Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Doprava a spoje

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KMG/W0021 VK- Ekonomika dopravy a spojů Zimní a letní Čeština 2  
KMG/YLOPK Logistika podniku Zimní a letní Čeština 5  
KMG/YLOPP Logistika podniku Zimní a letní Čeština 5  
KSM/BK056 Dopravní a manipulační zařízení Letní Čeština 2  
KSM/KB056 Dopravní a manipulační zařízení Letní Čeština 2  
KSM/KX056 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 2  
KSM/KX256 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 3  
KSM/KY065 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 4  
KSM/KY265 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 4  
KSM/PB056 Dopravní a manipulační zařízení Letní Čeština 2  
KSM/PX056 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 2  
KSM/PX256 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 3  
KSM/PY065 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 4  
KSM/PY265 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 4