Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Speciální a interdisciplinární obory

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KBO/4206 Multimediální komunikace Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4207 Základy práce s audiovizuální technikou Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4213 Mediální výchova Letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KBO/4236 Intermediální studia Zimní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KEE/BK041 Automatizace Zimní Čeština 3  
KEE/KB041 Automatizace Zimní Čeština 3  
KEE/KB099 Úvod do energetického hospodářství Zimní Čeština 5  
KEE/KX041 Automatizace Zimní Čeština 3  
KEE/KX099 Úvod do energetického hospodářství Zimní Čeština 5  
KEE/PB041 Automatizace Zimní Čeština 3  
KEE/PX041 Automatizace Zimní Čeština 3  
KMG/KPV02 PVK- Manažerské dovednosti Zimní a letní Čeština 3  
KMG/YLOPP Logistika podniku Zimní a letní Čeština 5  
KVV/E001 Painting Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVV/E002 New media art Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KVV/E003 Interdisciplinary art course Zimní a letní Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům