Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
KFY/K506 PVK - Elektronika I Zimní Čeština 4  
KFY/K508 Teorie elektromagnetického pole Zimní Čeština 5  
KFY/K510 PVK - Silnoproudá elektrotechnika Zimní Čeština 3  
KFY/K604 PVK - Elektronika II Letní Čeština 4  
KFY/K611 Elektronika Letní Čeština 4  
KFY/P508 Teorie elektromagnetického pole Zimní Čeština, Angličtina 5  
KFY/P611 Elektronika Zimní a letní Čeština, Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/0112 Úvod do fyzikální elektroniky Letní Čeština 5  
KFY/0126 VK- Základy elektroniky Zimní Čeština 2  
KFY/0138 Teorie elektromagnetického pole Zimní Čeština 5  
KFY/0146 VK-Elektromag. měření-příprava úloh Letní Čeština 3  
KFY/0153 Teorie elektromagnetického pole Zimní Čeština 5  
KFY/0162 VK-Jaderná a elektron. magnet. rezonance Zimní Čeština 2  
KFY/0191 VK-Výběrové praktikum z elektroniky Zimní Čeština 3  
KTEV/1STRO Základy strojírenství a elektrotechn. Zimní Čeština 2  
KTEV/4STRO Základy strojírenství a elektrotechn. Zimní Čeština 2  
USE/BU012 Elektrotechnika I Letní Čeština 4  
USE/BU016 Elektrotechnika II Zimní Čeština 4  
USE/KB024 Elektrotechnika a elektronika - Čeština 3  
USE/KX024 Elektrotechnika a elektronika Letní Čeština 3  
USE/KX224 Elektrotechnika a elektronika Letní Čeština 4  
USE/PX024 Elektrotechnika a elektronika Letní Čeština 3  
USE/PX224 Elektrotechnika a elektronika Letní Čeština 4  
UTM/BK024 Elektrotechnika a elektronika Zimní Čeština 3