Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Doprava a spoje

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KEMA/W0021 Ekonomika dopravy a spojů Zimní a letní Čeština 2  
KEMA/YLOPK Logistika podniku Zimní a letní Čeština 5  
KEMA/YLOPP Logistika podniku Zimní a letní Čeština 5  
USE/BK056 Dopravní a manipulační zařízení Letní Čeština 2  
USE/KX056 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 2  
USE/KX256 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 3  
USE/KY065 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 4  
USE/KY265 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 4  
USE/PX056 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 2  
USE/PX256 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 3  
USE/PY065 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 4  
USE/PY265 Dopravní a manipulační zařízení Zimní Čeština 4  
UTM/KY121 Logistika podniku - Čeština 5  
UTM/KY218 Logistika podniku Zimní Čeština 5  
UTM/PY121 Logistika podniku - Čeština 5  
UTM/PY218 Logistika podniku Zimní Čeština 5