Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Architektura

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KDE/819 Moderní a současná architektura (kur.st) Letní Čeština 2  
KDT/048 Architektura 20. st.I pvk (DE,FO,GD) Zimní Čeština 1  
KDT/049 Architektura 20. st.II pvk (DE,FO,GD) Letní Čeština 1  
KDT/763 Architekt.20.st.v severozáp.Čechách I (k Zimní Čeština 1  
KDT/764 Architekt.20.st.v severozáp.Čechách II(k Letní Čeština 1  
KDT/815 Vybr.kapitoly výtvar.um.po r.1945 I pvk Zimní Čeština 1  
KDT/816 Vybr.kapitoly výtv.um.po r.1945 II pvk Letní Čeština 1  
KHI/KV17 PVK Vznik moderního města Zimní a letní Čeština 4  
KHI/UST Úvod do stavební historie (terminologie) Zimní Čeština 3  
KHI/0016 Dějiny architektury I Zimní a letní Čeština 3  
KHI/0017 Dějiny architektury II Letní Čeština 3  
KHI/0018 Dějiny architektury III Zimní a letní Čeština 4  
KHI/0078 Lidová architektura Zimní Čeština 4  
KHI/0161 PVK-Architektura v pískov. a na pískov. Zimní Čeština 4  
KHI/0203 PVK Praktické cvičení k lid.architektuře Letní Čeština 4  
KHI/0283 PVK Moderní architektura Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KHI/0427 Dějiny architektury I Zimní Čeština 3  
KHI/0433 Dějiny architektury III Zimní Čeština 3  
KHI/0436 Dějiny architektury IV Letní Čeština 4  
KHI/0445 Dějiny architektury II Letní Čeština 4  
KCH/P215 VK - Vývoj architektury a stavebnictví Letní Čeština 2