/1FILO Filozofie Letní Čeština 2  
KSPV/3FIZP Filozofie životního prostředí Letní Čeština 2  
KSPV/4FIZP Filozofie životního prostředí Letní Čeština 2