Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Textilní výroba a oděvnictví

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KDT/720 Dějiny textilní tvorby I pvk (DE) Zimní Čeština 1  
KDT/721 Dějiny textilní tvorby II pvk (DE) Letní Čeština 1