Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Zdravotnictví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KE/EZE5 Etika zdravotnického pracovníka Zimní Čeština 1  
KE/EZP Etika zdravotnického pracovníka Zimní Čeština 2  
KE/EZPE Etika zdravotnického pracovníka Zimní Čeština 2  
KE/GYN Gynekologie a porodnictví Letní Čeština 2  
KE/GYN5 Gynekologie a porodnictví Letní Čeština 2  
KE/ORP Organizace a řízení zdravotní péče Letní Čeština 1  
KE/TVZPE Tělesná výchova zdravotně postižených Letní Čeština, Angličtina 1  
KE/ZTV Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 1  
KF/EZF5 Etika zdravotnického pracovníka Zimní Čeština 1  
KF/EZP Etika zdravotnického pracovníka Zimní Čeština 2  
KF/GYN Gynekologie a porodnictví Letní Čeština 2  
KF/GYN5 Gynekologie a porodnictví Letní Čeština 2  
KF/ORP Organizace a řízení zdravotní péče Letní Čeština 1  
KF/ORPF5 Organizace a řízení zdravotní péče Letní Čeština 1  
KF/ZTV Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 1  
KF/ZTVF5 Zdravotní tělesná výchova Letní Čeština 1  
KOPA/EKOZW Ekonomika ve zdravotnictví Letní Čeština 1  
KOPA/EPPK Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2  
KOPA/EPP5 Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2  
KOPA/EPVK Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 1  
KOPA/EPVK5 Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2  
KOPA/EPV5 Ekonomika a pojišťovnictví Letní Čeština 2  
KOPA/GYN1X Gynekologie a ošetřovatelská péče1 Zimní Čeština, Angličtina 1  
KOPA/GYN2X Gynekologie a ošetřovatelská péče 2 Zimní Čeština, Angličtina 1  
KOPA/GYN3X Gynekologie a ošetřovatelská péče3 Zimní Čeština 6  
KOPA/GYP5 Vyb. kap.z gyn. péče Zimní Čeština 1  
KOPA/OGY1W Ošetřovatelství v gynekologii I Zimní Čeština 2  
KOPA/OGY2W Ošetřovatelství v gynekologii II Letní Čeština 2  
KOPA/OSGPK Ošetřovatelství v gynekologii Zimní a letní Čeština 0  
KOPA/OSGP5 Ošetřovatelství v gynekologii Zimní a letní Čeština 0  
KOPA/OSGX Ošetřovatelství v gynekologii Zimní a letní Čeština 0  
KOPA/PGPK Ošetřovatelská péče v gynekologii Letní Čeština 1  
KOPA/PGPVK OSE o nemocné v gynekologii a porodnic. Letní Čeština 3  
KOPA/PGPV5 OSE o nemocné v gynekologii a porodnic. Zimní Čeština 4  
KOPA/PGVK5 OSE o nemocné v gynekologii a porodnic. Letní Čeština 4  
KOPA/PG1P5 Ošetřovatelská péče v gynekologii I. Zimní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOPA/PG2P5 Ošetřovatelská péče v gynekologii II. Letní Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KOPA/PSZW Psychologie zdravotnická Zimní Čeština 1  
KOPA/VCZV Závěrečná zkouška - CŽV VS Zimní a letní Čeština 0  
KOPA/ZETR Zdravotnická etika a filozofie Zimní Čeština 1  
KOPA/ZETX Zdravotnická etika a filozofie Zimní Čeština 2  
KOPA/ZLPR Zdravotnická legislativa a právo Letní Čeština 2  
KOPA/ZLPX Zdravotnická legislativa a právo Letní Čeština 3  
KOPA/ZPCZV Závěrečná zkouška - CŽV PA Zimní a letní Čeština 0  
KOPA/ZSP1 Zdravotnická a sociální psychologie 1 - Čeština 1  
KOPA/ZSP1X Zdravotnická a sociální psychologie 1 Letní Čeština 1  
KOPA/ZSP2R Zdravotnická a sociální psychologie 2 Zimní Čeština 2  
KOPA/ZSP2X Zdravotnická a sociální psychologie 2 Zimní Čeština 4  
KSP/W0044 Zdravotní politika pro SP Zimní a letní Čeština 2  
KTV/F284 Zdravotní tělesná výchova Zimní a letní Čeština 2  
KTV/P284 Zdravotní tělesná výchova Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0284 TV A - Zdravotní tělesná výchova Zimní Čeština 2  
KTV/0440 TV - Zdravotní tělesná výchova Zimní a letní Čeština 2  
KTV/0466 PVK Výzkum v biomed. kinantropologii Zimní a letní Čeština 2  
KTV/6049 Pohyb. aktivity pro zdravotně postižené Letní Čeština 2