Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Stavebnictví, geodézie a kartografie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KHI/SZZ05 SZZ - Stavební historie - KHR SH Zimní a letní Čeština 0  
KHI/0134 Stavebně historické průzkumy Letní Čeština 2  
KHI/0141 Úvod do stavební historie Zimní a letní Čeština 2  
KHI/0205 PVK Terminologie stavební historie Zimní a letní Čeština 4  
KCH/P111 Základní stavební prvky I Zimní Čeština 3  
KCH/P210 Aplikace stavebních prvků I Letní Čeština 2  
KCH/P211 Základní stavební prvky II Letní Čeština 4  
KCH/P215 VK - Vývoj architektury a stavebnictví Letní Čeština 2  
KCH/P310 Aplikace stavebních prvků II Zimní Čeština 2  
KCH/P311 Základní stavební prvky III Zimní Čeština 3  
KCH/P315 Technologie anorg. stavebních pojiv Zimní a letní Čeština 4  
KCH/P619 Stavební legislativa Letní Čeština 2  
KCH/SZZ33 SZZ - technologie stavebních materiálů Zimní a letní Čeština 0  
KIG/1GISK GIS a tématická kartografie Zimní a letní Čeština 0  
KIG/1KART Základy kartografie Zimní a letní Čeština 2  
KIG/3KART Základy kartografie Zimní a letní Čeština 2  
KIG/4GISK GIS a tématická kartografie Zimní a letní Čeština 0  
KIG/4KART Základy kartografie Zimní a letní Čeština 2