Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KDT/806 Fotografie a současné umění (dokt.st.) Zimní a letní Čeština 0  
KFO/022 Kritika fotogr. a nových médií VI (FO) Letní Čeština 1  
KFO/038 Kritika fotogr. a nových médií I (FO) Zimní Čeština 2  
KFO/039 Kritika fotogr. a nových médií II (FO) Letní Čeština 1  
KFO/040 Kritika fotogr. a nových médií III (FO) Zimní Čeština 2  
KFO/041 Kritika fotogr. a nových médií IV (FO) Letní Čeština 2  
KFO/042 Kritika fotogr. a nových médií V (FO) Zimní Čeština 2  
KFO/054 Technika fotografie 2/I (DE) Zimní Čeština 1  
KFO/055 Technika anal. a dig. fotogr. 1/I (FO) Zimní Čeština 1  
KFO/056 Technika fotografie 2/II (DE) Letní Čeština 2  
KFO/057 Technika anal. a dig. fotogr. 1/II (FO) Letní Čeština 2  
KFO/058 Technika anal. a dig. fotogr. 1/III (FO) Zimní Čeština 2  
KFO/059 Technika anal. a dig. fotogr. 1/IV (FO) Letní Čeština 2  
KFO/062 Technika fotografie 2/I vk (GD) Zimní Čeština 1  
KFO/063 Technika fotografie 2/II vk (GD) Letní Čeština 2  
KFO/562 Fotografie a současné umění I M Zimní Čeština 1  
KFO/563 Fotografie a současné umění II M Letní Čeština 2  
KFO/587 Fotografie a součas.umění III M Zimní Čeština 4  
KFO/753 Reklamní a aplik. fotografie I (FO) Zimní Čeština 1  
KFO/754 Reklamní a aplik. fotografie II (FO) Letní Čeština 3  
KFO/774 Principy studiové fotografie I M Zimní Čeština 1  
KFO/775 Principy studiové fotografie II M Letní Čeština 1  
KFO/827 Dějiny fotogr. a nových médií (kurát.st) Letní Čeština 3  
KHI/0284 PVK Dějiny v českém a světovém filmu Letní Čeština 4  
KVK/772 Principy studiové fotografie I M vk Zimní Čeština 1  
KVK/773 Principy studiové fotografie II M vk Letní Čeština 1  
OSL/0038 PVK - Ruský film A Zimní a letní Čeština 2  
OSL/0050 VK-Ruský dokument ve filmovém zpracování Zimní Čeština 2  
OSL/0052 PVK - Ruský film B Letní Čeština 2  
OSL/0053 VK- Ruský dokument ve filmovém zprac. B Zimní Čeština 2